e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

EDITÖRIYAL
2.
Nörolojik Bakış Açısından COVID-19
The COVID-19 from Neurological Overview
Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2020.43403  Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KILAVUZ
3.
Nörolojik Bakış Açısından COVID-19
The COVID-19 from Neurological Overview
Türkan Acar, Esra Acıman Demirel, Nazire Afsar, Aylin Akcalı, Gülşen Akman Demir, Aybala Neslihan Alagöz, Tuğçe Mengi, Ethem Murat Arsava, Semih Ayta, Nerses Bebek, Başar Bilgiç, Cavit Boz, Arman Çakar, Neşe Çelebisoy, Mehmet Uğur Çevik, Firuze Delen, Hacer Durmuş Tekçe, Hakan Ekmekçi, Ayşe Deniz Elmalı, Oğuz Osman Erdinç, Füsun Ferda Erdoğan, Fettah Eren, Ufuk Ergün, Yeşim Gülşen Parman, Haluk Gümüş Et Al.
doi: 10.4274/tnd.2020.73669  Sayfalar 58 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
4.
COVID-19 ve Nöroloji
Covid-19 and Neurology
Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2020.73384  Sayfalar 109 - 111

5.
Atipik Parkinson Sendromları için Yeni Terapötik Stratejiler
Update on Therapeutic Strategies for Atypical Parkinsonian Syndromes
Mehdi Maghbooli, Vida Mohammadzadeh, Mehran Yousefi
doi: 10.4274/tnd.2020.45467  Sayfalar 112 - 121

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
6.
Nöromiyelitis Optika ve Relapslı Enflamatuvar Optik Nöropati Hastalığı ve Aquaporin-4 Gen Polimorfizmi
Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis
Arman Çakar, Canan Ulusoy, Elif Sinem İplik, Cem İsmail Küçükali, Erdem Tüzün, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.2020.56492  Sayfalar 122 - 125

7.
Parkinson Hastalığında Düşmeyi Öngördüren Faktörler: Motor ve Non-motor Bulgular ile Farklı Çift Görev Aktivitelerinin Birlikte İncelenmesi
Factors Predicting Falls in Parkinson’s Disease: Investigation of Motor, Non-motor Findings and Different Dual Task Activities
Zeynep Tüfekçioğlu, Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Emrah Zirek, Başar Bilgiç, Hakan Gürvit, Haşmet Hanağasi
doi: 10.4274/tnd.2019.71235  Sayfalar 126 - 132

8.
Trombektomi ile Tedavi Edilen Orta Serebral Arter Oklüzyonlarında İlk Geçiş Sonunda Rekanalizasyonun Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Sayısı ve Trombosit Lenfosit Oranı ile İlişkisi
The Relationship Between Mean Platelet Volume, Platelet Count, Platelet Lymphocyte Ratio, and Recanalization Success in First-pass Thrombectomy of Middle Cerebral Artery Occlusions
Nihat Şengeze, Semih Giray
doi: 10.4274/tnd.2020.87405  Sayfalar 133 - 137

9.
İnmede Trombolitik Tedavi: Türkiye’den Basılmış Çalışmaların Meta-Analizi
Thrombolytic Therapy for Stroke in Turkey: Meta-analysis of Published Case Series
Mustafa Çetiner, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2020.55476  Sayfalar 138 - 141

10.
Acil Serviste Akut İnme Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi: İki Yıllık Analiz
Evaluation of Patients Diagnosed as Having Acute Stroke in the Emergency Department: Two-year Analysis
Tamer Çolak, Halil İlker Yencilek, Oya Kalaycıoğlu, Kaan Çelik, Beliz Öztok Tekten
doi: 10.4274/tnd.2020.92231  Sayfalar 142 - 148

11.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşu Polikliniklerine Başvuran Popülasyonda İnme Farkındalığı
Awareness of Stroke in the Population Presenting to Outpatient Clinics at a Tertiary Health Institution
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Hamza Şahin
doi: 10.4274/tnd.2020.47887  Sayfalar 149 - 152

12.
Nörolojik Hastalıklarda Palyatif Bakım İhtiyacı
Palliative Care Requirement in Neurologic Diseases
Gülhan Sarıçam, Kadriye Kahveci, Doğan Akdoğan
doi: 10.4274/tnd.2020.26594  Sayfalar 153 - 159

13.
Çocukluk Çağı Bell Paralizisinde Asiklovirin Etkinliği
The Efficacy of Acyclovir in Childhood Bell’s Palsy
Gürkan Gürbüz
doi: 10.4274/tnd.2020.29895  Sayfalar 160 - 164

OLGU SUNUMLARI
14.
İlk Semptomunu Sinir Sistemi Tutulumu ile Gösteren Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
Acquired Immune Deficiency Syndrome Showing Its First Symptom with Nervous System Involvement
Zeynep Ünlütürk, Eylem Değirmenci, Selda Sayın Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2020.95676  Sayfalar 165 - 172

15.
Kronik Alkolizm Zemininde Akut Etil Alkol İntoksikasyonu Sırasında Meydana Gelen Bilateral Frontal Hemorajik Nekroz Olgusu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Bilateral Frontal Hemorrhagic Necrosis Associated with Acute Ethanol Poisoning on the Basis of Chronic Alcoholism: Case Report and Review of the Literature
İrem Taşcı, Meryem Bakır
doi: 10.4274/tnd.2020.09068  Sayfalar 173 - 176

KLINIK GÖRÜNÜMLER
16.
Akut Servikal Miyelit: Varisella Zoster Virüsünün Ender Görülen Bir Komplikasyonu
Acute Cervical Myelitis: A Rare Complication of Varicella Zoster Virus Infection
Pelin Pelit, Khayala Aghamirzayeva, Ersin Tan, Neşe Dericioğlu
doi: 10.4274/tnd.2020.60862  Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kavernöz Sinüs Kondrosarkomu
Chondrosarcoma of the Cavernous Sinus
Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy
doi: 10.4274/tnd.2019.00018  Sayfalar 179 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Status Epileptikusta Görülen Reversibl Manyetik Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Reversible Cranial Magnetic Resonance Imaging Lesions in Status Epilepticus: A Case Report
Sibel Üstün Özek, Cihat Örken, Doğa Coşkun Sönmez, Kemal Harmancı
doi: 10.4274/tnd.2020.20270  Sayfalar 181 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
19.
İzole Vertigo ile Başvuran Baziler Arter Sendromlu Bir Hastada Yanlış-negatif Difüzyonağırlıklı Görüntüleme
False-negative Diffusion-weighted Imaging in a Patient with Basilar Artery Syndrome Presenting with Isolated Vertigo
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.2019.93708  Sayfalar 184 - 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale