e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XVII

DERLEMELER
2.
Parkinson Hastalığında Nöroprotektif Tedaviler
Neuroprotective Treatments in Parkinson’s Disease
Elif Çınar, Gul Yalçın Çakmaklı, Banu Cahide Tel
doi: 10.4274/tnd.2019.01205  Sayfalar 189 - 197

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Limbik Tipte Bellek Bozukluğunun Saptanması için Pratik Bir Aygıt: 5 Kelime Testi
A Practical Tool for the Detection of Limbic-type-memory Deficit: 5-Word-Test
Gül Kayserili, Zerrin Yıldırım, Özgül Vupa Çilengiroğlu, Görsev G. Yener
doi: 10.4274/tnd.2019.39269  Sayfalar 198 - 207

4.
Multipl Skleroz ve İnme Ayırıcı Tanısında Otoantikor ve Viral Serolojik İncelemelerin Katkısı
The Value of Autoantibody and Viral Serologic Examinations in the Differential Diagnosis of Multiple Sclerosis and Stroke
Ahmet Şair, Utku Ogan Akyıldız, Berna Korkmazgil, Nefati Kıylıoğlu
doi: 10.4274/tnd.2019.09735  Sayfalar 208 - 213

5.
Spontan İntraserebral Kanamalı Hastalarda Cerrahi Müdahale Sonuçlarının Belirleyicileri
Predictors of Mortality in Patients with Surgically Treated Spontaneous Intracranial Hemorrhage
İsmail Kaya, İlker Deniz Cingöz, İnan Uzunoğlu, Ceren Kızmazoğlu, Hasan Emre Aydın, Nurullah Yüceer
doi: 10.4274/tnd.2019.67365  Sayfalar 214 - 217

6.
Multipl Skleroz Hastalarının Yağ Profilleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi: Kontrollü Tanımlayıcı Çalışma
Determination of Lipid Profile and Anthropometric Measurements of Multiple Sclerosis Patients: A Controlled Descriptive Study
Gülşen Delikanlı Akbay, Erdinç Karakullukçu, Aslı Akyol Mutlu, Halit Tanju Besler
doi: 10.4274/tnd.2019.33341  Sayfalar 218 - 228

7.
Tanısal ve Terapötik Lomber Ponksiyonda Bilgilendirilmiş Onam: Hastalar Risklerin Farkında mı?
Informed Consent in Diagnostic and Therapeutic Lumbar Puncture: Are Patients Aware of the Risks?
Muhammed Nur Ögün, Merve Önerli, Şule Aydın Türkoğlu, Serpil Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2019.41196  Sayfalar 229 - 232

OLGU SUNUMLARI
8.
Jüvenil Miyoklonik Epilepside EFHC1 Geni ile İlişkili Yatkınlık: Türkiye’den İlk Olgu Sunumu
Susceptibility to Juvenile Myoclonic Epilepsy Associated with the EFHC1 Gene: First Case Report in Turkey
Pınar Bekdik Şirinocak, Barış Salman, Fatma Yeşim Kesim, Nerses Bebek, Betül Baykan, Sibel Aylin Ugur İşeri
doi: 10.4274/tnd.2019.61214  Sayfalar 233 - 236

KLINIK GÖRÜNÜMLER
9.
Talamik Hemorojide İzole Görme Bozukluğu
Isolated Visual Loss in Thalamic Hemorrhage
Emre Cem Esen, Abdullah Taha Arslan, Raif Çakmur
doi: 10.4274/tnd.2019.26932  Sayfalar 237 - 238
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
Primary Central Nervous System Lymphoma: Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Asuman Ali, Cemile Haki, Fatma Öz Atalay, Ramazan Yalçın
doi: 10.4274/tnd.2019.41882  Sayfalar 239 - 242
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyona Bağlı Bilateral Subdural Hematom Olgusu
A Patient with Bilateral Subdural Hematoma due to Spontaneous Intracranial Hypotension
Özge Öcek, Levent Öcek
doi: 10.4274/tnd.2019.73636  Sayfalar 243 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Tromboliz Sonrası Diffüz Alveoler Kanama
Diffuse Alveolar Hemorrhage After Intravenous Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke
Mehtap Kocaturk, Halil Ay, Özcan Kocaturk
doi: 10.4274/tnd.2019.57701  Sayfalar 246 - 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti-Klinikoradyolojik Bulgular
The Clinical and Radiologic Findings of Primary Angiitis of the Central Nervous System
Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2019.14227  Sayfalar 249 - 251
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
14.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Nötrofil-lenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranları ile Değerlendirilmesi
Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
Ali Zeynalabidin Tak, Yıldızhan Şengül
doi: 10.4274/tnd.2019.84758  Sayfa 252
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Non-konvülzif Status Epileptikus ile Başvuran Herpes Ensefalitinde Periyodik Deşarjlar: EEG ve Nörolojik Durumu Arasındaki Zamansal İlişkinin Ayrıntılı İllüstrasyonu
Periodic Discharges in Herpes Encephalitis Presenting with Non-convulsive Status Epilepticus: A Detailed Demonstration of the Temporal Correlation Between EEG and Neurologic Status
Halil Önder, Fatih Temoçin
doi: 10.4274/tnd.2019.38455  Sayfalar 253 - 257
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Migren Profilaksisinde Büyük Oksipital Sinir Blokajı
Greater Occipital Nerve Block in Migraine Prophylaxis
Levent Ertuğrul İnan, Nurten İnan
doi: 10.4274/tnd.2019.94557  Sayfalar 258 - 259
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
17.
Dünya’da ve Türkiye’de Nöroloji ve Girişimsel Nörolojinin Kısa Tarihçesi
A Short History of Neuroradiology and Interventional Neurology in the World and in Turkey
Mehmet Reha Tolun
doi: 10.4274/tnd.2019.59254  Sayfalar 260 - 262
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Serebral Mikrokanamalar
Cerebral Microbleeds
Çağla Akı
doi: 10.4274/tnd.2019.71135  Sayfalar 263 - 264
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
19.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale