e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

DERLEMELER
2.
Otonom Semptomlu Nöbetler ve Epilepside Beklenmeyen Ani Ölümler (SUDEP)
Seizures with Autonomic Symptoms and Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP)
Rabia Gökçen Gözübatık Çeli, Çiğdem Özkara
doi: 10.4274/tnd.2019.56254  Sayfalar 109 - 116

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Erişkin Kas Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Objektif ve Subjektif Değerlendirmesi
Objective and Subjective Assessment of Physical Activity in Adults with Muscle Diseases
Fatma Ayvat, Ender Ayvat, Özge Onursal Kılınç, Muhammed Kılınç, Sibel Aksu Yıldırım, Ersin Tan
doi: 10.4274/tnd.2018.80106  Sayfalar 117 - 122

4.
İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Evrelere Göre C-reaktif Protein/ Albümin Oranlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of C-reactive Protein/Albumin Ratio According to Stage in Patients with Idiopathic Parkinson Disease
Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar
doi: 10.4274/tnd.2019.13334  Sayfalar 123 - 128

5.
Ardahan İlinin İnme İnsidansı ve İldeki İnme Hastalarının Demografik Özellikleri
Stroke Incidence and Demographic Properties of Patients in Ardahan Province
Mehmet Hamamcı
doi: 10.4274/tnd.2019.08634  Sayfalar 129 - 134

6.
Zeka Geriliği ve Epilepsisi Olan Çocuklarda Kalıtsal Metabolik Hastalık Taraması
Screening Inherited Metabolic Disorder in Children with Intellectual Disability and Epilepsy
Pembe Soylu Üstkoyuncu, Ahmet Sami Güven, Hatice Gamze Poyrazoğlu, Songül Gökay, Fatih Kardaş, Mustafa Kendirci, İkbal Gökçek, Yasemin Altuner Torun
doi: 10.4274/tnd.2019.82608  Sayfalar 135 - 139

7.
Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Prognozla İlişkili Faktörler
Factors Associated with Prognosis in Patients with Guillain-Barré Syndrome
Mustafa Çetiner, Murat Seyit, Gönül Akdağ, Hayri Demirbaş, Özge Temel, Sibel Canbaz Kabay
doi: 10.4274/tnd.2019.34445  Sayfalar 140 - 145

8.
İnmeli Hastalarda Varfarine Uyumu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Factors that Impact Adherence to Warfarin in Patients with Stroke
Zeliha Tülek, Cansu Polat Dünya, Refika Reva Çiftçioğlu, Himmet Dereci
doi: 10.4274/tnd.2019.08068  Sayfalar 146 - 152

9.
Multipl Skleroz Hastalarında Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavilerin Kullanım Sıklığı
The Prevalence of Alternative-complementary Therapies in Patients with Multiple Sclerosis
Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Musa Öztürk, Serap Altın, Mesrure Köseoğlu, Hande Sariahmetoğlu, Mesude Tütüncü, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2019.04207  Sayfalar 153 - 158

10.
İlaca Dirençli Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesi
Quality of Life in Patients with Drug Resistant Epilepsy
Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Avina Bishnoi
doi: 10.4274/tnd.2019.31391  Sayfalar 159 - 163

11.
Selçuk Üniversitesi Nöroloji Kliniği’nin Karotis Arter Stentlemesi Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Carotid Artery Stenting Experience of Neurology Clinic of Selçuk University
Gökhan Özdemir, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2019.00086  Sayfalar 164 - 167

OLGU SUNUMLARI
12.
Rekküren Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati: Beş Atak Öyküsü Olan Bir Olgu
Recurrent Painful Ophthalmoplegic Neuropathy: A Case Report with Five Episodes
Ahmet Batuhan Çıplak, Arife Çimen Atalar, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre
doi: 10.4274/tnd.2019.82956  Sayfalar 168 - 171

KLINIK GÖRÜNÜMLER
13.
Joubert Sendromlu Bir Olguda Difüzyon Tensör Görüntüleme
Diffusion Tensor Imaging in a Patient with Joubert Syndrome
Mehmet Haydar Atalar, Bülent Yıldız, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2019.90912  Sayfalar 172 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Wilson Hastalığında “Dev Pandanın Yüzü” İşareti
“Face of the Giant Panda” Sign in Wilson Disease
Mehmet Atalar, Nisa Başpınar
doi: 10.4274/tnd.2019.60863  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
“Serebral Gölgeleme İşareti” ile Beyaz Epidermoid
White Epidermoid with the “Cerebral Shading Sign”
Venkatraman Indiran
doi: 10.4274/tnd.2019.26429  Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Over Kanserli Bir Hastada Leptomeningeal Karsinomatozis Bulguları
Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Ovarian Cancer
Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2019.43799  Sayfalar 179 - 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
17.
Multipl Sklerozda Eşlik Eden Ankilozan Spondilitin Tedaviye Etkisi ne Düzeydedir? Bir Direnç Söz Konusu Olabilir mi?
What is the Effect of Accompanying Ankylosing Spondylitis in Treatment of Multiple Sclerosis? Is there a Resistance
Ezgi Akyıldız Tezcan, Hakan Ekmekçi, Gökhan Özdemir, Haluk Gümüş, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2019.93206  Sayfalar 182 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Ankilozan Spondilit ve Multipl Skleroz Birlikteliği: TNF-alfa Antagonist Tedavisi mi Tetikledi ya da Raslantısal mı?
Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Multiple Sclerosis: Trigger with TNF-alpha Antagonist Therapy or Coincidental?
Bahar Say, Ufuk Ergün
doi: 10.4274/tnd.2019.87513  Sayfalar 184 - 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
19.
Klinik İzole Sendromlu Hastalarda Serum Nörofilamentlerinin Prognostik Değeri
Prognostic Value of Serum Neurofilaments in Patients with Clinically Isolated Syndromes
İpek Güngör Doğan
doi: 10.4274/tnd.2019.97720  Sayfalar 187 - 188
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale