e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

DERLEMELER
2.
Lateral Femoral Kutanöz Sinirinin Kör ve Ultrason Eşliğinde Yapılan Blokajının Değerlendirilmesi
Blind Versus Ultrasound Guidance Injections: Lateral Femoral Cutaneous Nerve Blockage Revisited
Berke Aras, Emre Adıgüzel, Fatih Tok
doi: 10.4274/tnd.2019.05935  Sayfalar 54 - 57

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyonda Nöro-Görüntülemenin Tanıya Katkısı
The Contribution of Neuroimaging to Diagnosis in Idiopathic Intracranial Hypertension
Bedia Samancı, Erdi Şahin, Yavuz Samancı, Esme Ekizoğlu, Nilüfer Yeşilot, Oğuzhan Çoban, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.2018.64497  Sayfalar 58 - 62

4.
Prechtl Kalitatif Genel Hareket Analizinin Nörolojik Değerlendirme ile Korelasyonu: Süt Çocuğu Muayenesinde İnspeksiyonun Önemi
Correlation of Prechtl Qualitative Assessment of General Movement Analysis with Neurological Evaluation: The Importance of Inspection in Infants
Nihan Hande Akcakaya, Turgay Altunalan, Tuba Derya Doğan, Arzu Yılmaz, Zuhal Yapıcı
doi: 10.4274/tnd.2018.98598  Sayfalar 63 - 70

5.
Multipl Skleroz Hastalarının Atak Tedavisinde Yüksek Doz Kortikosteroid Kullanımının Erken ve Geç Dönem Ağır Morbiditeye Yol Açan Yan Etkileri: Uzun Dönem Gözlem Sonuçları
The Adverse Effects of High-dose Corticosteroids with Early and Late Severe Morbidity in the Treatment of Patients with Multiple Sclerosis: Long-term Observation Results
Sami Ömerhoca, Sinem Yazıcı Akkaş, Zerrin Yıldırım Haşimoğlu, Sebatiye Erdoğan, Nilüfer Kale
doi: 10.4274/tnd.2019.75725  Sayfalar 71 - 75

6.
Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Cinsiyete ve Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Serum Uric Acid Levels According to Sex and Stage for Patients with Alzheimer-type Dementia
Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar
doi: 10.4274/tnd.2019.85698  Sayfalar 76 - 81

7.
Tekrarlayıcı Büyük Oksipital Sinir Bloklarının Servikojenik Baş Ağrısında Etkileri
The Effects of Repetitive Greater Occipital Nerve Blocks on Cervicogenic Headache
Devrimsel Harika Ertem, İlhan Yılmaz
doi: 10.4274/tnd.2018.90947  Sayfalar 82 - 86

8.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda 25 (OH) Vitamin D Düzeylerinin Hastalık Şiddeti ve Uyku Kalitesi ile Olan İlişkisi
The Relationship Between 25 (OH) Vitamin D Level and the Severity of Disease and Sleep Quality in Restless Legs Syndrome
Arife Çimen Atalar
doi: 10.4274/tnd.2019.25478  Sayfalar 87 - 91

KLINIK GÖRÜNÜMLER
9.
Spinal Subaraknoid Hemoraji: Olgu Sunumu
Spinal Subarachnoid Hemorrhage: Case Report
Serhat Yıldızhan
doi: 10.4274/tnd.2018.46244  Sayfalar 92 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Lejyoner Hastalığının Nörolojik Belirtisi
Neurological Manifestation of Legionnaire’s Disease
Burcu Işık, Ferhat Arslan
doi: 10.4274/tnd.2019.04317  Sayfalar 95 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Beyin Manyetik Rezonans Görüntülemesinde İzlenen “Kaplan Derisi” Görünümünün Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
The Differential Diagnosis of “Tigroid Pattern” on Brain Magnetic Resonance Imaging: A Case Report
Nihan Hande Akcakaya
doi: 10.4274/tnd.2019.89577  Sayfalar 98 - 99
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
12.
Brakiyal Arter Yoluyla Karotis Artere Stent Uygulaması
Stenting of Carotid Artery Using the Brachial Artery Approach
Gökhan Özdemir, Gözde Ongun
doi: 10.4274/tnd.2019.36604  Sayfalar 100 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Oranı ile Enflamasyon
Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
Sora Yasri, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.2019.26443  Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
14.
Relapsing-remitting Multipl Skleroz Hastalarında Subkütan Ofatumumab
Subcutaneous Ofatumumab in Patients with Relapsing-remitting Multiple Sclerosis
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.2019.05925  Sayfalar 105 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Nörosarkoidoz: Tanımı ve Konsensüs Tanı Ölçütleri
Neurosarcoidosis: Definition and Consensus Diagnostic Criteria
Mücahid Erdoğan, Dilek Atakli
doi: 10.4274/tnd.2019.75983  Sayfalar 107 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale