e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

DERLEMELER
2.
Postüral Stabilitenin Nöroanatomisi: Parkinson Hastalığı ile Bağlantıları
Neuroanatomy of Postural Stability: Links to Parkinson’s Disease
Burak Erdeniz, David Selveraj, Merve Bulut
doi: 10.4274/tnd.2018.46793  Sayfalar 1 - 6

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Erzurum İlinde Epilepsi Prevalansı Çalışması
A Study on the Prevalance of Epilepsy in the Provincial Center of Erzurum
İdris Kocatürk, Gökhan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.2018.72324  Sayfalar 7 - 11

4.
Migrende Endotel Disfonksiyonu ve Serebral Görüntüleme ile Korelasyonu
Correlations Between Endothelial Dysfunction and Cerebral Imaging in Migraine
Hikmet Saçmacı, Meral Mirza, Şükrü Bişiren, Selma Gökahmetoğlu, Recep Saraymen, Abdullah Talaslıoğlu
doi: 10.4274/tnd.2018.81904  Sayfalar 12 - 18

5.
Şanlıurfa’da İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimi: Prospektif Bir Çalışma
Experience of Intravenous Thrombolytic Treatment in Sanliurfa: A Prospective Study
Murat Mert Atmaca, Özcan Kocatürk, Fidan Marufoğlu, Ahmet Candan Köylüoğlu, Melek Çolak Atmaca, Metin Balduz, Ayşenur Önalan, Emine Kargı
doi: 10.4274/tnd.2018.69335  Sayfalar 19 - 25

6.
Multipl Skleroz, Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları ve Sağlıklı Kontrollerden Oluşan Türk Kohortunda Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası ve Maküla Hacminin Spektral Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi
Analysis of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer and Macular Volume in Patients with Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders, and Healthy Controls Using Spectral Domain Optical Coherence Tomography in a Turkish Cohort
Ayşe İlksen Çolpak, Duygu Gülmez Sevim, Aslı Tuncer, Sevda Diker, Rana Karabudak, Sibel Kadayıfçılar, Tülay Kansu
doi: 10.4274/tnd.2018.33230  Sayfalar 26 - 31

7.
Türk Popülasyonunda İzole Üçüncü, Dördüncü ve Altıncı Sinir Felçleri: Etiyolojik Faktörler ve Klinik Seyir
Isolated Third, Fourth, and Sixth Cranial Nerve Palsies in the Turkish Population: Etiologic Factors and Clinical Course
Ayşe İlksen Çolpak, Hale Batur Çağlayan
doi: 10.4274/tnd.2019.29795  Sayfalar 32 - 35

OLGU SUNUMLARI
8.
Nadir Bir Hemipleji Nedeni Olarak Cockayne Sendromu: Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Cockayne Syndrome as a Rare Cause of Hemiplegia: Review of the Literature Accompanied by a Case Report
Beşir Şahin İnceer, Onur Bulut, Yılmaz Savaş
doi: 10.4274/tnd.2018.49827  Sayfalar 36 - 38

KLINIK GÖRÜNÜMLER
9.
Akut İskemik İnmeye Neden Olan Dev Karotis Anevrizması
Giant Carotid Aneurysm Causing Acute Ischemic Stroke
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2018.97957  Sayfalar 39 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Spinal Epidural Hematoma Leading to Spinal Cord Injury
Spinal Kord Hasarına Sebep Olan Spinal Epidural Hematom
Berke Aras, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel, Bilge Yılmaz
doi: 10.4274/tnd.2018.39114  Sayfalar 41 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Yakın Refleks Spazmı: Klinik Görünüm
Spasm of the Near Reflex: Clinical Appearance
Ezgi Yakupoğlu, Yusuf Emre Doğan, Nihan Parasız Yükselen, Pelin Doğan, Eren Gözke
doi: 10.4274/tnd.2018.62582  Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
12.
Hemiserebellar Ensefalomalaziye Bağlı Gelişen Holmes Tremoru ve Valproik Asit Tedavisi ile Düzelme
Holmes’ Tremor due to Hemi-cerebellar Encephalomalacia and Improvement with Valproic Acid Therapy
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.2018.84666  Sayfalar 45 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

13.
Serebral Venöz Tromboz Elektroensefalografi ile Takip Edilebilir mi? Bir Olgu Eşliğinde Tartışma
Cerebral Venous Thrombosis Can Be Followed by Electroencephalography: Accompanied By a Case Discussion
Yağmur İnalkaç Gemici
doi: 10.4274/tnd.2018.87847  Sayfalar 47 - 49
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
14.
Pediatrik Multipl Sklerozda Fingolimod ve İnterferon Beta-1a’nın Karşılaştırılması
Trial of Fingolimod Versus Interferon Beta-1a in Pediatric Multiple Sclerosis
Miraç Ayşen Ünsal
doi: 10.4274/tnd.2019.00187  Sayfalar 50 - 51
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Herediter Transtiretin Amiloidozis Hastalarında İnotersen Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Inotersen Treatment for Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis
Faruk Uğur Doğan, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.2019.57224  Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale