e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XVIII

DERLEMELER
2.
Askerlik Hizmeti ve Nöroloji
Military Service and Neurology
Semai Bek, Güray Koç, Serkan Demir, Zeki Gökçil
doi: 10.4274/tnd.12989  Sayfalar 288 - 297

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Epilepsy Admitting to Neurology Outpatient Clinic of Erzincan University Mengucek Gazi Training and Research Hospital
Alevtina Ersoy, Ceyda Tanoğlu, Hasan Yaşar, Tuğçe Özdemir Gültekin
doi: 10.4274/tnd.14238  Sayfalar 298 - 307

4.
Akatizi ve Huzursuz Bacaklar Sendromunun Karşılaştırılması: Elektrofizyolojik Bir Çalışma
Comparisons of Akathisia and Restless Legs Syndrome: An Electrophysiologic Study
Bengi Gül Türk, Ayşegül Gündüz, Sinem Metin, Barış Metin, Derya Karadeniz, Meral E. Kızıltan
doi: 10.4274/tnd.92679  Sayfalar 308 - 312

5.
İmmatür ve Matür Sıçanlarda Status Epileptikus Sonrası Apoptoz, Nöronal Hasar, GABA-A Alfa-1 Reseptör Miktarı ile Davranış, Öğrenme ve Hafızanın Değerlendirilmesi
Evaluation of Behavior, Learning, Memory Along with Apoptosis, Neuronal Damage, and GABA-A Alpha-1 Receptor Level After Status Epilepticus in Immature and Mature Rats
Ali Sönmez, Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Narin Liman, Ayşe Sönmez
doi: 10.4274/tnd.08058  Sayfalar 313 - 322

6.
Mitral valv prolapsusu, migren ve manyetik rezonans görüntülemede beyaz cevher hiperintensiteleri arasındaki ilişki
Association Between Mitral Valve Prolapse, Migraine, and White Matter Hyperintensities on Magnetic Resonance Imaging
Aynur Yılmaz Avcı, Münire Kılınç Toprak, Hatice Lakadamyalı, Sinan Akıncı
doi: 10.4274/tnd.04468  Sayfalar 323 - 329

OLGU SUNUMLARI
7.
İlk Yakınma Olarak Pitoz ve Diplopi ile Başvuran Nörosifiliz: Olgu Sunumu
Neurosyphilis Presenting with Ptosis and Diplopia as the First Complaints: Case Report
Fettah Eren, Recep Aygül, Hakan Ekmekçi, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.38981  Sayfalar 330 - 333

8.
Asimetrik Ağrılı Radikülonevritle Prezente Bir Nöroborelyoz Olgusu
A Neuroborreliosis Case Presenting with Asymmetric Painful Radiculoneuritis
Helin Cansu Serindağ, Eda Çoban, Yeşim Kaykı, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.51333  Sayfalar 334 - 336

9.
SUNCT’ta İntravenöz Lidokain Kullanımı
Intravenous Lidocain in SUNCT Treatment
Özcan Kocatürk, Mehtap Kocatürk, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.4274/tnd.34634  Sayfalar 337 - 339

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Geç Postpartum Dönemde Gelişen Posteriyor Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu Olgusu
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in the Late Postpartum Period: A Case Report
Merve Melodi Çakar, Sezgin Kehaya, Hülya Özkan, Babürhan Feyzullah Güldiken
doi: 10.4274/tnd.65481  Sayfalar 340 - 341
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Foix-Chavany-Marie Operküler Sendromu
Foix-Chavany-Marie Opercular Syndrome
Ameer Shaker Hadi, Faiq I Gorial, Qusay Abed Fahad, Hayder Adnan Fawzi
doi: 10.4274/tnd.67355  Sayfalar 342 - 343
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Klinik Olarak Tamamen Düzelen Bilateral Paramedyan Talamik İnfarkt
Clinically Complete Recovery after Bilateral Paramedian Thalamic Infarction
İrem Taşcı, Caner Feyzi Demir, Meryem Bakır
doi: 10.4274/tnd.73604  Sayfalar 344 - 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
13.
Miyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Hipotiroidi
A Treatable Reason of Myopathy: Hypothyroidism
Sibel Üstün Özek, Canan Emir, Selma Aygünoğlu, Cihat Örken
doi: 10.4274/tnd.79999  Sayfalar 346 - 347
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Parkinson Hastalığı’nın Nadir Bir Motor Dışı Belirtisi: Radiküler Ağrıyı Taklit Eden Şiddetli Ağrı
A Rare Non-motor Symptom of Parkinson’s Disease: Severe Pain Mimicking Pain of Radicular Origin
Halil Önder, Umut Doğu Aktürk
doi: 10.4274/tnd.78477  Sayfalar 348 - 349
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
15.
Merkezi Sinir Sisteminde Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein Otoimmünitesinin Klinik ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
Clinical and Prognostic Evaluation of Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Autoimmunity in the Central Nervous System
Volkan Taşdemir, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.81598  Sayfalar 350 - 351
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
16.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale