e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
BAKIŞ AÇISI
1.
Zaman Dilimi Değişikliği: Biyolojik Saat ve Nöroloji
Shift in Time Zone: The Biologic Clock and Neurology
Feray Güleç, Raika Durusoy Onmuş, Neşe Çelebisoy
doi: 10.4274/tnd.82084  Sayfalar 201 - 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
2.
Multipl Skleroz Olgularında Prognoz-Özürlülük Biyoişaretçileri: Son Beş Yıla Ait Literatürün Gözden Geçirilmesi
Prognostic-disability Biomarkers in Multiple Sclerosis: Review of the Literature from the Last Five Years
Nefati Kıylıoğlu
doi: 10.4274/tnd.79836  Sayfalar 203 - 215

3.
Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Ketojenik Diyet Uygulamalarının Etkisi
The Effect of Ketogenic Diet Treatment in Drug-resistant Epilepsies of Childhood
Gizem Özata Uyar, Nevin Şanlıer
doi: 10.4274/tnd.71473  Sayfalar 216 - 225

4.
İnme Hastalarında Nütrisyonel Yaklaşım ve Tedavi, Türkiye için Uzman Görüşü
Nutritional Approach and Treatment in Patients with Stroke, An Expert Opinion for Turkey
Ethem Murat Arsava, İbrahim Aydoğdu, Levent Güngör, Canan Togay Işıkay, Erdem Yaka
doi: 10.4274/tnd.92603  Sayfalar 226 - 242

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
5.
Beyin Sapı Lezyonlarında Posterior Auriküler Kas Yanıtının Araştırılması
Posterior Auricular Muscle Response: Observations in Brainstem Lesions
Yeşim Gülen Abanoz, Yasin Abanoz, Yasemin Akıncı, Ayşegül Gündüz, Eser Buluş, Melih Tütüncü, Sabahattin Saip, Meral Erdemir Kızıltan
doi: 10.4274/tnd.57255  Sayfalar 243 - 247

6.
Esansiyel Tremor ve Aleksitimi
Essential Tremor and Alexithymia
Yıldızhan Şengül, Hakan Serdar Şengül, Elif Gökçal, İsmet Üstün, Ahmet Öztürk, Onur Yılmaz, Gülsen Babacan Yıldız
doi: 10.4274/tnd.98216  Sayfalar 248 - 251

7.
Üç Kelime-Üç Şekil Testinin Orijinal ve Paralel Formlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma
Comparison of the Original and Parallel Forms of the Three Words-Three Shapes Test
Çiğdem Kudiaki, Asli Aslan, Dilem Dinç
doi: 10.4274/tnd.74508  Sayfalar 252 - 258

8.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Nötrofil-lenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranları ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
Ali Zeynal Abidin Tak, Yıldızhan Şengül
doi: 10.4274/tnd.98474  Sayfalar 259 - 263

9.
Parkinsonlu Hastalarda Derin Beyin Stimülasyonunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Deep Brain Stimulation on Quality of Life in Patients with Parkinson’s Disease
Esra Doğru Hüzmeli, Atilla Yılmaz
doi: 10.4274/tnd.49260  Sayfalar 264 - 268

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Lentiform Fork Belirtisi: Nöroradyolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanısı
Lentiform Fork Sign: Neuroradiologic Features and Differential Diagnosis
Fettah Eren, Ahmet Hakan Ekmekçi, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.45087  Sayfalar 269 - 270
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
İzole Serebellar Bulgular ile Başlangıç Gösteren Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease with Isolated Cerebellar Findings at Onset
Nurettin Yavuz, Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın
doi: 10.4274/tnd.79989  Sayfalar 271 - 272
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Postpartum Santral Sinir Sistemi Tutulumu ile Giden Miliyer Tüberküloz
Miliary Tuberculosis with Postpartum Involvement of the Central Nervous System
Mehmet Balal, Aslıhan Candevir Ulu, Meltem Demirkıran
doi: 10.4274/tnd.17093  Sayfalar 273 - 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Cinsel Aktivite Baş Ağrısı ve Yanlış Pozitif Baziller Arter Fenestrasyonu
False-positive Basilar Artery Fenestration and Sexual Headache
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, İbrahim Anıl Tuncer, Hülya Tireli
doi: 10.4274/tnd.23334  Sayfalar 275 - 276
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Dural Sinüs Varisi ve Arteriyovenöz Malformasyona Eşlik Eden Distrofik İntrakraniyal Kalsifikasyon
Dystrophic Intracranial Calcification Accompanying Varix of the Dural Sinus and Arteriovenous Malformation
Mehmet Haydar Atalar, Rıfat Nuri Şener, Bülent Yıldız, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.32396  Sayfalar 277 - 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Atipik Baş Ağrısı ile Başvuran Pnömosinüs Dilatans Olgusu
A Case of Pneumosinus Dilatans Presenting with Atypical Headache
Mehmet Hamamcı, Melih Pekcan, Zeynep Erdoğan Çetin, Refah Sayın, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.4274/tnd.77674  Sayfalar 279 - 280
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
16.
Okskarbazepine Bağlı Gelişen Değişken Tip AV Blok
Varying AV Block Induced by Oxcarbazepine
Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Ertan Emre Şahin, Ozan Sakarya, Ahmet Çelik, Mehmet Necdet Akkuş, İsmail Türkay Özcan
doi: 10.4274/tnd.75735  Sayfalar 281 - 282
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Çocuklarda Anti-N-metil-D-aspartat Reseptör Ensefaliti: Bir Olgu Sunumu
Anti-N-methyl-D-aspartate Receptor Encephalitis in Children: A Case Report
Hajar Rhouda, Khadija Abboudi, Yamna Kriouile
doi: 10.4274/tnd.02800  Sayfalar 283 - 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Temporal Hornlar: Akut Tıkayıcı Hidrosefalide Ventriküler Sistemin Balans Bobinleri?
Temporal Horns: Balance Coils of Ventricular System in Acute Obstructive Hydrocephalus?
Halil Önder, İ. Samet Daltaban
doi: 10.4274/tnd.45556  Sayfalar 285 - 287
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale