e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XVIII

BAKIŞ AÇISI
2.
Serebral Palsi ve Genetik
Cerebral Palsy and Genetics
Nihan Hande Akçakaya, Zuhal Yapıcı, Uğur Özbek
doi: 10.4274/tnd.67864  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
Hareketle İlişkili Dilin Nöral Temelleri: Parkinson Hastalığında Yapılan Çalışmalar
Neural Foundations of Action-related Language: Studies in Parkinson’s Disease
Ece Bayram, Muhittin Cenk Akbostancı
doi: 10.4274/tnd.04796  Sayfalar 3 - 12

4.
Akut İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Tedavi: Sık Görülen Sistemik Sorunlar ve Çözümleri
Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Stroke: Frequent Systemic Problems and Solutions
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Erdem Gürkaş, Dilek Necioğlu Örken, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.01212  Sayfalar 13 - 25

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
5.
Adıyaman İlinde İnme Tiplerinin Demografik Özellikleri
Demographic Characteristics of Stroke Types in Adıyaman
Yaşar Altun, İrfan Aydın, Abdullah Algın
doi: 10.4274/tnd.94103  Sayfalar 26 - 31

6.
Kan Basıncı Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Primer Baş Ağrılı Hastalarda Tedaviye Yanıt: Prospektif Gözlemsel Pilot Bir Çalışma
Response of Treatment in Patients with Primary Headaches and Hypertension: A Prospective Observational Pilot Study
Abdullah Cüneyt Hocagil, Hilal Hocagil, Volkan Ülker
doi: 10.4274/tnd.91668  Sayfalar 32 - 37

7.
İzole Orta Serebral Arter Oklüzyonlarında İntravenöz Trombolitik Tedavinin Yeri: Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Çalışması
Efficiency of Intravenous Thrombolytic Therapy in Isolated Middle Cerebral Artery Occlusions: A Computed Tomography Angiography Study
Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.23921  Sayfalar 38 - 42

8.
Postüral Denge Eğitim Programının Esansiyel Tremorlu Hastalarda Denge, Yürüyüş ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi
The Effects of a Postural Balance Training Program on Balance, Gait and Health-Related Quality of Life in Patients with Essential Tremor
Bilge Kara, Turhan Kahraman, Melda Soysal Tomruk, Berril Dönmez Çolakoğlu, Özge Yılmaz Küsbeci
doi: 10.4274/tnd.76148  Sayfalar 43 - 48

9.
İnme Sonrası Erken Başlangıçlı Nöbetler: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi
Early Seizures After Stroke: Neurology Intensive Care Unit Experience
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
doi: 10.4274/tnd.72687  Sayfalar 49 - 54

OLGU SUNUMLARI
10.
Nadir Görülen Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Olgusu
A Rare Presentation of Spontaneous Intracranial Hypotension
Cihat Uzunköprü, Volkan Çakır, Şehnaz Arıcı, Yeşim Beckmann
doi: 10.4274/tnd.98624  Sayfalar 55 - 58

11.
Dijital Substraksiyon Anjiyografi Sonrası Subaraknoid Kanamayı Taklit Eden Baş Ağrısı: Bir Olgu Sunumu
Headache-like Subarachnoid Hemorrhage After Digital Subtraction Angiography: A Case Report
Fettah Eren, Ahmet Hakan Ekmekçi, Hakan Karabağlı, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.07088  Sayfalar 59 - 62

12.
Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar: Nadir Ancak Beklenenden Daha Sık Dokuz Olgu ile Literatür Derlemesi
Paraneoplastic Neurologic Syndromes: Rare But More Common Than Expected Nine Cases with a Literature Review
Hülya Uluğut Erkoyun, Sevgin Gündoğan, Yaprak Seçil, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Hatice Sabiha Türe, Galip Akhan
doi: 10.4274/tnd.05900  Sayfalar 63 - 69

KLINIK GÖRÜNÜMLER
13.
Gebeliğin Tetiklediği Susac Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Pregnancy-induced Susac Syndrome: A Case Report
Nuray Can Usta, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu
doi: 10.4274/tnd.22120  Sayfalar 70 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Varyant Bir Sturge-Weber Olgusu
Variant Case of Sturge-Weber Syndrome
Sinan Eliaçık
doi: 10.4274/tnd.67674  Sayfalar 72 - 73
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Psödoaltıncı Kranyal Sinir Felci ile Gelen İdyopatik Orbital Miyozit Olgusu: Nörogörüntülemenin Önemi
Idiopathic Orbital Myositis with Pseudosixth Nerve Palsy: The Importance of Neuroimaging
Zeynep Ezgi Balçık, Sezin Alpaydın Baslo, Oya Öztürk, Songül Şenadım, Cengiz Dayan, Hatem Hakan Selçuk, Hayrunnisa Dilek Ataklı
doi: 10.4274/tnd.84704  Sayfalar 74 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Akut Miyeloid Löseminin Hipotalamus Tutulumuna Bağlı Santral Diabetes İnsipidus
Acute Myeloid Leukemia with Hypothalamic Involvement Causing Central Diabetes Insipidus
Furkan Ufuk, Mehmet Duran, Mehmet Sercan Ertürk
doi: 10.4274/tnd.80664  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Değişken Obstrüktif Hidrosefaliye Neden Olan Kolloid Kist
Colloid Cyst Causing Varying Obstructive Hydrocephalus
Venkatraman Indiran, Mohideen Fathima Seeni Mohamed, Rengarajan Santhanam, Prabakaran Maduraimuthu
doi: 10.4274/tnd.46514  Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Rostral Pons İnfarktına Bağlı Gelişen Dizartri-Beceriksiz El Sendromu
Dysarthria-clumsy Hand Syndrome due to Rostral Pontine Infarct
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.60486  Sayfalar 81 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Akut Bilateral Pitozisle Başvuran Olgu: SURF-1 Mutasyonu
A Case of Acute Bilateral Ptosis: SURF-1 Mutation
Özge Dedeoğlu, Deniz Yüksel, Çiğdem Genç Sel, Mustafa Kılıç, Kader Karlı Oğuz, Beril Talim
doi: 10.4274/tnd.01700  Sayfalar 83 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kortikal Körlük ile Prezente Olan Serebral Venöz Sinüs Trombozu
Cerebral Venous Sinus Thrombosis Presenting as Cortical Blindness
Harpreet Singh, Ekal Arora, Manoj Yadav, Jasminder Singh, Kiran Basavaraju, Neeraj Kumar
doi: 10.4274/tnd.89106  Sayfalar 86 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Hemifasiyal Spazmda Tanısal Yardımcı Olarak Yüksek Çözünürlüklü İnce Kesitli T2 Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Sekansı
High-resolution Thin-section T2-Weighted Magnetic Resonance Imaging Sequence as a Diagnostic Aid in Hemifacial Spasm
Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal
doi: 10.4274/tnd.54926  Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
22.
Myastenia Graviste Bilateral İnternükleer Oftalmopleji
Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia in Myasthenia Graves
Gülhan Sarıçam, Ebru Bilge Dirik, Şener Akyol, Ömer Anlar
doi: 10.4274/tnd.78989  Sayfalar 90 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Alkol Kullanımı Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz Olgusu
A Case of Compartment Syndrome and Rhabdomyolysis After Alcohol Consumption
Arife Çimen Atalar, Cansu Söylemez, Fergane Memmedova, Ufuk Emre
doi: 10.4274/tnd.32815  Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Subdural Hematoma Bağlı Koreiform Hareket Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
Choreiform Movement Disorder Associated with Subdural Hematoma: A Case Report
Ahmet Özşimşek
doi: 10.4274/tnd.43532  Sayfalar 94 - 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Epilepsi Tanısıyla Takip Edilen Hastada Atrioventriküler Blok
Atrioventricular Block in a Patient Followed Up with a Diagnosis of Epilepsy
Gülin Morkavuk, Güray Koç, Yalçın Gökoğlan, Hasan Kutsi Kabul, Alev Leventoğlu, Zeki Gökçil
doi: 10.4274/tnd.27132  Sayfalar 96 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Hiperglisemi ile İlişkili Hemikore ve Eş Zamanlı Akut İskemik İnme: Bir Olgu Sunumu
Hyperglycemia-induced Hemichorea and Simultaneous Acute Ischemic Stroke: A Case Report
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
doi: 10.4274/tnd.99907  Sayfalar 98 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Periferik Fasiyal Sinir Paralizisi Zemininde Kontralateral Hemifasiyal Spazm
Hemifacial Spasm Revealing Contralateral Peripheral Facial Palsy
İpek Güngör Doğan, Hande Alibaş, Kayıhan Uluç, Elif Kocasoy Orhan
doi: 10.4274/tnd.03342  Sayfalar 101 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
28.
Esansiyel Tremorda Ultrason Odaklı Talamotominin Etkinliği
Efficacy of Focused Ultrasound Thalamotomy in Essential Tremor
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.60963  Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Amiyotrofik Lateral Skleroz Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Edaravone
A New Treatment Option for Amyotrophic Lateral Sclerosis: Edaravone
Erdi Şahin
doi: 10.4274/tnd.90698  Sayfalar 105 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Multipl Skleroz Hastalarında Mortalite
Mortality in Patients with Multiple Sclerosis
Sümeyra Şamlı, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.15921  Sayfalar 107 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KISA RAPOR
31.
Multipl Sklerozda Fampiridin Tedavisi: İki Kere Düşünmemiz Gerekiyor!
Fampridine Therapy in Multiple Sclerosis: We Should Think Twice!
Mohamed S A Mohamed
doi: 10.4274/tnd.65882  Sayfalar 109 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale