e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEMELER
1.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Tanı ve Tedavi
The Diagnosis and Treatment of Cerebral Venous Thrombosis
Dilaver Kaya
doi: 10.4274/tnd.79923  Sayfalar 94 - 104

2.
Yeni Gelişmeler Işığında Transtiretin İlişkili Ailevi Amiloid Polinöropatisi
Transthyretin-Related Familial Amyloid Polyneuropathy: In the Light of New Developments
Arman Çakar, Hacer Durmuş Tekçe, Feza Deymeer, Piraye Oflazer Serdaroğlu, Yeşim G Parman
doi: 10.4274/tnd.03206  Sayfalar 105 - 111

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Merkezi Sinir Sistemi Kitle Cerrahisi Ameliyatlarında İntraoperatif Nörofizyolojik İnceleme: Dört Yıllık Tek Hastane Tecrübesi
Intraoperative Neurophysiologic Examination in Central Nervous System Tumor Surgery: Four-year Single-institution Experience
F Gökçem Yıldız, F. İrsel Tezer, Melike Mut, Kubilay Varlı
doi: 10.4274/tnd.75418  Sayfalar 112 - 116

4.
Migren Hastalarında Serum Lipid Profili, Paraoksonaz/Arilesteraz Aktivitesi ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Düzeyleri Arasındaki İlişki
Serum Lipid Profiles, Relationship Between Paraoxonase/Arylesterase Activity and High-density Lipoprotein Levels in Patients with Migraine
Yasemin Eren, Ebru Bilge Dirik, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel
doi: 10.4274/tnd.09216  Sayfalar 117 - 121

5.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunun Klinik Özellikleri
Clinical Features of Cerebral Venous Sinus Thrombosis
Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.43402  Sayfalar 122 - 126

OLGU SUNUMLARI
6.
Hipokalemik Periyodik Paralizinin Akut Motor Aksonal Nöropatiden Ayrımı: 15 Dakikalık Egzersiz Testi Ekle
Distinguishing Acute Motor Axonal Neuropathy from Hypokalemia Induced Paralysis: Add 15 Minutes for an Exercise Test
Şefik Evren Erdener, F Gökçem Yıldız, Ezgi Yetim Arsava, Çağrı Mesut Temuçin
doi: 10.4274/tnd.56588  Sayfalar 127 - 129

KLINIK GÖRÜNÜMLER
7.
İyatrojenik Hipoparatiroidiye Bağlı Yaygın Serebral Kalsifikasyon
Diffuse Cerebral Calcification due to Iatrogenic Hypoparathyroidism
Şenay Yıldız Çelik, Didar Çolakoğlu
doi: 10.4274/tnd.02693  Sayfalar 130 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Lipom ile Karışan Ulnar Sinir Schwannomu
Diagnostic Challenge of an Ulnar Nerve Schwannoma Confused with a Lipoma
Suna Örs, Atilla Kokurcan, Yasemin Kayadibi, Turgut Kayadibi
doi: 10.4274/tnd.88319  Sayfalar 132 - 133
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Kognitif Bozukluk ile Başvuran Aseruloplazminemi Olgusu
Aceruloplasminemia Presenting with Cognitive Impairment
Yıldız Arslan, Ufuk Şener, Alp Sarıteke, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.37640  Sayfalar 134 - 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Kronik Progresif Nöro-Behçet Hastalığı: Manyetik Rezonans Spektroskopi ve Görünür Difüzyon Katsayısı Bulguları
Chronic Progressive Neuro-Behçet’s Disease: Magnetic Resonance Spectroscopy and Apparent Diffusion Coefficient Findings
Özlem Kayım Yıldız, Selim Polat, Duygu Yazgın, Ali Şahin, Bülent Yıldız
doi: 10.4274/tnd.26032  Sayfalar 136 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Postpandemik Periyodda H1N1 ile İlişkili Ensefalit
H1N1-Related Encephalitis in the Postpandemic Era
Özlem Kayım Yıldız, Aslı Bolayır, Şeyda Figül Gökçe, Burhanettin Çiğdem, İbrahim Öztoprak
doi: 10.4274/tnd.43650  Sayfalar 138 - 139
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
12.
Geçici Global Amneziyi Taklit Eden Hiponatremi
Hyponatremia Mimicking Transient Global Amnesia
Sezgin Kehaya, Babürhan Güldiken, Yüce Doğru
doi: 10.4274/tnd.05025  Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Konsültasyon Nörolojisinin Önemi: Psikiyatri Servisinde Tanınan Anti-Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikor İlişkili Serebellar Ataksi Hastası
The Importance of Consultation Neurology: A Patient with Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibody-Associated Cerebellar Ataxia Recognized in the Psychiatry Inpatient Clinic
Zeynep Ezgi Balçık, Sezin Alpaydın Baslo, Elif Söylemez, Betül Güveli, Dilek Ataklı
doi: 10.4274/tnd.37973  Sayfalar 142 - 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
14.
Geçici İskemik Atak veya Minör İnme Sonrası Bir Yıllık İnme Riski
One-year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke
Mustafa Karaoğlan
doi: 10.4274/tnd.37097  Sayfalar 144 - 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Multipl Skleroz Tedavisinde Okrelizumabın Etkinliği
The Effect of Ocrelizumab in the Treatment of Multipl Sclerosis
Şenay Yıldız Çelik
doi: 10.4274/tnd.71354  Sayfalar 146 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Multipl Skleroz Tedavisinde Yeni Oral Ajan Amiselimod
Amiselimod: A New Oral Agent in the Treatment of Multiple Sclerosis
Ahmed Serkan Emekli
doi: 10.4274/tnd.90018  Sayfalar 148 - 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KISA RAPOR
17.
Alkolik Kardiyomiyopatili Bir İskemik Serebellar İnme Olgusu
A Case of Ischemic Cerebellar Stroke with Alcoholic Cardiomyopathy
Yasemin Akıncı, Fatma Özer, Örsan Deniz Urgun, Derya Uludüz, Baki Göksan
doi: 10.4274/tnd.45403  Sayfalar 150 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale