e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEMELER
1.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Idiopathic Intracranial Hypertension: Diagnosis and Therapeutic Approach
Nihan Hande Akçakaya, Mehmet Osman Akçakaya, Altay Sencer, Zuhal Yapıcı
doi: 10.4274/tnd.97820  Sayfalar 43 - 50

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
2.
Adipositokinlerin İskemik Serebrovasküler Olaylarda Prognoz Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Adipocytokines on Prognosis in Ischemic Cerebrovascular Events
Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir, Özge Arıcı Düz, Nihal Işık
doi: 10.4274/tnd.02170  Sayfalar 51 - 55

3.
Barnes Akatizi Değerleme Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Geçerlik ve Güvenirliği
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Barnes Akathisia Rating Scale
Ece Bayram, Hafize Çotur Levent, Sabiha Tezcan, Müge Kuzu, Muhittin Cenk Akbostancı
doi: 10.4274/tnd.37043  Sayfalar 56 - 59

4.
Bir Üniversite Hastanesi Tarafından Psödotümör Serebri Sendromu Tanısı Konan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
Clinical and Demographic Features of Pseudotumor Cerebri Syndrome Diagnosed in a University Hospital
Demet Arslan, Adalet Arıkanoğlu, Eşref Akıl
doi: 10.4274/tnd.09069  Sayfalar 60 - 63

OLGU SUNUMLARI
5.
Baş Ağrısının Ötesinde Raeder’s Sendromu “Paratrigeminal Nevralji”: Olgu Sunumu
Raeder’s Syndrome “Paratrigeminal Neuralgia” Beyond Headache: A Case Report
Gülnur Tekgöl Uzuner, Yasemin Dinç, Nevzat Uzuner
doi: 10.4274/tnd.95867  Sayfalar 64 - 66

6.
Nadir Bir Pontin Nöro-oftalmolojik Sendrom: Sekiz Buçuk Sendromu
A Rare Pontine Neuro-ophthalmic Syndrome: Eight-and-a-Half Syndrome
Esra Eruyar, Mehmet Mühürdaroğlu, Tuğberk Andaç Topkan, Ayşe Pınar Titiz, Şule Bilen, Fikri Ak
doi: 10.4274/tnd.04379  Sayfalar 67 - 69

KLINIK GÖRÜNÜMLER
7.
Nadir Bir Lökoensefalopati: Süksinat Dehidrogenaz Eksikliği
A Rare Leukoencephalopathy: Succinate Dehydrogenase Deficiency
Özdem Ertürk Çetin, Tanyel Zubarioglu, Cengiz Yalçınkaya
doi: 10.4274/tnd.29052  Sayfalar 70 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Disfaji Nedeni: Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperosteozisi
Cause of Dysphagia: Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis
Mehmet Balal, Derya Memiş, Filiz Koç
doi: 10.4274/tnd.05902  Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Trigeminal Nevralji Kliniğini Taklit Eden Temporomandibular Osteom
Temporomandibular Osteoma Mimicking Trigeminal Neuralgia
Mustafa Karaoğlan, Süleyman Tutar, Abdullah Murat Şengül, Hakan Tekeli, Rıfat Erdem Toğrol
doi: 10.4274/tnd.45452  Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Bilateral Forniks Enfarktına Bağlı Amnezi
Amnesia due to Bilateral Fornix Infarction
Çetin Kürşad Akpınar, İdris Sayılır
doi: 10.4274/tnd.98958  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Malign Melanomlu Olguda Beyin Metastazı: Melanotik Patern
Brain Metastasis in a Patient with Malignant Melanoma: Melanotic Pattern
Özge Arıcı Düz, Nesrin Helvacı Yılmaz, Erkingül Birday, Gülhan Akan, Ahmet Bilici
doi: 10.4274/tnd.22309  Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
12.
Demans ve Parkinsonizm Tablosu ile Başvuran ve Tedaviye Hızlı Yanıt Veren Bir Nöro-AIDS Olgusu
A Case of Neuro-AIDS Presenting with Rapidly Progressive Dementia and Parkinsonism with Rapid Response to Treatment
Yasemin Akıncı, Melis Sohtaoğlu Sevindik, Bilgül Mete, Umran Şumeyse Ertürk, Mehmet Yürüyen, Bekir Sami Kocazeybek, Melda Bozluolcay
doi: 10.4274/tnd.94758  Sayfalar 81 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Pelin Otu Zehirlenmesine Bağlı Nöropsikiyatrik Semptomlar
Neuropsychiatric Symptoms due to Artemisia Absinthium Poisoning
Yavuz Altunkaynak, Nurhak Demir, Devrimsel Harika Ertem, Ayten Ceyhan Dirican, Ayhan Köksal
doi: 10.4274/tnd.47108  Sayfalar 84 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kortikal Venöz Tromboz ile Beraber İntrakraniyal Hipotansiyon Sendromu: Nadir Bir Olgu Adlı Makaleye İlişkin Mektup
Intracranial Hypotension Syndrome with Cortical Venous Thrombosis: Letter to the Article Entitled “A Rare Case”
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.98360  Sayfalar 86 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
15.
Non-konvülzif Status Epileptikus Tanısında Salzburg Elektroensefalografi Ölçütlerinin Tanısal Doğruluğunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Diagnostic Accuracy of the Salzburg Electroencephalographic Criteria for Non-convulsive Status Epilepticus: A Retrospective Study
Ebru Altındağ, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.54871  Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Pediatrik Migrenin Önleyici Tedavisi: Amitriptilin mi Topiramat mı?
Prophylactic Treatment for Migraine in Children: Amitriptyline or Topiramate?
Gonca Bektaş
doi: 10.4274/tnd.09815  Sayfalar 90 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
İskemik İnme Alt Tipleri ve Görsel Auralı Migren İlişkisi
Relationship Between Ischemic Stroke Subtypes and Migraine with Visual Aura
İpek Güngör Doğan
doi: 10.4274/tnd.67934  Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale