e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
Major Vasküler Nörokognitif Bozukluk: Vasküler Demansa Yeni Yaklaşım
Major Vascular Neurocognitive Disorder: A Reappraisal to Vascular Dementia
Emre Kumral, Ozan Özgören
doi: 10.4274/tnd.98250  Sayfalar 1 - 8

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
İdiopatik Parkinson Hastalarında Düşme Sıklığının, Sosyodemografik ve Klinik Faktörlerle İlişkisi
Frequency of Falls and Relationship Between Falls, Socio-demographic and Clinical Factors in Idiopathic Parkinson’s Disease
Ferhan Soyuer, Feyzan Cankurtaran, Murat Gültekin, Meral Mirza, Gözde Ertürk
doi: 10.4274/tnd.58855  Sayfalar 9 - 14

4.
İnme Sonrası Spastisite Tedavisinde Botulinum Toksin Enjeksiyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Botulinum Toxin Injection Effect for Poststroke Spasticity Treatment
Bekir Enes Demiryurek, Aslı Aksoy Gündoğdu
doi: 10.4274/tnd.48264  Sayfalar 15 - 20

5.
Türkiye’de İnmeli Hastalarda Telerehabilitasyonun Etkinliği: Pilot Çalışma
Efficacy of Telerehabilitation in Patients with Stroke in Turkey: A Pilot Study
Esra Doğru Hüzmeli, Taşkın Duman, Hatice Yıldırım
doi: 10.4274/tnd.37268  Sayfalar 21 - 25

OLGU SUNUMLARI
6.
Ayna Hayali Hareket Bozukluğu ve Pakigiri Birlikteliği: Olgu Sunumu
Mirror Imaginary Movement Disorder and Pachygyria Association: Case Report
Yusuf Ehi, Sefer Üstebay, Döndü Ülker Üstebay, Yunus Yılmaz, Sunay Sibel Karayol
doi: 10.4274/tnd.30507  Sayfalar 26 - 28

7.
Nadir Görülen Bir Fokal Nöropati Olgusu: Lipomaya Bağlı Posterior İnterosseöz Nöropati
A Rare Case of Focal Neuropathy: Posterior Interosseous Neuropathy due to Lipoma
Ayşen Süzen Ekinci, Şeyma Çiftçi, İbrahim Aydoğdu
doi: 10.4274/tnd.90582  Sayfalar 29 - 31

KLINIK GÖRÜNÜMLER
8.
Geç Başlangıçlı Tremor Ataksi Sendromu: Frajil X Tremor Ataksi Sendromu ve Nörogörüntüleme Bulguları
Late-onset Tremor and Ataxia Syndrome: Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome and Neuroimaging Findings
Levent Öcek, Onural Tümer, Figen Tokuçoğlu, Özgür Öztekin, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.68878  Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Serebral Süperfisial Hemosidorozisin Ender Bir Nedeni: Spinal Cerrahi
A Rare Cause of Superficial Cerebral Hemosiderosis: Spinal Surgery
Levent Öcek, Feray Güleç Uyaroğlu, Ali Çayır, Özgür Öztekin, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.77785  Sayfalar 34 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Juvenil Nöronal Seroid Lipofusinozlar: Nadir Bir Olgu
Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinoses: A Rare Case
Deepak Jain, H K Aggarwal, Pulkit Chhabra, Avinash Rao
doi: 10.4274/tnd.92668  Sayfalar 37 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
11.
NEDA’nın Multipl Sklerozun Uzun Dönem Seyri Üzerindeki Belirleyici Etkisi
The Predictive Role of NEDA in the Long-Term Course of Multiple Sclerosis
Özgü Kizek
doi: 10.4274/tnd.65391  Sayfalar 39 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE VE TOPLANTILARDAN İZLENIMLER
12.
52. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin Ardından
Following the 52nd National Neurology Congress
İpek Güngör Doğan
doi: 10.4274/tnd.92195  Sayfalar 41 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale