e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IX

DERLEMELER
2.
Multipl Skleroz Atakları Üzerine Güncelleme: Tanım, Patofizyoloji, Özellikler, Taklitçiler ve Tedavi
Relapses in Multiple Sclerosis: Definition, Pathophysiology, Features, Imitators, and Treatment
Serhan Sevim
doi: 10.4274/tnd.75318  Sayfalar 99 - 108

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Genç Multipl Skleroz ve Esansiyel Tremor Hastalarında Kognitif Bozulma: Bir Karşılaştırmalı Çalışma
Cognitive Impairment in Young Multiple Sclerosis and Essential Tremor Patients: A Comparative Study
Hakan Serdar Şengül, Yıldızhan Şengül, Selma Yücel, Hulki Forta
doi: 10.4274/tnd.46704  Sayfalar 109 - 113

4.
Kısa Etkili Pramipeksolden Uzun Etkili Pramipeksole Geçiş: Altmış Sekiz Hastanın Güvenlik ve Etkinlik Özellikleri
Switch from Immediate-release Pramipexole to Extended-release Pramipexole: The Safety and Efficacy Characteristics of Sixty-eight Patients
Müge Kuzu, İnci Şule Özer, Oğuzhan Herdi, Sabiha Tezcan, Muhittin Cenk Akbostancı
doi: 10.4274/tnd.48751  Sayfalar 114 - 116

5.
Soluk-tutma Nöbetli Çocuklarda P Dalga Dispersiyonu
P Wave Dispersion in Children with Breath-holding Spells
Tahsin Gider, Bülent Koca, Mustafa Çalık, Ali Yıldırım, Savaş Demirpençe
doi: 10.4274/tnd.72623  Sayfalar 117 - 120

6.
İran’da Parkinson Hastalarında Uyku Kalitesi ve Kognitif Bozukluk
Sleep Quality and Cognitive Impairment in Patients with Parkinson’s Disease in Iran
Narges Sahebzadeh, Morteza Mazloum Farsi Baf, Seyed Mehran Homam
doi: 10.4274/tnd.84755  Sayfalar 121 - 126

OLGU SUNUMLARI
7.
Çoklu Kafa Çifti Tutulumuyla Seyreden bir Nörosfilis Olgusu
A Case of Neurosyphilis Presenting with Multiple Cranial Neuropathy
Eda Kılıç Çoban, Mehmet Ali Aldan, Sedat Gez, Nilüfer Kale, Mesude Özerden, Nazan Sakallı, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.75002  Sayfalar 127 - 129

8.
Ortostatik Hipotansiyon ile Birlikte İzlenen Lhermitte-Duclos Hastalığı Olgusu
Lhermitte-Duclos Disease with Orthostatic Hypotension
Nesrin Helvacı Yılmaz, Mehmet Şeker, Mehmet Onur Omaygenç, Umut Yaka, Nazan Eryiğit, Burak Yuluğ
doi: 10.4274/tnd.75428  Sayfalar 130 - 132

9.
Arı Sokması Sonrası Gelişen Hipoksik İskemik Ensefalopati Tedavisinde Zolpidem: Olgu Sunumu
Hypoxic-Ischemic Encephalopathy after Bee Sting and Treatment with Zolpidem: A Case Report
Turgay Demir, Miray Erdem, Aygül Tantik, Şebnem Bıçakcı
doi: 10.4274/tnd.92005  Sayfalar 133 - 136

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Gelişen Serebral Enfarkt
Cerebral Infarct due to Traumatic Carotid Artery Dissection
Burcu Yüksel, Elif Küçükseymen, Pınar Koç, Eylem Özaydın Göksu, Ertan Karaçay, Aylin Yaman, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.4274/tnd.26937  Sayfalar 137 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Tartışmalı Bir Çocukluk Çağı Oligodendrogliom Olgusu
A Conflicting Case of Childhood Oligodendroglioma
Doğa Gürkanlar, Ferhat Harman, Senem Mut
doi: 10.4274/tnd.43926  Sayfalar 139 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
12.
Deksametazon Enjeksiyonu Sonrası Hemiparezi ile Başvuran Hipokalemik Periyodik Paralizi
Hypokalemic Periodic Paralysis that Presented with Hemiparesis after Dexamethasone Injection
Özdem Ertürk, Can Özlü
doi: 10.4274/tnd.21605  Sayfalar 141 - 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonu Sonrası Açığa Çıkan Myasthenia Gravis Olgusu
Myasthenia Gravis after Botulinum Toxin Type A Injection
Hacer Durmuş Tekçe, Feza Deymeer, Piraye Oflazer Serdaroğlu, Yeşim Parman
doi: 10.4274/tnd.02703  Sayfalar 143 - 144
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
14.
İnme Tedavisi: Güncel Haber ve Gelişmeler
Stroke Treatment: Current News and Developments
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.4274/tnd.47640  Sayfalar 145 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE VE TOPLANTILARDAN İZLENIMLER
15.
10. Ulusal Epilepsi Kongresi Ardından
Following the 10th National Epilepsy Congress
Candan Gürses
doi: 10.4274/tnd.87049  Sayfa 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale