e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IX

BAKIŞ AÇISI
2.
Nörologlar Girişimsel Nöroanjiyografi Yapabilmelidir
Neurologists may Perform Interventional Neuroangiography
Reha Tolun
doi: 10.4274/tnd.04378  Sayfalar 40 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Tanısal ve Girişimsel Nöroradyoloji: Kimler Nasıl Yapmalı?
Diagnostic and Interventional Neuroradiology: Who Should Do and How?
Civan Işlak
doi: 10.4274/tnd.81488  Sayfalar 42 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
4.
Migren ve Beslenme İlişkisi
The Relationship Between Migraine and Nutrition
Ayçıl Özturan, Nevin Şanlıer, Özlem Coşkun
doi: 10.4274/tnd.37132  Sayfalar 44 - 50

5.
Ameliyatta Nörofizyolojik İzleme
Intraoperative Neuromonitoring
Kubilay Varlı
doi: 10.4274/tnd.59913  Sayfalar 51 - 54

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
6.
Şüpheli Radikülopati Tanısında Elektromiyografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Korelasyonu
Correlation of Electromyography and Magnetic Resonance Imaging Findings in the Diagnosis of Suspected Radiculopathy
Yıldız Arslan, Ebru Yaşar, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.99896  Sayfalar 55 - 59

7.
Absans Status Epileptikusu Olan Hastalarda Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulgularının Araştırılması
Investigation of Magnetic Resonance Spectroscopy Findings in Patients with Absence Status Epilepticus
Zeynep Aydın Özemir, Betül Baykan, Ebru Nur Vanlı Yavuz, Serra Sencer
doi: 10.4274/tnd.25633  Sayfalar 60 - 66

8.
Hipokampal Skleroz Olgularında Olağan Dışı Epileptik Aktivitelerin Araştırılması
Investigation of Patients with Hippocampal Sclerosis Associated with Unusual Epileptic Activities
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Hakan Yener, Zeynep Aydın Özemir, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.80037  Sayfalar 67 - 72

9.
Hiperemezis Gravidarum ve Serebral Elektrofizyoloji: Elektroensefalografi Sinyal İşleme Yöntemi ile Serebral Lokalizasyon Belirleme
Hyperemesis Gravidarum and Cerebral Electrophysiology Determination of Cerebral Localization through Electroencephalography Signal Processing
Hakan Ahmet Ekmekci, Arzu Setenay Yılmaz, Muhammet Üsame Öziç, Yüksel Özbay, Özlem Seçil Kerimoğlu, Çetin Çelik, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.94695  Sayfalar 73 - 79

OLGU SUNUMLARI
10.
Hipergliseminin Tetiklediği Serebral Vasküler Malformasyona Bağlı Hemiballizm ve Hemikore: Olgu Sunumu
Hemichorea and Hemiballismus Associated with Cerebral Vascular Malformation Induced by Hyperglycemia: Case Report
Ferda Selçuk, Mine Hayriye Sorgun, Süha Akpınar
doi: 10.4274/tnd.39205  Sayfalar 80 - 83

11.
Progresif Miyoklonik Epilepsi ve NEU1 Mutasyonu: Farklı Bir Fenotipik Olgu
Progressive Myoclonic Epilepsy and NEU1 Mutation: A Different Phenotypic Case
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Güneş Altıokka, Zeliha Matur, Mikko Muona, Nerses Bebek, Candan Gürses, Anna Elina Lehesjoki, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.32650  Sayfalar 84 - 87

KLINIK GÖRÜNÜMLER
12.
Dirençli Kusma ve Hıçkırıkla Başlayan Bir Nöromiyelitis Optika Olgusu: Area Postrema Sendromu
A Case of Neuromyelitis Optica Presenting with Intractable Hiccups and Vomiting: Area Postrema Syndrome
Derya Kaya, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Onur Bulut, Nuri Karabay
doi: 10.4274/tnd.90692  Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Spinal Astrositomda Kistik Lezyonlar
Cystic Lesions in Spinal Astrocytoma
Ahmet Evlice, Dilek İşcan, Meltem Demirkıran
doi: 10.4274/tnd.46872  Sayfalar 90 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Herpes Simpleks Ensefalitinde İntrakranyal Hematom: Nadir Bir Komplikasyon
Intracranial Hematoma in Herpes Simplex Encephalitis: A Rare Complication
Özlem Ethemoğlu, Mehmet Fırat, Kadri Burak Ethemoğlu, Mehtap Kocatürk
doi: 10.4274/tnd.75547  Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
15.
Periyodik Paralizilerde Onaylanmış Bir Tedavi Seçeneği: Diklorfenamid
An Approved Treatment in Periodic Paralyses: Diclorphenamide
Mine Sezgin
doi: 10.4274/tnd.26213  Sayfa 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Klopidogrelin Atrial Septal Defekt Kapatılması Sonrası Ortaya Çıkan Migren Atakları Üzerine Etkisi var mı?
Does Clopidogrel have an Effect on Migraine Attacks that Emerge after Closure of Atrial Septal Defects?
Halil İbrahim Akçay, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.79990  Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE VE TOPLANTILARDAN İZLENIMLER
17.
Kongre ve Toplantılardan İzlenimler
Meeting Highlights
Uğur Uygunoğlu, Melih Tütüncü
doi: 10.4274/tnd.88896  Sayfalar 97 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale