e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

BAKIŞ AÇISI
2.
Nörolog, Çocuklar ve Ergenlerin Nörolojik Sorunlarına Uzak Durabilir mi?
Could a Neurologist not be Interested in the Neurological Problems of Children and Adolescents?
Semih Ayta
doi: 10.4274/tnd.45722  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
Erişkinlerde Akut Migren Atağının Tedavisi ve Amerikan Baş Ağrısı Derneği Migren Farmakoterapisi Kanıt Değerlendirmesi
The Acute Treatment of Migraine Attack in Adults and American Headache Society Evidence Assessment of Migraine Pharmacotherapies
Pınar Yalınay Dikmen
doi: 10.4274/tnd.93753  Sayfalar 3 - 7

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Bir Nöroloji Kliniğinde Botulinum Toksini Uygulamaları: On Bir Yıllık Deneyim
Applications of Botulinum Toxin at a Neurology Clinic: An Eleven-year Experience
Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Seden Demirci
doi: 10.4274/tnd.04809  Sayfalar 8 - 12

5.
Bir İlçe Hastanesi Perspektifinden Akut İnme: Sorunlar ve Fırsatlar
Acute Stroke Through the Perspective of a County Hospital: Problems and Opportunities
Atay Vural
doi: 10.4274/tnd.72621  Sayfalar 13 - 18

6.
İdiyopatik Parkinson Hastalığında Serüloplazminin Nörodejenerasyonda Rolü
The Role of Ceruloplasmin in Neurodegeneration in Parkinson’s Disease
Reyhan Gürer, Şenay Aydın, Dilvin Gökçe, Tunahan Ayaz, Nihal Işık
doi: 10.4274/tnd.58751  Sayfalar 19 - 25

OLGU SUNUMLARI
7.
İzole Travmatik Muskülokutanöz Distal Dal Nöropatisi
Isolated Traumatic Musculocutaneous Distal Branch Neuropathy
Yaprak Seçil, Nazlı Gamze Bülbül, Gaye Eryaşar Yıldırım, Yeşim Beckmann
doi: 10.4274/tnd.38159  Sayfalar 26 - 29

8.
Düşük Voltaj Elektrik Akımına Bağlı Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu
Acute Ischemic Stroke Associated with Low-voltage Electrical Injury: A Case Report
Hakan Doğru, Çetin Kürşad Akpınar, Levent Güngör, Kemal Balcı
doi: 10.4274/tnd.23865  Sayfalar 30 - 32

KLINIK GÖRÜNÜMLER
9.
Üç Tesla Manyetik Rezonans Görüntülemede Subkortikal Kistlerle Birlikte Megalensefalik Lökoensefalopati
Megalencephalic Leukoencephalopathy with Subcortical Cysts on Three Tesla Magnetic Resonance Imaging
Venkatraman Indiran, Venkatraman Indiran
doi: 10.4274/tnd.90197  Sayfalar 33 - 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
10.
İskemik İnmede Güncel Tedaviler
Current Therapies in Ischemic Stroke
Esme Ekizoğlu
doi: 10.4274/tnd.94546  Sayfalar 35 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE VE TOPLANTILARDAN İZLENIMLER
11.
Kongre ve Toplantılarda İzlenimler
Meeting Highlights
Egemen İdiman
doi: 10.4274/tnd.54715  Sayfalar 37 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
ACTRIMS 2016’nın Ardından
News from ACTRIMS 2016
Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.87369  Sayfa 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale