e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRIYAL
1.
Editöryal
Editorial

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - X

BAKIŞ AÇISI
3.
Nöroloji Uzmanlık Eğitimi Süresi Neden Beş Yıl Olmalıdır?
Why should Neurology Residency Training be five years in duration?
Birgül Baştan, İrem Bedile Tiftikçioğlu, Hale Batur Çağlayan, Şerefnur Öztürk
doi: DOI: 10.4274/tnd.97830  Sayfalar 144 - 146

DERLEMELER
4.
Epileptik Nöbetlerde Ortaya Çıkan Otonomik Belirti Ve Bulgulara Güncel Bakış
Current View of Autonomic Findings During Epileptic Seizures
Leyla Baysal Kıraç, Betül Baykan
doi: DOI: 10.4274/tnd.35403  Sayfalar 147 - 153

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
5.
Esansiyel Tremorlu Hastalarda Talamus Bölgesinin Proton Magnetik Rezonans Spektroskopi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Thalamus Area In Essential Tremor Patients With Proton Magnetik Resonance Spectroscopy
Adile Ozkan, Fatma Candan, Nihal Işık, İlknur Aydın Cantürk, Semra Arı, Özgür Öztop Çakmak, Tunahan Ayaz
doi: DOI: 10.4274/tnd.67044  Sayfalar 154 - 158

6.
Genç İskemik İnmeli Hastaların Etiyolojik İnme Sebepleri, Risk Faktörleri Ve İzlemdeki Fonksiyonel Durumları
Etiologic Subtypes, Risk Factors And Outcome Of Acute Ischemic Stroke With Young Patients
İnci Şule Özer, Mine Hayriye Sorgun, Sefer Rzayev, Müge Kuzu, Sabiha Tezcan, Volkan Yılmaz, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur, Anwar Rawandi, Canan Togay Işıkay
doi: DOI: 10.4274/tnd.68725  Sayfalar 159 - 164

OLGU SUNUMLARI
7.
Subkortikal Kistler ile Birlikte Vakuolize Megalensefalik Lökoensefalopati (Van Der Knaap Lökoensefalopatisi): Erişkin yaşta tanı alan olgu
Vacuolating megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts (Van Der Knaap leukoencephalopathy): A case diagnosed in adulthood
Günay Gül, Fulya Eren, Gönül Özay, Dursun Kırbaş
doi: DOI: 10.4274/tnd.32757  Sayfalar 165 - 167

8.
İntrakranial Superfisial Siderozis
Intracranial Superficial Siderozis
Buket Özkara, Faik Budak
doi: DOI: 10.4274/tnd.57689  Sayfalar 168 - 170

9.
Nadir Guillain Barre Sendromu Varyantı: Fasiyal Dipleji Parestezi
A Rare Guillain Barre Syndrome Variant: Facial Diplegia Paresthesia
Emel Oguz Akarsu, Destina Yalçın, Reyhan Sürmeli, Ahmet Demir, Gülin Sünter, Yunus Diler
doi: DOI: 10.4274/tnd.70456  Sayfalar 171 - 174

10.
Tetrabenazinle İntihar Girişimi Sonrası Sorunsuz İyileşme: Olgu Sunumu
Uneventful Recovery From a Suicide Attempt with Tetrabenazine: A Case Report
Ece Bayram, Fatma Nazlı Mercan, Muhittin Cenk Akbostancı
doi: DOI: 10.4274/tnd.58224  Sayfalar 175 - 176

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
İzole Tam Horizontal Bakış Paralizisi ve Multiple Skleroz
Isolated Complete Horizontal Gaze Palsy and Multiple Sclerosis
Hakan Tekeli, Mustafa Tansel Kendirli, Mehmet Güney Şenol, Rıfat Erdem Toğrol, Mehmet Fatih Özdağ, Serkan Demir
doi: DOI: 10.4274/tnd.93899  Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
12.
Nörolojide Öne Çıkanlar
Frontiers in Neurology
Tuncay Gündüz, Halil İbrahim Akçay, Murat Kürtüncü
Sayfalar 179 - 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE VE TOPLANTILARDAN İZLENIMLER
13.
Kongre ve Toplantılardan İzlenimler
Meeting Highlights

Sayfa 182
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
14.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale