e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IX

DERLEMELER
2.
Santiago Ramon y Cajal ve Nöron Doktrini
Santiago Ramon y Cajal and Neuron Doctrine
Simge Aykan Zergeroğlu, Erhan Nalçacı
doi: 10.4274/tnd.83436  Sayfalar 81 - 84

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Baş Ağrısında ve Baş Dönmesinde Nörolojinin Bilinirliği: Malatya Şehrinden Bir Kesit
Public’s Knowledge of Neurology in Headache and Vertigo: A Cross-section from Malatya
Aslıhan Baran, Zübeyde Aytürk
doi: 10.4274/tnd.03779  Sayfalar 85 - 89

4.
Obstruktif Uyku Apne Sendromu, Peryodik Bacak Hareketleri ve İlişkili Faktörler
Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Periodic Limb Movements and Related Factors
Osman Özgür Yalın, İbrahim Arda Yılmaz, Mehmet Ali Sungur, Okan Doğu
doi: 10.4274/tnd.25993  Sayfalar 90 - 94

OLGU SUNUMLARI
5.
Ayna hayali hareket ile presente olan beyin sapı hipoplazisi
Brainstem hypoplasia presenting with mirror movement
Burcu Ekmekçi, Hacı Taner Bulut, Adem Yıldırım, Sadullah Sağlam, Zeynal Abidin Tak
doi: 10.4274/tnd.08870  Sayfalar 95 - 97

6.
MADSAM Nöropatisine Eşlik Eden Tümefaktif Beyin Demyelinizasyonu
Tumefactive Brain Demyelination Accompanying MADSAM Neuropathy
Şefik Evren Erdener, Çağrı Mesut Temuçin, Figen Söylemezoğlu, Rahşan Göçmen, Aslı Tuncer Kurne
doi: 10.4274/tnd.68736  Sayfalar 98 - 101

7.
Nadir Bir Başağrısı Nedeni: Aspergillus Sinüziti
A Rare Cause of Headache: Aspergillus Sinusitis
Şehnaz Arıcı, Özge Özen Gökmuharremoğlu, Behiye Özer
doi: 10.4274/tnd.56933  Sayfalar 102 - 103

8.
İnme risk faktörleri arasında genetiğin yeri; nadir görülen iki sendromun inmeyle birlikteliğinin tartışılması ve literatür taraması
The role of genetics in stroke risk factors; the discussion of two rare genetic syndroms associated with stroke and review of the literature
Eda Kılıç Çoban, Nilüfer Kale İçen, Mesude Özerden Acar, Melek Çolak Atmaca, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.93824  Sayfalar 104 - 109

9.
Obezite Cerrahisi sonrası Bilateral Peroneal Nöropati
Bilateral Peroneal Neuropathy after Obesity Surgery
Ramazan Sencan, Uygar Utku, Mustafa Gokce
doi: 10.4274/tnd.66933  Sayfalar 110 - 111

10.
Geç Yaşta Presente Olan 3 SSPE Vakasının Tanıdan Tedaviye Süreci
Process From Diagnosis To Treatment Of 3 SSPE Cases Presented At The Late Age
Aylin Bican, İbrahim Bora
doi: 10.4274/tnd.03789  Sayfalar 112 - 116

11.
Post Herpetik C8 Myotomal Parezi
Post Herpetic C8 Myotomal Paresis
Tuna Özmen, Ömer Lütfi Gündoğdu, Okan Doğu
doi: 10.4274/tnd.35492  Sayfalar 117 - 118

12.
Senil Kore Olgusu: Ayırıcı tanıda Huntington Hastalığı ve Nöroakantositozun yeri nedir?
A Case of Senile Chorea: Considering Huntington’s Disease and Neuroacanthocytosis in differential diagnosis
Ayşe Deniz Elmalı, Ayşegül Gündüz, Zafer Başlar, Fatoş Sibel Ertan
doi: 10.4274/tnd.34545  Sayfalar 119 - 123

13.
Türkiye’nin Giresun İlinde GDAP1 Mutasyonuna Bağlı Vokal Kord Paralizisi Olan Bir Aile
A Family with Vocal Cord Paralysis Associated with GDAP1 Mutation in Giresun, Turkey
Nilgün Erten, Esra Battaloğlu, Alperen Erdogan, Erdal Seren
doi: 10.4274/tnd.38358  Sayfalar 124 - 126

14.
Rasmussen Ensefaliti: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Rasmussen’s Encephalitis: A Case Report and Literature Review
H.k Aggarwal, Deepak Jain, Ansul Mittal, Sunil Pawar, Rajpal Verma
doi: 10.4274/tnd.81542  Sayfalar 127 - 130

15.
Multipl Skleroz Tanısı ile Takip Edilmiş Sekonder Beyin Lenfoma Tanısı Alan Olgu
A Case Followed as Having Multiple Sclerosis but Diagnosed with Secondary Brain Lymphoma
Serkan Demir, Rıfat Erdem Toğrol, Ali&775; Rıza Sonkaya, Tolga Tuncel
doi: 10.4274/tnd.70845  Sayfalar 131 - 134

16.
İnternal karotis arteri agenezisi ile tıkanıklığı ayırıcı tanısı üzerine bir olgu sunumu
A case report on differential diagnosis of internal carotid artery agenesis or occlusion
Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Birsen İnce
doi: 10.4274/tnd.70883  Sayfalar 135 - 137

17.
Arı Sokması Sonrası Nöbet ve İskemik İnme
Bee sting after seizure and ischemic attack
Aynur Yurtseven, Yahya Güvenç
doi: 10.4274/tnd.38991  Sayfalar 138 - 140

18.
Fokal Megalensefalinin Eşlik Ettiği Tuberoskleroz Kompleksinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Focal megalencephaly with tuberous sclerosis complex magnetic resonance imaging findings: Case Report
Özdil Başkan, Ece Gültekin, Fatma Gamze Demirel, Güzide Turanlı
doi: 10.4274/tnd.71245  Sayfalar 141 - 143 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale