e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
2.
Türkiye' nin Isparta İlinde Yaşayan İskemik İnme Geçirmiş Hastalar Arasında Trombofilik Mutasyonların Görülme Sıklığı
Prevalence Of Thrombophilic Mutations In Ischemic Stroke Patients In Isparta, Turkey
Nilgün Erten, Serpil Demirci, Recep Sütçü
doi: 10.4274/tnd.37880  Sayfalar 42 - 48

3.
Posterior serebral arter infarktlarında inme mekanizmaları, klinik özellikler ve risk faktörleri
Mechanisms, clinical features and risk factors for stroke in the posterior cerebral artery infarcts
Şenay Aydın, Zehra Işıl Satılmış Borucu, Nevin Pazarcı, Dilek Necioğlu Örken, Hulki Forta
doi: 10.4274/tnd.45477  Sayfalar 49 - 54

4.
Deneysel spinal kord yaralanmasında vitamin D3'ün motor fonksiyonlar üzerine olan iyileştirici etkisi
Therapeutic effects of vitamin D3 on motor functions following experimental spinal cord injury
Hasan Çelik, Senem Mut, Ferhat Harman, Gökhan Yılmaz, Mehmet Zafer Berkman
doi: 10.4274/tnd.76588  Sayfalar 55 - 61

5.
Yaşlılarda Epilepsi
Epilepsy in the elderly
Belgin Petek Balcı, Aytül Mutlu, Feriha Özer, Özlem Çokar
doi: 10.4274/tnd.44712  Sayfalar 62 - 67

OLGU SUNUMLARI
6.
Steroidler multipl sklerozda maniyi tetikler mi? Her zaman değil!
Do steroids trigger mania in multiple sclerosis? Not always!
Serhan Sevim, Serhan Karakılıç, Ayşe Devrim Başterzi, Mefkure Eraksoy
doi: 10.4274/tnd.91328  Sayfalar 68 - 70

7.
Atipik klinik prezentasyon gösteren epizodik paroksismal hemikraniya: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Episodic paroxysmal hemicrania with an atypical clinical presentation: a case report and review of the literature
Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Sibel Altınayar
doi: 10.4274/tnd.02439  Sayfalar 71 - 73

8.
Atipik Akut Enflamatuvar Poliradikülopati Olgusunda Olağandışı Bir Semptom: Fasiyal Kaşıntı
An Unusual Presenting Symptom in an Atypical Case of Acute Inflammatory Polyradiculopathy: Facial Pruritus
Ayşegül Gündüz, Gülsün Ersen Ersen, Başak Yılmaz, Feray Karaali-Savrun
doi: 10.4274/tnd.54771  Sayfalar 74 - 76

9.
Akut Bifenotipik Lösemi İlişkili Kronik Subdural Hematom: Olgu Sunumu
Chronic Subdural Hematoma Associated with Acute Biphenotypic Leukemia: Case Report
Besime Utku, Uygar Utku
doi: 10.4274/tnd.34654  Sayfalar 77 - 78

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Meissner Korpusküllerinin Konfokal Microskopta İn Vivo Yansıması
In Vivo Reflectance Confocal Microscopy of Meissner Corpuscles
Mehmet Güney Şenol, Ali Ayata
doi: 10.4274/tnd.48569  Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale