e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

DERLEMELER
2.
Multipl Skleroz ve Diş Hekimliği: Güncel Bir Değerlendirme
Multiple Sclerosis and Dentistry: A Contemporary Evaluation
Hasan Hatipoğlu, Sibel Canbaz Kabay, Müjgan Güngör Hatipoğlu
doi: 10.4274/tnd.29974  Sayfalar 1 - 6

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Multipl Skleroz ve Alt Gruplarının Doğrusal Modeli
Linear Modeling of Multiple Sclerosis and Its Subgroubs
Yeliz Karaca, Onur Osman, Rana Karabudak
doi: 10.4274/tnd.82957  Sayfalar 7 - 12

4.
Multipl Sklerozda Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı: Kesitsel Bir Anket Çalışması
Complementary and Alternative Therapy Use in Multiple Sclerosis: A Cross-Sectional Survey
Muhteşem Gedizlioğlu, Sema Yumurtaş, Aka Uluğ Trakyalı, Fünüzar Yıldırım, Pınar Ortan, Aslı Köşkderelioğlu
doi: 10.4274/tnd.46354  Sayfalar 13 - 15

5.
İdiopatik Parkinson Hastalığında Yüzde Duygu Tanıma ve Ayırt Etme Bozukluğu
Facial Emotion Recognition and Discrimination Deficit in Idiopatic Parkinson Patients
Ersin Kasım Ulusoy, Emre Ayar, Deniz Bayındırlı
doi: 10.4274/tnd.44227  Sayfalar 16 - 21

6.
Multipl Sklerozda Erken Klinik Prognostik Belirteçler
Early Clinical Predictors of Disability in Multiple Sclerosis
İrem Fatma Uludağ, Aydın Kaya, Burcu Selbest Demirtaş, Bedile İrem Tiftikçioğlu, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.69320  Sayfalar 22 - 26

OLGU SUNUMLARI
7.
Fasyal Paralizi, Alt Kranyal Sinir Felçleri ve İki Yanlı Karotis Tutulumu ile Kendini Gösteren Kafa Tabanı Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
Skull Base Osteomyelitis Presenting with Facial Paralysis, Low Cranial Nerve Palsies and Bilateral Carotid Involvement: A Case Report
Murat Mert Atmaca, Nilüfer Yeşilot Barlas, Oğuzhan Çoban
doi: 10.4274/tnd.05945  Sayfalar 27 - 30

8.
Pontoserebellar Köşe Epidermoid Tümörünün Neden Olduğu Trigeminal Nevralji: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Trigeminal Neuralgia Caused by Pontocerebellar Angle Epidermoid Tumor: A Case Report and Review of Literature
Muhammet Bahadır Yılmaz, Semra Yılmaz, Ayhan Tekiner
doi: 10.4274/tnd.64597  Sayfalar 31 - 33

9.
Klaritromisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kalıcı Tat ve Koku Bozukluğu: Olgu Sunumu
Permanent Taste and Smell Disorders Induced by Clarithromycin: A Case Report
Nihat Şengeze, Vedat Ali Yürekli, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Serkan Kırbaş
doi: 10.4274/tnd.13284  Sayfalar 34 - 36

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Işığında Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Creutzfeldt-Jakob Disease in the Light of Diffusion Magnetic Resonance Imaging Findings
Nesrin Helvacı Yılmaz, Fikret Aysal, Özdil Başkan, Ebru Erbayat Altay, Ahmet Mithat Tavlı, Didem Taşkın, Lütfü Hanoğlu
doi: 10.4274/tnd.32657  Sayfalar 37 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
11.
Baş Ağrısında 2014 Yılında Öne Çıkanlar
Highlights in Headache in 2014

Sayfalar 39 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale