e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

DERLEMELER
2.
Parkinson hastalığında sürücülük
Driving in Parkinson’s Disease
Betül Özdilek, Ergun Uç
doi: 10.4274/tnd.04875  Sayfalar 64 - 71

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Türkiye’de Asistan Bakış Açısıyla Nöroloji Eğitiminin Durumu: Ulusal Anket
The Status of the Neurology Education from Resident Perspective: A National Survey in Turkey
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Fahrettin Ege, Birgül Baştan, Gül Yalçın Çakmaklı, İrem Yıldırım Çapraz, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu, İbrahim Arda Yılmaz, Ahmet Onur Keskin, Mehmet İlker Yön, Neşe Tuncer Elmacı, Kayıhan Uluç
doi: 10.4274/tnd.26576  Sayfalar 72 - 75

4.
Baş Ağrısı Olan Hastaların Beyin Cerrahi Polikliniğini Tercih Etme Nedenleri
The Reasons Of Patients With Headache Chosing The Neurosurgery Outpatient Clinic
Halil Murat Şen, Adem Bozkurt Aras, Mustafa Güven, Tarık Akman, Ayşegül Uludağ, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.4274/tnd.95530  Sayfalar 76 - 78

5.
Multipl sklerozda ağrı ve klinik özelliklerle ilişkisi
The Relationship Between Pain and Clinical Features in Multiple Sclerosis
Zehra Akpınar, Osman Serhat Tokgöz, Haluk Gümüş
doi: 10.4274/tnd.60437  Sayfalar 79 - 83

OLGU SUNUMLARI
6.
Gastrointestinal cerrahi sonrası gelişen Wernicke ensefalopatisi; konvansiyonel ve difüzyon MRG bulguları
Wernicke’s Encephalopathy Following Gastrointestinal Surgery; MRI and DWI Findings
Betül Kızıldağ, Arzu Canan, Halil Murat Şen, Şükrü Taş, Öztekin Çıkman, Emine Dağıstan
doi: 10.4274/tnd.16023  Sayfalar 84 - 86

7.
Serebral Kist Hidatik: Olgu sunumu
Cerebral Hydatid Cyst: A Case Report
Tuğçe Angın, Mehmet Çelebisoy, Ayşegül Noyan Karatepe, Mustafa Fazıl Gelal, Hatice Kübra Şirin
doi: 10.4274/tnd.38243  Sayfalar 87 - 90

8.
Gebelik sırasında oluşan HaNDL sendromu: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
HaNDL Syndrome Presenting During Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature
Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Hamit Çelik
doi: 10.4274/tnd.92489  Sayfalar 91 - 94

9.
Serebral inmeyi taklit eden spontan spinal epidural hematom olgusu
A Case of Spontaneous Spinal Epidural Hematoma Mimicking Stroke
Emine Rabia Koç, Burcu Acar, Zübeyde Aytürk, Duran Berker Cemil, Dilek Kösehan, Atilla İlhan
doi: 10.4274/tnd.54036  Sayfalar 95 - 97

10.
Optik Nörit Ayrıcı Tanısında: Optik Disk Druzeni
Differential Diagnosis of Optic Neuritis: the Optic Disc Drusen
Erkingül Shugaiv, Elif Aksoy Güzeller, Sait Alim
doi: 10.4274/tnd.56514  Sayfa 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
11.
Nörolojide Öne Çıkanlar
Neurology News
Murat Kürtüncü
Sayfalar 99 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Türk Nöroloji Derneği - Beyin Ölümü Tanı Kılavuzu
Turkish Neurological Society - Diagnostic Guidelines for Brain Death*

Sayfalar 101 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale