e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
Editörden
Editorial

Sayfa VI

3.
OTOİMMÜN NÖROLOJİK HASTALIKLARDA TEDAVİ STRATEJİLERİ
Treatment Strategies in Autoimmune Neurological Diseases
Ayşe ALTINTAŞ, Orhun KANTARCI, Aksel SİVA
Sayfalar 70 - 78

4.
MEDİAL MEDULLER SENDROM
Medial Medullary Syndrome
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 79 - 82

5.
İNTRAMUSKÜLER AKSONAL MİKROSTİMULASYONLA JİTTER ÖLÇÜMÜ
Jitter measurement by Intramıuscular Axonal Microstimulation
Levent Sinan BİR, Reha KURUOĞLU
Sayfalar 83 - 88

6.
MULTİPL SKLEROZDA HLA DOKU ANTİJENLERİ
HLA Tissue Antigens in Multiple Sclerosis
Yaşar ZORLU, Fadime GÜVEN, Serdar KESKEN, Füsun KARAASLAN, Halis GÜGÜL
Sayfalar 89 - 92

7.
MULTİPL SKLEROZ'DA SERUM VİTAMİN B12 VE FOLAT DÜZEYLERİ
Serum Vitamin B12 and Folate Levels in Multiple Sclerosis
H. Özden ŞENER, Serpil DEMİRCİ, Nermin MUTLUER
Sayfalar 93 - 95

8.
KEŞFİNİN 100. YILINDA ASPİRİN
m. Akif TOPÇUOĞLU, Kaynak SELEKLER
Sayfalar 96 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
DEMANS'TA SON GELİŞMELER ALZHEIMER HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİSİ
Kaynak SELEKLER, C. H. KAWAS
Sayfalar 102 - 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
ALZHEİMER HASTALIĞININ NÖROPATOLOJİSİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ
Selkoe DJ, E. SAKA, Kaynak SELEKLER
Sayfalar 104 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLEMESİNİN NÖROLOJİDE KLİNİK KULLANILABİLİRLİĞİ
Relkin NM, E. SAKA, Kaynak SELEKLER
Sayfalar 109 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
DEMANSTA NON-FARMAKOLOJİK YAKLAŞIM
R P FRİEDLAND, M DEMİRCİ
Sayfalar 111 - 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
ALZHEİMER HASTALIĞI VE DİĞER DEMANSLARDA DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARIN TANININMASI VE TEDAVİSİ
J L CUMMİNGS, S KARA-SEVİN
Sayfalar 113 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
DEMANSIN KOGNİTİF SEMPTOMLARINDA ÇAĞDAŞ TEDAVİ
Mary SANO, M. Akif TOPÇUOĞLU, Kaynak SELEKLER
Sayfalar 120 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
15.
PARSİYEL LİPODİSTROFİ: Olgu Sunumu
Partial Lypodystrophy: Case Report
Hatice KARASOY, N. VAROLGÜNEŞ, Ahmet GÖKÇAY, B. ÖZKAYA, A. ÜLKÜ
Sayfalar 125 - 127

16.
LAMOTRİJİN, GLOSSOFARİNGEAL NEVRALJİ TEDAVİSİNDE YENİ BİR İLAÇ? Olgu sunumu
Lamotrigine; A New Drug for the Treatment of Glossopharyngeal Neuralgia? A Case Report
Egemen VARDARLI, Safiye BİLGİN, Zafer ÇOLAKOĞLU, Burhanettin ULUDAĞ
Sayfalar 128 - 129

17.
PAROKSİSMAL NONKİNESİJENİK (DİSTONİK) KOREOATETOZ
Paroxysmal Non-Kinesigenic Choreoathetosis
Ahmet GÖKÇAY, Ekrem KUTLUAY, Hatice KARASOY, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 130 - 132

18.
WARFARİN KULLANAN HASTALARDA SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
R. G. HART, R. L. TALBERT, K. KADRİ, M. AMATO, N. DERİCİOĞLU, O. SARI
Sayfalar 133 - 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
19.
Konu ve Yazar İndeksi
Subject and Author Index

Sayfalar 136 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale