e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

DERLEMELER
2.
Wilson Hastalığı
Wilson’s Disease
Figen Hanağası, Haşmet A. Hanağası
doi: 10.4274/Tnd.60566  Sayfalar 122 - 127

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Aşikar Hipotiroidizm ve Subklinik Hipotiroidizmde Elektromiyografik Bulgular
Electromyographic Findings in Overt Hypothyroidism and Subclinical Hypothyroidism
Emel Oğuz Akarsu, Hürtan Acar, Feriha Ozer, Sefer Günaydın, Özger Akarsu, Tuba Aydemir Özcan, Serkan Özben, Aytul Mutlu, Mithat Bedir, Gülsün Çınarlı Gül, Özlem Çokar, Mehmet Burak Aktuğlu
doi: 10.4274/Tnd.13471  Sayfalar 128 - 133

4.
Migrenli hastalarda servikal vestibüler uyarılmış myojenik potansiyellerin değerlendirilmesi
Evaluation of Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Patients with Migraine.
Mehmet Tecellioğlu, Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Cemal Özcan
doi: 10.4274/Tnd.85520  Sayfalar 134 - 138

OLGU SUNUMLARI
5.
Bilişsel Bulgularıyla PSA Enfarktı: Hemianopsiden Fazlası
PCA Infarction With Its Cognitive Findings: More Than Hemianopia
Zehra Bozdoğan, Aslıhan Taşkıran Sağ, Zeynep Neşe Öztekin, Fikri Ak
doi: 10.4274/Tnd.56823  Sayfalar 139 - 142

6.
Multipl Skleroza bağlı Pedünküler Halusinozis: Olgu sunumu
Peduncular Hallucinosis Due to Multiple Sclerosis: A Case Report
Özden Kamışlı, Yüksel Kaplan, Suat Kamışlı, Cemal Özcan
doi: 10.4274/Tnd.05658  Sayfalar 143 - 144

7.
Relapsing Remitting Multipl Skleroz Kliniğini Taklit Eden Sjögren Sendromu: Olgu Sunumu
Sjögren Syndrome Which Simulates Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Clinical Features: Case Report
Haluk Gümüş, Zehra Akpınar
doi: 10.4274/Tnd.12599  Sayfalar 145 - 147

8.
Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonrası Pramipeksol, Pregabalin ve Gabapentin Kullanımının Tetiklediği Diskinezi Olgusu
A Dyskinesia Case Induced by Pramipexole, Pregabalin and Gabapentin After Cardiopulmonary Resuscitation
Dürdane Aksoy, Betül Çevik, Volkan Solmaz, Semiha Gülsüm Kurt, Orhan Sümbül
doi: 10.4274/Tnd.63497  Sayfalar 148 - 150

KLINIK GÖRÜNÜMLER
9.
Milier tüberkülozlu olguda kranial ve spinal kord yerleşimli tüberkülomlar
Multiple Tuberculoma Involving the Brain and Spinal Cord in a Patient with Miliary Pulmonary Tuberculosis
Ali Sönmez, Mehmet Fatih Yetkin, Emel Köseoğlu, Meral Mirza
doi: 10.4274/Tnd.24445  Sayfalar 151 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
10.
Non-Ketotik Hiperglisemiye Bağlı Gelişen Hemikore-Hemiballizm
Hemichorea-Hemiballismus due to Non-ketotic Hyperglycemia
Serhan Yıldırım, Hakan Levent Gül, Ülkü Türk Börü
doi: 10.4274/Tnd.93546  Sayfalar 153 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Editöre mektup: Migrenli hastalarda ortalama trombosit hacmi
Letter to the editor: Mean Platelet Volume in Patients with Migraine
Cengiz Beyan, Esin Beyan
doi: 10.4274/Tnd.29291  Sayfalar 155 - 156
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
12.
Nörolojide Öne Çıkanlar
Neurology News
Halil İbrahim Akçay, Murat Kürtüncü
Sayfalar 157 - 159
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Nöroloji Tarihinden
History of Neurology
Dursun Kırbaş, Buğra Çetin
Sayfalar 160 - 166

14.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale