e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEMELER
2.
Özel Durumlarda Multipl Skleroz’lu Hastaya Yaklaşım
Management of Multiple Sclerosis patient in special conditions
Ayşe Altıntaş, Uğur Uygunoğlu, Burcu Zeydan, Tülin Coşkun
doi: 10.4274/Tnd.66487  Sayfalar 77 - 84

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Deneysel Serebral İskemi-Reperfüzyon Oluşturulmuş Ratlarda Memantinin Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi
Protective Effects of Memantine Induced by Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in Rats
Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. Said Berilgen, Bekir Akgün, Tuncay Kuloğlu, Oktay Kapan, Selçuk İlhan, Metin Balduz
doi: 10.4274/Tnd.85866  Sayfalar 85 - 89

4.
Migrenli Hastaların Kanında Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısının Araştırılması
Investigation of Mean Platelet Volume and Platelet Count in the Blood of Patients with Migraine
Sefer Varol, Eşref Akıl, Mehmet Uğur Çevik, Tahsin Çelepkolu, Yavuz Yücel, Mehmet Halis Tanrıverdi, Mehmet Ufuk Aluçlu, Ertuğrul Uzar
doi: 10.4274/Tnd.88156  Sayfalar 90 - 92

5.
Metonol İntoksikasyonuna Bağlı Serebeller Doku Hasarı Üzerine Kafeik Asit Fenetil Esterin Etkisi: Deneysel Çalışma
Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Cerebellar Tissue Damage Secondary to Methanol Intoxication: Experimental Study
Adalet Arıkanoğlu, Hatice Yüksel, Cüneyt Göçmez, Ertuğrul Uzar, Abdullah Acar, Mehmet Ufuk Aluçlu
doi: 10.4274/Tnd.21939  Sayfalar 93 - 96

6.
Erken Evre Parkinson Hastalığında Motor Olmayan Semptomların Değerlendirilmesi
Assessment of Early Stage Non-Motor Symptoms in Parkinson’sDisease
Haluk Gümüş, Zehra Akpınar, Orhan Demir
doi: 10.4274/Tnd.58672  Sayfalar 97 - 103

OLGU SUNUMLARI
7.
İntratorasik Multinodüler Guatrın Neden Olduğu Horner Sendromu (Olgu Sunumu)
Horner Syndrome Due to Intrathoracic Multinodular Goiter (Case Report)
Selda Korkmaz, Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Öztürk, Murat Aksu
doi: 10.4274/Tnd.39260  Sayfalar 104 - 106

8.
Kognitif Affektif Serebellar Sendrom ve Psikoz Bulguları ile Ortaya Çıkan bir Multisistem Atrofi (MSA-C) Olgusu
Multiple System Atrophy (MSA-C) Presenting with Cognitive Affective Cerebellar Syndrome and Psychosis
Aslı Demirtaş Tatlıdede, Haşmet A. Hanağası, Murat Çabalar, Vildan Yayla
doi: 10.4274/Tnd.65668  Sayfalar 107 - 110

9.
İzole Beyin Sapı Tutulumu Yapan Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu
Isolated Brainstem Involvement in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome
Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı
doi: 10.4274/Tnd.66934  Sayfalar 111 - 113

10.
Epileptik Nöbetle Başvuran Akut Pankreatit Olgusu
Acute Pancreatitis Case Presented with Epileptic Seizure
Uygar Utku, Besime Utku
doi: 10.4274/Tnd.54227  Sayfalar 114 - 115

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease
Eylem Değirmenci, Taner Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Duygu Aras, Yılmaz Kıroğlu, Attila Oğuzhanoğlu
doi: 10.4274/Tnd.88598  Sayfa 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Yaygın Serebellar Hemosiderozla Giden Olası Bir Serebral Amiloid Anjiyopati Olgusu
A Case of Possible Cerebral Amyloid Angiopathy Presenting with Diffuse Cerebellar Hemosiderosis
Selen Gür Özmen, Özlem Güngör Tunçer, Reha Tolun, Yakup Krespi
doi: 10.4274/Tnd.99815  Sayfalar 117 - 118

EDITÖRE MEKTUPLAR
13.
İntrakraniyal Lipoma ve Epilepsi: Olgu Sunumu Üzerine Yorumlar
Comment on ‘Intracranial Lipoma and Epilepsy: A Case Report
Halit Yaşar, Semih Alay
doi: 10.4274/Tnd.27147  Sayfa 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRIYAL
14.
Nörolojide Öne Çıkanlar
Neurology News
Halil İbrahim Akçay, Murat Kürtüncü
Sayfalar 120 - 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale