e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
2.
Multipl Skleroz Hastalarında Epileptik Nöbetler
Epileptic Seizures in Multiple Sclerosis Patients
Kamber Zeqiraj, Nexhat Shatri, Jera Kruja, Afrim Blyta, Enver Isaku, Nazim Dakaj
doi: 10.4274/Tnd.46362  Sayfalar 40 - 43

3.
Migrende Beyindeki Değişikliklerin Difüzyon ve Perfüzyon Manyetik Rezonans İnceleme ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Changes in Cerebral Structures in Migraine Patients with Diffusion and Perfusion MRI
Ali Kemal Erdemoglu, Ebru Kocacıklı Ocaklılar, Sevda Yılmaz
doi: 10.4274/Tnd.01488  Sayfalar 44 - 51

4.
Multipl Sklerozda Bilişsel Etkilenmenin MOBİD Ölçeği ile Taranması
Screening for Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis with MOCA Test
Selma Aksoy, Emin Timer, Sibel Mumcu, Mücella Akgün, Elif Kırak, Dilek Necioğlu Örken
doi: 10.4274/Tnd.86570  Sayfalar 52 - 55

5.
Myotonik Distrofi ve Normal Basınçlı Hidrosefali Birlikteliği: Nedensel mi Rastlantısal mı?
Coexistence of Myotonic Dystrophy and Normal Pressure Hydrocephaly: Causative or Incidental?
Ebru Barcın, Mehmet Gürbüz, Ferah Kızılay, Kamil Karaali, Hilmi Uysal
doi: 10.4274/Tnd.29591  Sayfalar 56 - 59

OLGU SUNUMLARI
6.
İntraserebral Kavernoma Bağlı Koreiform Hareket Bozukluğu: Olgu Sunumu
Choreiform Movement Disorder Secondary to Intracerebral Cavernoma: Case Report
Banu Özen Barut, Bekir Enes Demiryürek, Özlem Türksoy
doi: 10.4274/Tnd.71501  Sayfalar 60 - 62

7.
Akut Dissemine Ensefalomiyelitli Vakanın Çift Filtrasyon Plazmaferez ile Tedavisi
Double Filtration Plasmapheresis in the Treatment of a Case with Acute Disseminated Encephalomyelitis
Mehmet Uğur Çevik, Mehmet Guli Çetinçakmak, Sefer Varol, Eşref Akıl
doi: 10.4274/Tnd.39206  Sayfalar 63 - 65

8.
Girişimsel Nöroloji Kliniğinde Endovasküler Yaklaşımla Tedavi Edilen Subklavian Çalma Sendromu
Subclavian Steal Syndrome Treated by Endovascular Approach in the Interventional Neurology Clinic
Vedat Ali Yürekli, Süleyman Kutluhan, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan
doi: 10.4274/Tnd.60590  Sayfalar 66 - 68

9.
Kolşisin ile İlişkili Polinöropati ve Multi-Organ Yetmezliği
Colchicine-Related Polyneuropathy and Multiple Organ Failure
Ersel Dağ, Yakup Türkel, Burcu Gökçe
doi: 10.4274/Tnd.04557  Sayfalar 69 - 71

KLINIK GÖRÜNÜMLER
10.
Pons Kavernomu: Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Cavernoma of the Pons: Cranial MRI Findings
Sema Demirci, Nesrin Helvacı Yılmaz, Efsun Şenocak, Fatih Han Bölükbaşı
doi: 10.4274/Tnd.90217  Sayfa 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Non-Ketotik Hiperglisemiye Bağlı Hemikore-Hemiballismus
Hemichorea-Hemiballismus due to Non-Ketotic Hyperglycemia
Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı
doi: 10.4274/Tnd.15013  Sayfa 73
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
12.
Kokuları Tanımlama Yeteneği Parkinson Hastalığı Klinik Alt Tiplerinde Farklı mıdır?
Does Ability to Identify Odours Differ Among Clinical Subtypes of Parkinson’s Disease?
Hakan Tekeli, Mustafa Tansel Kendirli, Mehmet Güney Şenol, Richard L. Doty
doi: 10.4274/Tnd.50455  Sayfa 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
13.
Nörolojide Öne Çıkanlar
Neurology News
Murat Kürtüncü
Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale