e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

DIĞER
2.
Nöroloji Tarihinden
History of Neurology
Dursun Kırbaş
Sayfalar VIII - X

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
İntraserebral Kanamalı Hastaların Kanında Total Oksidan/Antioksidan Durumunun Araştırılması
Investigation of Total Oxidants/Antioxidants in Patients with Intracerebral Haemorrhage
Mehmet Uğur Çevik, Abdullah Acar, Yavuz Yücel, Sefer Varol, Eşref Akıl, Adalet Arıkanoğlu, Hatice Yüksel
doi: 10.4274/Tnd.77698  Sayfalar 1 - 4

4.
İnmeli Hastaların Bakıcılarındaki Bakım Yükü
Burden of Caregivers of Stroke Patients
Güler Duru Aşiret, Sevgisun Kapucu
doi: 10.4274/Tnd.60234  Sayfalar 5 - 10

5.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Depresyon ve Kognitif Fonksiyon Bozukluğu Sıklığının Belirlenmesi
Determining the Frequency of Depression and Cognitive Dysfunction in Patients with Multiple Sclerosis
Emine Bilgi, Hasan Hüseyin Özdemir, Serpil Bulut
doi: 10.4274/Tnd.15045  Sayfalar 11 - 14

6.
İnmeli Bireylerin Üç Türkçe Afazi Testindeki Performansları Arasındaki İlişki: Bir Ölçüt Geçerliği Çalışması
Correlation of Aphasic Individual’s Performances in Three Turkish Aphasia Tests: A Study of Criterion Validity
Bülent Toğram, Güliz Çıkan, Hüseyin Duru
doi: 10.4274/Tnd.07279  Sayfalar 15 - 22

OLGU SUNUMLARI
7.
Postanoksik Parkinsonism: Olgu Sunumu
Postanoxic Parkinsonism: A Case Report
Haluk Gümüş, Figen Güney
doi: 10.4274/Tnd.23600  Sayfalar 23 - 24

8.
Psikiyatrik Semptomlar ve Kaşıntı ile Prezente Olan Creutzfeldt-Jakob Olgusu
Creutzfeldt-Jacob’s Disease Presenting with Psychiatric Symptomsand Severe Itching
Emine Rabia Koç, Burcu Acar, Zübeyde Aytürk, Tuğba Cengiz, Ülkühan Düzgün, Atilla İlhan
doi: 10.4274/Tnd.79106  Sayfalar 25 - 27

9.
Multisistem Atrofi Tanısında İpuçları: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Diagnostic Clues in Multiple System Atrophy: A Case Report and Literature Review
Mehmet Yücel, Oğuzhan Öz, Hakan Akgün, Semai Bek, Tayfun Kaşıkçı, İlter Uysal, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı
doi: 10.4274/Tnd.82905  Sayfalar 28 - 30

10.
Görme ve Kas Gücü Kaybı ile Gelen Bir POEMS Sendromu Olgusu
A Case with POEMS Syndrome Presenting with Loss of Vision and Skeletal Muscle Strength
Mustafa Çakar, Nuri Karadurmuş, Battal Altun, İlker Taşçı, Gökhan Erdem, İlkin Naharcı, Mehmet Tayfun Kaşıkçı, Oğuzhan Öz, Şeref Demirbaş, Kenan Sağlam, Fikret Arpacı
doi: 10.4274/Tnd.85530  Sayfalar 31 - 33

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Epilepsi ve İzole Hemimegalensefali
Epilepsy and Isolated Hemimegalencephaly
Cengiz Kaplan
doi: 10.4274/Tnd.71601  Sayfa 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Psödo İnternükleer Oftalmopleji
Pseudo-Internuclear Ophthalmoplegia
Ayşe İlksen Çolpak, Tülay Kansu
doi: 10.4274/Tnd.48378  Sayfa 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
13.
Nörolojide Öne Çıkanlar
Neurology News
Murat Kürtüncü
Sayfalar 36 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Nörolojide Görüntüler: Serebellar Vakuolizasyonlu Serebrotendinöz Ksantomatozis
Images in Neurology: Cerebrotendinous Xanthomatosis with Cerebellar Vacuolation
Erkingül Shugaiv, Gülnar İbrahimova, Zerrin Karaaslan, Ali Ceyhun Bozkaya, Murat Kürtüncü, Mefkûre Eraksoy
Sayfa 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale