e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

2.
Editörden
Editorial
Yeşim Gülşen PARMAN
Sayfa VIII

3.
Nöroloji Tarihinden (Galen'in Nörolojisi)
History of Neurology (Galen's Nuerology)
Okan BÖLÜKBAŞI
Sayfalar IX - XII

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Cerrahi Tedavi Uygulanan Spontan İntraserebral Hematomlar ve Mortalite İlişkisi: 72 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
The Relation Between Surgically Treated Spontaneous Intracerebral Hematomas and Mortality: Retrospective Evaluation of 72 Cases
Mete Karatay, Reyhan Mehmetoğlu, Yavuz Erdem, Bülent Gülensoy, Tuncer Taşcıoğlu, İdris Sertbaş, Mehmet Akif Bayar
doi: 10.4274/Tnd.57704  Sayfalar 83 - 87

5.
Spontan İntraserebral Hemoraji: Etyoloji ve Bir Yıllık Prognozu Etkileyen Faktörler
Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: Etiology and Yearly Prognostic Factors
İlkay Tekinarslan, Sibel Güler, Ufuk Utku
doi: 10.4274/Tnd.45220  Sayfalar 88 - 95

6.
Afazi Dil Değerlendirme Testi’nin Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyon Çalışması
Validity, Reliability and Standardization Study of the Language Assessment Test for Aphasia
Bülent Toğram, İlknur Maviş
doi: 10.4274/Tnd.16779  Sayfalar 96 - 103

7.
Botulinum Toksini Tedavisi Almış 118 Servikal Distonili Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
Retrospective Evaluation of 118 Cervical Dystonic Cases Treated with Botulinum Toxin
Yusuf Alper Akın, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Nazlı Mercan, Zerin Aksun
doi: 10.4274/Tnd.76598  Sayfalar 104 - 107

OLGU SUNUMLARI
8.
Serebral Yağ Embolisinde Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme
Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging in Cerebral Fat Embolism
Feride Kural, Fuldem Yıldırım Dönmez, Hülya Aslan, Burcu Akpınar, Ahmet Muhteşem Ağıldere
doi: 10.4274/Tnd.14892  Sayfalar 108 - 110

9.
Benign Epizodik Unilateral Midriazis (Olgu Sunumu)
Benign Episodic Unilateral Mydriasis (Case Report)
Eylem Değirmenci, Selma Tekin, Çağdaş Erdoğan, Attila Oğuzhanoğlu
doi: 10.4274/Tnd.29290  Sayfalar 111 - 113

10.
Multifokal Motor Nöropatide Vokal Kord Paralizisi: Olgu Sunumu
Vocal Cord Paralysis in Multifocal Motor Neuropathy: A Case Report
Hatice Balaban, Özlem Kayım-yıldız, İlteriş Ahmet Şentürk, Emine Elif Altuntaş, İsmail Önder Uysal, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
doi: 10.4274/Tnd.36459  Sayfalar 114 - 117

11.
Karbonmonoksit İntoksikasyonuna Bağlı Gecikmiş Ensefalopati ve Hiperbarik Oksijen Uygulaması: Olgu Sunumu
Delayed Encephalopathy of Carbon Monoxide Intoxication and Treatment with Hyperbaric Oxygen: A Case Report
Fatma Polat, Nur Yüceyar, Ali Akay, Ayşe Sağduyu Kocaman
doi: 10.4274/Tnd.92259  Sayfalar 118 - 122

12.
Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Malign Sendrom
Malignant Syndrome in a Patient with Parkinson's Disease
Nesrin Helvacı Yılmaz, Gökçen Duymaz, Mehmet Akif Yaşar
doi: 10.4274/Tnd.39358  Sayfalar 123 - 125 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale