e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

EDITÖRDEN
2.
Editörden
From the editor
Tülay Kansu
Sayfa IX

DERLEMELER
3.
Nörolojik Hastalıklarda Cerrahi Öncesi Değerlendirme, Bölüm 2
Pre-operative Evaluation in Patients with Neurological Diseases, Part 2
İrem Fatma Uludağ, Muhteşem Gedizlioğlu, Yaşar Zorlu
Sayfalar 173 - 180

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Ilımlı Kognitif Bozukluk ve Alzheimer Hastalarında MRG ile Hipokampus Ölçümü
MRI Measures of Hippocampus in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer Patients
Çağatay Öncel, Bülent Özdemir, Çağdaş Erdoğan, Yılmaz Kıroğlu, Türker Şahiner
Sayfalar 181 - 184

5.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Ortalama Platelet Hacminin Araştırılması
Investigation of Mean Platelet Volume in Patients with Multiple Sclerosis
Ertuğrul Uzar, Adalet Arıkanoğlu, Yavuz Yücel, Birsen Aydın, Mehmet Halis Tanrıverdi, Nebahat Taşdemir
Sayfalar 185 - 188

6.
Epilepsili ve Sağlıklı Bireylerin Kaygı, Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Levels of Anxiety, Depression and Hopelessness of Patients with Epilepsy and Healthy Individuals
Emine Rabia Koç, Pelin Piştav Akmeşe
Sayfalar 189 - 194

OLGU SUNUMLARI
7.
Erişkin Başlangıçlı Metakromatik Lökodistrofi: İki Olgu
Adult-Onset Metachromatic Leukodystrophy: Two Cases
Gaye Eryaşar, Yeşim Beckmann, Yaprak Seçil
Sayfalar 195 - 199

8.
Brown-Sequard Sendromu ile Prezente Olan Herpes Zoster Miyeliti
Herpes Zoster Myelitis Presented with Brown-Sequard Syndrome
Ferah Kızılay, Gökçen Akça, Kamil Karaali, Saim Kazan, Hilmi Uysal
Sayfalar 200 - 203

9.
Rekürren Serebral Venöz Sinüs Trombozu ve Devic Benzeri Klinik Tablo ile Prezente Olan Bir Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
A Case of Systemic Lupus Erythematosus Presenting with the Clinical Picture of Recurrent Cerebral Venous Thrombosis and Devic-Like Syndrome
Şule Bilen, Cevdet Şahin, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Fikri Ak
Sayfalar 204 - 207

10.
Bilateral Sensörinöral İşitme Kaybı ile Seyreden Tüberküloz Menenjit Olgusu: Akut Sağırlık
Tuberculous Meningitis Presented with Bilateral Sensorineural Hearing Loss: Acute Deafness
Kürşad Çetin Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı
Sayfalar 208 - 210

11.
Bir Kez Görseniz Unutmazsınız: Lhermitte-Duclos Hastalığı
If You See It Once, You Do Not Forget: Lhermitte-Duclos Disease
Elif Aktaş, Kemal Arda, Nazan Ciledag, Bilgin Kadri Aribas, Basak Gulpinar
Sayfalar 211 - 213

KLINIK GÖRÜNÜMLER
12.
Herediter Spastik Paraparezi ve İnce Korpus Kallosum: Karakteristik MRG Bulguları
Hereditary Spastic Paraparesis with Thin Corpus Callosum: Characteristic MRI Findings
Eser S Sanverdi, Kader K Oguz
Sayfalar 214 - 215
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 216 - 217
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 218 - 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa 222
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale