e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

DERLEMELER
2.
Parkinson Hastalığında Dopamin Disregülasyon Sendromu ve diğer psikiyatrik sorunlar: Tanı ve Tedavisi
Dopamine Dysregulation Syndrome and other psychiatric problems in Parkinson’s Disease: Diagnosis and Treatment
Sibel Ertan, Gülçin Benbir
Sayfalar 65 - 75

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Beyin Damar Hastalarında Aralıklı ve Sürekli Enteral Nutrisyon Uygulamalarının Karşılaştırılması
The Comparison of Continuous and Intermittent Enteral Nutrition In Cerebrovascular Patients
Levent Güngör, Leyla Özeke, Yakup Türkel, Ufuk Sandıkçı
Sayfalar 76 - 82

4.
Motor Aktivite Günlüğü-28’in Türkçe Sürümünün Geçerlilik Ve Güvenilirliği
Reliability And Validity Of Turkish Version Of Motor Activity Log-28
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Arzu Razak Özdinçler, Özden Erkan Oğul, Yakup Krespi
Sayfalar 83 - 89

5.
Migren hastalarında serum vitamin B12, folik asit ve ferritin düzeyleri
Serum vitamin B12, folic acid and ferritin levels in patients with migraine
Abdullah Acar, Osman Evliyaoğlu, Ertuğrul Uzar, Yavuz Yücel, Mehmet Uğur Çevik, Işıl Güzel, Leyla Çolpan, Nebahat Taşdemir
Sayfalar 90 - 95

OLGU SUNUMLARI
6.
Kognitif ve psikiyatrik semptomlarla seyreden iki nörosifiliz olgusunun seftriakson ile tedavisi
Ceftriaxone treatment for two neurosyphilis cases presenting with cognitive and psychiatric symptoms
Melek Kandemir, Zerrin Pelin, Ece Yazla, Cem İsmail Küçükali
Sayfalar 96 - 101

7.
Lökoensefalopati ve Sağırlık İle Başvuran Bir Nörobruselloz Olgusu
Neurobrucellosis Presenting As Leukoencephalopathy and Deafness
Feray Güleç, Hasan Armağan Uysal, Yaşar Zorlu
Sayfalar 102 - 105

8.
Homosistinüriye Bağlı Bilateral İnternal Karotis Arter Oklüzyonu: Olgu Sunumu
Bilateral Internal Carotid Artery Occlusion Due To Homocystinuria: Case Report
Derya Yavuz Demiray, Sait Albayram, Cengiz Yalçınkaya, Zehra Haşıloğlu
Sayfalar 106 - 109

9.
POEMS Syndrome: Report of Three Cases with Review of the Literature
Somanath Padhi, Tara Roshni Paul, Rajlaxmi Sarangi, Shantveer Uppin, Sundaram Challa, Putcha Deekshanti Narayan
Sayfalar 110 - 118

KISA RAPOR
10.
Herediter spastik parapleji hastalarında tekrarlayıcı transkraniyal manyetik stimülasyon uygulaması
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Patients with Hereditary Spastic Paraplegia
Mehmet Ağırman, Beyhan Eren, Evrim Karadağ Saygı
Sayfalar 119 - 121

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Tanısı gecikmiş persistan fasiyal paralizili Ramsey Hunt Sendromu
Persistent Facial Paralysis to delayed diagnosis of Ramsey hunt Syndrome
Erkan Karataş
Sayfalar 122 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale