e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

DERLEMELER
2.
İskemik İnmede Etyolojik Sınıflandırma
Etiologic Classification in Ischemic Stroke
Hakan Ay
Sayfalar 1 - 6

BAKIŞ AÇISI
3.
Türkiye’de Nörolojik Yoğun Bakım
Neurocritical Care in Turkey
Mehmet Akif Topcuoglu, Ayşe Sağduyu Kocaman, Şerefnur Öztürk, Bijen Nazlıel, Hadiye Şirin
Sayfalar 7 - 16

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Topiramat ve Valproik Asit ile Tedavi Edilen Epilepsi Hastalarında Serum Leptin Düzeyleri
Serum Leptin Levels in Epileptic Patients Treated with Topiramate and Valproic Acid
İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu, Mehmet Hicri Köseoğlu, Tuğba Kantaroğlu Aydın
Sayfalar 17 - 31

5.
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)’lu Hastalarda Fiziksel Aktivite ve Depresyonun İlişkisi
Association Between Pysical activity And Depression in patients with Obstructive Sleep apnea syndrome (OSAS)
Ferhan Soyuer, Sevda İsmailoğulları, Murat Aksu, Ferhan Elmalı
Sayfalar 32 - 37

6.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Santral Sinir Sistemi Değişikliklerinin Tanısında Multimodal Uyandırılmış Potansiyellerin Kullanımı
Usage of Multimodal Evoked Potentials in Diagnosis of Changes in Central Nervous System in Multiple Sclerosis
Bahar Özbek, Kemal Balcı, Yahya Çelik
Sayfalar 38 - 44

OLGU SUNUMLARI
7.
İki olgu nedeniyle disferlinopati
Two cases with dysferlinopathy
Gaye Eryaşar, Yaprak Seçil, Yeşim Beckmann, Ayşen İnceoğlu Kendir, A. Gülden Diniz, Mustafa Başoğlu
Sayfalar 45 - 50

8.
Seksüel ilişki ile tetiklenen refleks epilepsi nöbetleri; iki olgu sunumu
Reflex epilepsy seizures triggered by sexual intercourse; two case reports
Emine Rabia Koç, Akif Koç
Sayfalar 51 - 54

9.
TAR (Thrombocytopenia-Absent Radii) sendromu olan bir hasta da kortikal displazi ve epilepsi
Cortical dysplasia and epilepsy in a patient with Thrombocytopenia-Absent Radii (TAR) syndome
Özden Kamışlı, Serap Saygı
Sayfalar 55 - 57

10.
Ramsay Hunt Sendromunun nadir bir komplikasyonu: Sinüs ven trombozu
A rare complication of Ramsey Hunt Syndrome: Sınus vein thrombosis
Ramiz Ahmedov, Fatma Polat, Neşe Çelebisoy
Sayfalar 58 - 61

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Kronik İnflamatuar Demiyelizan Polinöropati Vakası: Bir Hatırlatma
Case of Chronic Inflamatory Demyelinating Polyneuropathy: A Reminder
Suzan Şaylısoy, Şahinde Atlanoğlu, Demet Özbabalık Adapınar, Baki Adapınar
Sayfalar 62 - 63
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale