e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
EDİTÖRDEN
FROM THE EDITOR
Tülay Kansu
Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Migrenli Olgularda Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Mutasyon Sıklığı
The Frequency of Factor V Leiden, Prothrombin G20210A and Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Mutations in Migraine Patients
Ruhsen Öcal, Ufuk Can, Hasibe Verdi, F. Belgin Ataç, Namık Özbek, Yıldız Kaya, Ü. Sibel Benli
Sayfalar 171 - 176

4.
İskemik Beyin Damar Hastalığında Altı Aylık Mortalite, Rekürrens ve Fonksiyonel İyileşme Üzerine Etkili Faktörler
The Predictors of Mortality, Recurrence and Functional Recovery in Ischemic Cerebrovascular Disease
Yakup Türkel, Levent Güngör, Musa K. Onar
Sayfalar 177 - 186

5.
Karpal Tünel Sendromu ve Abdominal Obezite İlişkisi
Association Between Carpal Tunnel Syndrome and Abdominal Obesity
Ertuğrul Uzar, Atilla İlhan, Alevtina Ersoy
Sayfalar 187 - 192

OLGU SUNUMLARI
6.
Herediter Basınca Duyarlı Nöropati: Dört Ailenin Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri*
Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy: The Clinical and Electrophysiological Features of Four Families**
Ayşe Oytun Bayrak, Esra Battaloğlu, Handan Akar, İbrahim Barış, Musa Kazım Onar
Sayfalar 193 - 198

7.
Ayna Hareketi ve Polimikrogri Birlikteliği
Coexistence of Mirror Movements and Polymicrogyria
Tayfun Kaşıkçı, Mehmet Yücel, Gazi Yozgatlı, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı
Sayfalar 199 - 202

8.
Valproik Aside Bağlı Üç Ensefalopati Olgusu
Valproate-Induced Encephalopathy in Three Cases
Fatma Polat, Aslı Köşkderelioğlu, Sezin Alpaydın, Nesli Keskinöz, Nilgün Araç, Ali Saffet Gönül, Ayşe Kocaman, Hadiye Şirin
Sayfalar 203 - 207

9.
Bilateral Subtalamik Hemoraji: Olgu Sunumu
A Case Report of Bilateral Subthalamic Hemorrhages
Handan Akar, Ayşe Oytun Bayrak
Sayfalar 208 - 210

10.
Herpes Ensefalitinde Beyin Sapı Lezyonu
Brainstem Lesions in Herpes Encephalitis
Gülçin Benbir, Baki Göksan, Naci Koçer
Sayfalar 211 - 214

11.
Pektoral Kas Hipoplazisinin Eşlik Ettiği Möbius Sendromu: Olgu Sunumu
Moebius Syndrome Associated with Pectoral Muscle Hypoplasia: Case Report
Serkan Kılbaş, Özgür Arslan, Batur Bahçe, Osman Erdokur, Mustafa Civelekler, Bülent Ertem
Sayfalar 215 - 218

KLINIK GÖRÜNÜMLER
12.
Progresif Supranükleer Palside Orta Beyin Atrofisi ile Birlikte Penguen ya da Sinek Kuşu Belirtisi
“Penguin” or “Hummingbird” Sign and Midbrain Atrophy in Progressive Supranuclear Palsy
Pelin Nar, Mehmet Ersin Tan
Sayfa 219
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
AUTHOR INDEX
YAZAR DİZİNİ

Sayfalar 220 - 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
KONU DİZİNİ
SUBJECT INDEX

Sayfalar 222 - 223
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
HAKEM DİZİNİ
REFEREE INDEX

Sayfa 224
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale