e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

DERLEMELER
2.
Multipl Sklerozda Aksonal Dejenerasyon Gelişimini Değerlendirmede Yeni Bir Yöntem: Optik Koherans Tomografi Üzerine Bir Derleme
Optical Coherence Tomography-A New Diagnostic Tool to Evaluate Axonal Degeneration in Multiple Sclerosis: A Review
Nilüfer Kale, Eric Eggenberger
Sayfalar 121 - 126

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Akut İskemik İnmede Karotis İntima-Media Kalınlığının İnfarkt Büyüklüğü ile İlişkisi
The Relation Between the Infarct Volume and Carotis Intima-Media Thickness in Acute Stroke
Melike Yıldırım, Fuat Şahin, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu, İrem Fatma Uludağ
Sayfalar 127 - 132

4.
İnme Sonrası Gelişen Spastisite Tedavisinde Botulinum Toksin A İntramusküler Enjeksiyonu Etkinliği
The Efficacy of Botulinum Toxin A Intramuscular Injections in After-Stroke Spasticity
Melek Karaçam, Deniz Selçuki
Sayfalar 133 - 140

OLGU SUNUMLARI
5.
Multipl Miyeloma Bağlı Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Hastada Bifosfonatların Beklenmeyen Yan Etkisi: Geri Dönüşlü Parkinsonizm
An Unpredicted Side Effect of Bisphosphonates in a Patient with Chronic Renal Failure Due to Multiple Myeloma: Reversible Parkinsonism
Barış İşak, Pınar Koytak, Özgür Bilgin, Hilal Horozoğlu, Murat Sarıtemur, Arzu Denizbaşı, Dilek Günal
Sayfalar 141 - 143

6.
Heerfordt Sendromu: Olgu Sunumu
Heerfordt Syndrome: A Case Report
Füsun Mayda Domaç, Tuğrul Adıgüzel, Temel Özden, Gül Keskin, Handan Mısırlı
Sayfalar 144 - 148

7.
Serebral Malarya: Olgu Sunumu
Cerebral Malaria: Case Report
Serhat Tokgöz, Esra Eruyar, Ayşegül Öğmegül, İbrahim Erayman
Sayfalar 149 - 153

8.
Santral Pontin Miyelinolizis: Dört Olgu Sunumu
Central Pontine Myelinolysis: Report of Four Cases
Handan Akar, Nilgün Cengiz, Oytun Ayşe Bayrak, Taner Özbenli, Musa Kazım Onar, Lütfü İncesu, Levent Güngör, Murat Terzi
Sayfalar 154 - 158

9.
POEMS Sendromu: Olgu sunumu
POEMS Syndrome: Case report
Figen Gökçay, Ramiz Ahmedov, Aslı Köşkderelioğlu, Bengü Gerçeker, Serkan Ocakçı, Ahmet Gökçay
Sayfalar 159 - 162

10.
Miller Fisher Sendromlu Bir Olguda Serebral Demiyelinizasyon ve Graves Hastalığı Birlikteliği
Combination of Cerebral Demyelination and Graves Disease in a Case with Miller Fisher Syndrome
Sibel Güler, Levent Sinan Bir
Sayfalar 163 - 167

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Diyabetik Üremik Hastada Akut Bilateral Bazal Gangliyon Lezyonları: Görüntüleme Bulguları
Acute Bilateral Basal Ganglia Lesions in Diabetic Uremic Patient: Imaging Findings
Naime Altınkaya, Tülin Yıldırım, Deniz Yerdelen
Sayfalar 168 - 169
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale