e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

DERLEMELER
2.
Lomber Spinal Dar Kanal ve İntermittan Nörojenik Klodikasyon
Lumbar Spinal Stenosis and Intermittent Neurogenic Claudication
Cumhur Ertekin, Yaprak Seçil
Sayfalar 59 - 71

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Yürüme Mesafesinin EDSS Puanı Üzerine Etkileri
The Effect of Walking Distance on EDSS Score in Patients with Multiple Sclerosis
Kadriye Balcı Tombak, Kadriye Armutlu, Rana Karabudak
Sayfalar 72 - 77

4.
Primer ve Sekonder İntrakraniyal Hipotansiyon: Klinik İzlem, MRG ve Radyoizotop Sisternografi Bulguları
Primary and Secondary Intracranial Hypotension: Clinical, MRI and Radioisotope Cisternography Findings
Naime Altınkaya, Tülin Yıldırım, Deniz Yerdelen, Başak Karakurum, Ali Fuat Yapar, Özlem Alkan
Sayfalar 78 - 85

5.
Kronik Uykusuzluğu Olan Distimik Kadınlarda Epworth Uykululuk Ölçeğinin ve Polisomnografinin Değerlendirilmesi
Epworth Sleepiness Scale and Polysomnographic Evaluation of Dysthymic Women with Chronic Insomnia
Aylin Bican, Ozan Vahap Kotan, İbrahim Bora, Cengiz Akkaya, Ender Çarkungöz, Selçuk Kırlı
Sayfalar 86 - 94

6.
Sessiz Beyin İnfarktlı Olgularda Koroner Arter Hastalığının İrdelenmesi
The Evaluation of Coronary Artery Disease in Patients with Silent Cerebral Infarction
Kader Kırkan, Pelin Pınar, Pınar Çe, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizlioğlu
Sayfalar 95 - 101

7.
Akut İnmede Mannitol Tedavisinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
The Effect of Mannitol Treatment on Renal Functions in Acute Stroke
Neslihan Eşkut, Çağla Filiz, Ufuk Şener, Metin Murat Özçelik, Nazif Çalış, Yaşar Zorlu
Sayfalar 102 - 105

OLGU SUNUMLARI
8.
Erişkin Başlangıçlı Beyin Sapı ve Medulla Spinalis Tutulumu ve Normal Laktat ile Seyreden Lökoensefalopati: Olgu Sunumu
Adult-Onset Leukoencephalopathy with Brain Stem and Spinal Cord Involvement and Normal Lactate: Case Report
Özdem Ertürk, Cengiz Yalçınkaya, Aksel Siva, Marjo S van der Knaap
Sayfalar 106 - 109

9.
Bilateral Karotis Arter Oklüzyonu ile Prezente Olan Erdheim-Chester Hastalığı: Olgu Sunumu
Erdheim-Chester Disease Presented with Bilateral Carotid Artery Occlusion: Case Report
Yahya Çelik, Kemal Balcı, Talip Asil, Erdem Tüzün, Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Osman Temizöz, Sait Albayram, Aydın Sav
Sayfalar 110 - 113

10.
Depresyon Tanısı Almış Bilateral Periventriküler Nodüler Heterotopi Olgusu
A Case with Bilateral Periventricular Nodular Heterotopia Diagnosed as Depression
Melek Kandemir, Zerrin Pelin, Cem İsmail Küçükali, Nuriye Yılmaz
Sayfalar 114 - 118

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Heparin Tedavisinin Kesilmesinden Sonra Gelişen Bir Sekizbuçuk Sendromu Olgusu
A Case of Eight-and-a-Half Syndrome After Cessation of Heparin Treatment
Caner Feyzi Demir, Hasan Hüseyin Özdemir, Oktay Kapan
Sayfalar 119 - 120
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale