e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

DERLEMELER
2.
Alzheimer Hastalığının Genetiği: Son 20 Yılda Öğrenilen Dersler
Genetics of Alzheimer’s Disease: Lessons Learned in Two Decades
Nilüfer Ertekin Taner
Sayfalar 1 - 11

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Ratların Siyatik Sinir, Spinal Kord ve Beyin Sapında Metotreksatın Neden Olduğu Oksidatif Strese Karşı Kafeik Asit Fenetil Esterin Koruyucu Rolü
Ameliorating Role of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Against Methotrexate-Induced Oxidative Stress in the Sciatic Nerve, Spinal Cord and Brain Stem Tissues of Rats
Ertuğrul Uzar, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, H. Ramazan Yılmaz, Efkan Uz, Ahmet Songar, Onder Sahin, Vedat Ali Yurekli, Mustafa Yılmaz, Serkan Kılbaş, Süleyman Kutluhan
Sayfalar 12 - 20

4.
Nöro-Behçet Sendromlu Olgularda Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients with Neuro-Behcet's Syndrome
Füsun Mayda Domaç, Ece Boylu, Handan Mısırlı, Tuğrul Adıgüzel, Temel Özden, Ayşegül Ertorun
Sayfalar 21 - 26

5.
Multipl Skleroz Hastalarında Sigara İçimi ve Özürlülüğe Etkisi
Cigarette Smoking in Multiple Sclerosis and Its Impact on the Disability
Muhteşem Gedizlioğlu, Pınar Çe, Dilşat Ekmen
Sayfalar 27 - 30

6.
Multipl Sklerozda Depresif Semptomlar; Sosyodemografik Faktörler ve İşlevsellik ile İlişkisi
Depressive Symptoms in Multiple Sclerosis and the Association with Sociodemographic Factors and Functional Status
Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Meral Mirza
Sayfalar 31 - 35

7.
Hava Sıcaklığının İntraserebral Hemoraji Hacmi ile İlişkisi
Relation of Climate Temperature to Intracerebral Hemorrhage Volume
Semai Bek, Tayfun Kaşıkçı, Güray Koç, Erkan Tokgöz, Şeref Demirkaya, Zeki Odabaşı
Sayfalar 36 - 39

OLGU SUNUMLARI
8.
Lafora Hastalığı Tanısı Alan İki Kardeş
Two Siblings Diagnosed as Lafora Disease
Yasemin Biçer Gömceli, Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Levent Ertuğrul İnan
Sayfalar 40 - 46

9.
Faktör V Leiden, Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz ve FMF Gen Mutasyonu Pozitif Olan Sneddon Sendromu
Sneddon Syndrome with Factor V Leiden, Methylene Tetrahydrofolate Reductase and FMF Gene Mutations
Murat Terzi, Duran Yazıcı, Emine Sabancılar, Musa Onar
Sayfalar 47 - 50

10.
Multipl Sklerozda Uyum Felci
Accommodation Palsy in Multiple Sclerosis
Fatma Yülek, Ahmet Elbeyli, Ebru Bilge Dirik, Şaban Şimşek, Ömer Anlar
Sayfalar 51 - 54

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Medial Medüller Sendrom
Medial Medullary Syndrome
Semai Bek, Tayfun Kaşıkçı, Oğuzhan Öz, Adem İlter Uysal, Zeki Odabaşı
Sayfalar 55 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale