e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 15 (3)
Cilt: 15  Ek: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

2.
Multipl Skleroz İmmünpatogenezi
The lmmunopathogenesis of Multiple Sclerosis
Nihal Işık
Sayfalar 1 - 6

3.
Nöromiyelitis Optika Spektrumu: Klinik ve İmmünolojik Özellikler
The Spectrum of Neuromyelitis Optica: Clinical and Immunological Features
Gülşen AKMAN DEMİR
Sayfalar 7 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Multipl Sklerozda Tanı
Diagnosis in Multiple Sclerosis
Yaşar ZORLU
Sayfalar 10 - 16
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Multipl Skleroz Tanısında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri
Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Multiple Sclerosis
Rana KARABUDAK
Sayfalar 17 - 22

6.
Multipl Sklerozu Taklit Eden Durumlar ve Multipl Sklerozda Ayırıcı Tanı
Disorders Mimicking Multiple Sclerosis and The Differential Diagnosis of Multiple Sclerosis
Aksel SİVA
Sayfalar 23 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Multipl Sklerozda Immünmodülatör Tedavi
Immunomodulatory Treatment in Multiple Sclerosis
A. Nur YÜCEYAR
Sayfalar 44 - 51
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Multipl Sklerozda Atak Tedavisi
The Treatment of Relapses in Multiple Sclerosis
Feray SELEKER
Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Multipl Sklerozda Semptomların Tedavisi
The Symptomatic Treatment of Multiple Sclerosis
Feray SELEKER
Sayfalar 54 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Tedavi Yanıtı Yetersiz Multipl Skleroz Hastaları: Agresif Hastalık, Tedaviyi Değiştirmek, Kombinasyon Tedavileri
Multiple Sclerosis Patients with Treatment Failure: Agressive Disease, Switching Treatment, Combination Therapies
Muhteşem GEDİZOĞLU
Sayfalar 58 - 66

11.
Nadir Bir Transvers Miyelit Olgusu: Dural AVF
Rare Transvers Myelitis Case: Dural AVF
A. Kasım KILIÇ, Aslı KURNE, Kıvılcım YAVUZ, Ersin TAN, Rana KARABUDAK
Sayfalar 67 - 71

12.
Multipl Sklerozda Klinik ve Radyolojik Özellikler: Üç Olgu Sunumu
Clinical and Radiological Features of Multiple Sclerosis: Three Case Reports
Murat TERZİ
Sayfalar 72 - 78

13.
Bir Olgu Eşliğinde Multipl Sklerozda Ağrılı Tonik Spazmlar
A Case Report: Painful Tonic Spasms in Multiple Sclerosis
Sibel CANBAZ KABAY
Sayfalar 79 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale