e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

EDITÖRDEN
2.
45. Ulusal Nöroloji Kongresinin Ardından
45th National Neurology Congress
Tülay Kansu
Sayfalar IX - XI

DERLEMELER
3.
Nöroloji Pratiğinde Konuşma ve Dil Bozuklukları
Speech and Language Disturbances in Neurology Practice
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 155 - 160

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Migren Hastalarında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen İnsersiyon/Delesyon Polimorfizmi
Angiotensin Converting Enzyme Gene Insertion/Deletion Polymorphism in Migraine Patients
Belgin Alaşehirli, Mehmet Gür, Aylin Akçalı, Sırma Geyik, Binnur Bülbül, Derya Sayar, Mustafa Yılmaz, Abdurrahman Neyal, Münife Neyal
Sayfalar 161 - 165

5.
İnfratentöriyal İnmelerde Kognitif Etkilenme
Cognitive Impairment in Infratentorial Strokes
Melek Kandemir, İbrahim Örnek, Dursun Kırbaş
Sayfalar 166 - 173

6.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi
Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke
Semai Bek, Tayfun Kaşıkçı, Gençer Genç, Hakan Akgün, Şeref Demirkaya, Zeki Odabaşı
Sayfalar 174 - 180

7.
Bilateral Bazal Gangliyon Kalsifikasyonları: 17 Hastalık Seride Etyolojik ve Klinik Bulgular
Bilateral Basal Ganglia Calcification: The Etiology and Clinical Findings of 17 Patients
Aylin Akçalı, Sırma Geyik, Münife Neyal
Sayfalar 181 - 187

8.
Karpal Tünel Sendromunda Ağrı ve Elektrofizyolojik Bulgular
Electrophysiologic Findings and Pain in Carpal Tunnel Syndrome
Hava Dönmez Keklikoğlu, Ayşe İlksen Çolpak, Elif Banu Solak, Tahir Kurtuluş Yoldaş
Sayfalar 188 - 193

OLGU SUNUMLARI
9.
Öksürük Sonrası Karotid Arter Diseksiyonu: Fibromusküler Displazili Olgu
Post-Cough Dissection of Carotid Artery: Case with Fibromuscular Dysplasia
Ertuğrul Uzar, İsmail Kırbaş, Rafet Özay, Atilla İlhan
Sayfalar 194 - 198

10.
Bir Hemiplejik Migren Olgusu
Hemiplegic Migraine: A Case Report
Akçay Övünç Özön, Mehmet Murat Sümer
Sayfalar 199 - 203

11.
Herpes Zoster Otikusa Bağlı Çoklu Alt Kraniyal Sinir Tutulumu
Multiple Cranial Nerve Involvement Caused By Herpes Zoster Oticus Infection
İrem Fatma Uludağ, Nilüfer Yıldırım, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
Sayfalar 204 - 208

KLINIK GÖRÜNÜMLER
12.
Subakut Kombine Dejenerasyonda MRG Bulgularının Vitamin B12 Tedavisi ile Düzelmesi
Improvement of MRI Finding in Subacute Combined Degeneration with Vitamin B12 Treatment
Ertuğrul Uzar, Atilla İlhan, Alevtina Ersoy, Banu Çakır
Sayfalar 209 - 210
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
15. Cilt Dizini (YAZAR DİZİNİ (Mart 2009-Aralık 2009))
15th Volume Index (AUTHOR INDEX (March 2009-December 2009))

Sayfalar 211 - 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
15. Cilt Dizini (KONU DİZİNİ (Mart 2009-Aralık 2009))
15th Volume Index March (2009-December 2009)

Sayfalar 213 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
15. Cilt Dizini (HAKEM DİZİNİ (Mart 2009-Aralık 2009))
15th Volume Index (REFEREE INDEX (March 2009-December 2009))

Sayfa 215
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale