e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IX

DERLEMELER
2.
Amyotrofik Lateral Sklerozda Kök Hücre Uygulamaları
Stem Cell Applications in Amyotrophic Lateral Sclerosis
H. Özden Şener, Yeşim Parman, İhsan Şengün, Filiz Koç, Piraye Oflazer
Sayfalar 105 - 108

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Hareket Bozukluklarının Bursa İli Orhangazi İlçesinde Görülme Prevalansı (Türkiye Toplum Tabanlı Prevalans Çalışması)
A Population-Based Survey to Determine the Prevalence of Movement Disorders in Orhangazi District of Bursa, Turkey
Sevda Erer Özbek, Mehmet Zarifoğlu, Necdet Karlı, Alis Özçakır, Demet Yıldız, Doğa Aslan
Sayfalar 109 - 118

4.
Optik Nöritli Hastalarda Multipl Skleroz Gelişimi: Öngörücü Etmenlerin Analizi
Development of Multiple Sclerosis in Patients with Optic Neuritis: Analysis of Predictive Factors
Hacer Durmuş, Murat Kürtüncü, Erdem Tüzün, Bora Akalın, Melike Mutlu, Gülşen Akman Demir, Mefküre Eraksoy
Sayfalar 119 - 123

5.
Türkiye'de Multipl Skleroz Hastalığının Tanı ve Tedavisine Genel Yaklaşım
General Approach to Diagnosis and Treatment of Multiple Sclerosis in Turkey
Murat Terzi, Yahya Çelik, Münire Kılınç, Feray Seleker, Nihal Işık, Muhteşem Gedizlioğlu, Yaşar Zorlu
Sayfalar 124 - 128

6.
Klinik ve Elektrofizyolojik Tanılar Arasındaki Tutarlılık
The Consistency Between Clinical and Electrophysiological Diagnoses
Esra E. Okuyucu, Ayşe D. Turhanoğlu, Taşkın Duman, Nazan Savaş, Necdet Mengüllüoğlu, İsmet M. Melek
Sayfalar 129 - 133

7.
Acil Serviste Değerlendirilen Nöroloji Hastalarının Profili
The Profile of Neurology Patients Evaluated in the Emergency Department
Ufuk Emre, Ayşe Semra Demir, Esra Acıman, Nejla Çabuk, Sibel Kıran, Aysun Ünal
Sayfalar 134 - 139

OLGU SUNUMLARI
8.
Hipnik Baş Ağrısı Tedavisinde Topiramatın Yeri: Polisomnografili Olgu Sunumu
Topiramate for the Treatment of Hypnic Headache: A Case Report, Including Polysomnography
Meliha Tan, Sibel Karaca, Başak Karakurum Göksel, Mehmet Ali Habeşoğlu
Sayfalar 140 - 144

9.
Konjenital Servikal Dermal Sinüs
Congenital Cervical Dermal Sinuses
Adem İlter Uysal, Semai Bek, Tayfun Kaşıkçı, Gençer Genç, Zeki Odabaşı
Sayfalar 145 - 148

KISA RAPOR
10.
Okskarbazepin Toksisitesine Bağlı Aşağı Vurucu
Nistagmus Downbeat Nystagmus Due to Oxcarbazepine Intoxication
Gül Yalçın Çakmaklı, Neşe Dericioğlu
Sayfalar 149 - 152

KLINIK GÖRÜNÜMLER
11.
Adie’nin Tonik Pupillası
Adie’s Tonic Pupil
Berker Bakbak, Hava Dönmez
Sayfalar 153 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale