e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

EDITÖRIYAL
2.
DARWIN YILI: İnançlarımızı mı Zorluyor Yoksa Bilimsel Düşünceyi Tanımak için Bir Fırsat mı?
DARWIN YEAR: Is it a Challenge to Our Beliefs or an Opportunity to Familiarize Ourselves with Scientific Thinking?
Turgay Dalkara
Sayfalar 51 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
İnternükleer ve Supranükleer Göz Hareket Bozuklukları
Internuclear and Supranuclear Disorders of Eye Movement
Mehmet Karataş
Sayfalar 54 - 63

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Sekonder Progresif Faza Geçiş Döneminde Olan Multipl Skleroz Hastalarında Mitoksantron Tedavisi: Klinik izlem ve MRG Sonuçları
Use of Mitoxantrone in Early Secondary Progressive Multiple Sclerosis: An Observational Study of 48 Patients with Clinical and MRI Outcomes
Ahmet Kasım Kılıç, Aslı Kurne, Birgül Baştan, İrem Çıkrıkçı, Demet Funda Baş, Mine Buluş, Neslihan Eker, Gülşen Kışlak, Elif Bulut, Kader Karlı Oğuz, Rana Karabudak
Sayfalar 64 - 70

5.
Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik ilaç Seçimi
Choosing Old and New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment
Semai Bek, Tayfun Kaşıkçı, Güray Koç, Gencer Genç, Zeki Gökçil, Zeki Odabaşı
Sayfalar 71 - 77

OLGU SUNUMLARI
6.
Spontan Düzelme ile Seyreden Bir Yüksek Dereceli Baziler Arter Stenoz Olgusu
A Case of High-Grade Basilar Artery Stenosis with Spontaneous Recovery
E. Murat Arsava, Okay Sarıbaş, Saruhan Çekirge, Turgay Dalkara
Sayfalar 78 - 81

7.
Herpes Zoster Oftalmikus Sonrası Gelişen Horner Sendromu
Horner’s Syndrome Following Herpes Zoster Ophthalmicus
Berker Bakbak, Ali Rıza Cenk Çelebi, Cumhur Şener
Sayfalar 82 - 84

8.
Diyet ile Düzelen İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyonlu Bir Gebe Olgusu
A Pregnancy Case with Idiopathic Intracranial Hypertension that Improved with Diet
Güner Koyuncu Çelik, Mehmet Borazan
Sayfalar 85 - 88

9.
Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan ve Bilateral Oftalmopleji Kliniği ile Prezente Olan Mukormikoz Olgusu: Olgu Sunumu
Mucormycosis Involving the Central Nervous System with Bilateral Ophthalmoplegia: A Case Report
Yakup Türkel, Murat Terzi, Tuba Yazıcı, Nilgün Cengiz
Sayfalar 89 - 93

10.
Pilor Stenozuna Bağlı Gelişen Bir Wernicke Ensefalopatisi Olgusu
A Case of Wernicke’s Encephalopathy Induced by Pyloric Stenosis
Serkan Özben, Hüsniye Aylin Hakyemez, Hürtan Acar, Feriha Özer
Sayfalar 94 - 97

KISA RAPOR
11.
Anti-Ma2 Pozitif Paraneoplastik Ensefalit ve Mezotelyoma Benzeri Kötü Diferansiye Akciğer Kanseri
Paraneoplastic Encephalitis Associated with Anti-Ma2 Antibodies and Mesothelioma-Like Poorly Differentiated Lung Cancer
Can Ebru Bekircan, Amber Eker, Öztürk Ateş, Kader Karlı Oğuz
Sayfalar 98 - 101

KLINIK GÖRÜNÜMLER
12.
Spinal Pleksiform Nörofibromatozis Olgusu
A Case of Spinal Plexiform Neurofibromatosis
Ülgen Kökeş, Fazilet Hız, Tuğba Eyiipgil
Sayfalar 102 - 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale