e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

2.
Editörden
From the editor
Tülay Kansu
Sayfalar IX - X

3.
Serebral Amiloid Anjiyopati
Cerebral Amyloid Angiopathy
Mahmut Edip Gürol
Sayfalar 1 - 9

4.
Parkinson Hastalığı Olan Sürücülerde Viraj Dönme Yetisinde Azalma
Impaired Curve Negotiation in Drivers with Parkinson’s Disease
Ergun Y Uç, Matthew Rizzo, Elizabeth Dastrup, Jon David Sparks, Steven W Anderson, Jeffrey D Dawson
Sayfalar 10 - 18

5.
Beyin Sapı Vasküler Lezyonu Olgularında Baş Stabilizasyon Refleksi
Head Stabilization Reflex in Patients with Brain Stem Vascular Lesions
Ferah Kızılay, Hülya Güngör, Sibel Özkaynak
Sayfalar 19 - 23

6.
Glukoz Metabolizması Bozuklukları Sonucunda Oluşan Distal Nöropatinin İntraepidermal Sinir Lifi Analizi Yöntemiyle Erken Tanısı
Early Diagnosis of Distal Peripheral Polyneuropathy Due to Glucose Metabolism Disorders via Intraepidermal Nerve Fiber Analysis
Oğuzhan Kurşun, Hülya Karataş, Kayıhan Uluç, Sevim Erdem Özdamar, Tomris Erbaş, Ersin Tan
Sayfalar 24 - 30

7.
Akut Beyin Sapı İnfarktı Olan Bir Hastada Difüzyon Tensör Traktografi Görüntülemesi
Diffusion Tensor Tractography Imaging in a Case of Acute Brain Stem Infarct
Nilgül Yardımcı, Hakan Ulubay, Kamil Topalkara, Barış Diren
Sayfalar 31 - 34

8.
Ortostatik Baş Ağrısı Olmaksızın Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon
Spontaneous Intracranial Hypotension without Orthostatic Headache
Tülay Kansu, Servet İnci
Sayfalar 35 - 38

9.
Küçük Kortikal İnfarktlara Bağlı İzole El Güçsüzlüğü: İki Olgu Sunumu
Isolated Hand Palsy Due to Small Cortical Infarcts: A Report of Two Cases
Meliha Tan, Sibel Karaca, Başak Karakurum Göksel, Özlem Alkan
Sayfalar 39 - 43

10.
Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastada Laktik Asidoza Bağlı Gelişen Bilateral Bazal Gangliyon Lezyonu
Bilateral Basal Ganglia Lesions Associated with Lactic Acidosis in an End-Stage Renal Failure Patient
Babürhan Güldiken, Sedat Üstündağ, Arif Yılmaz, Hasan Çakır
Sayfalar 44 - 49

11.
Dirençli AIDS Olgusunda Ventrikülit
Ventriculitis in an AIDS Patient
Demet Funda Baş, Nursel Çalık Başaran, Aslı Kurne, Kader Karlı Oğuz, Serhat Ünal
Sayfa 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale