e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 77 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
REM Uykusu Davranış Bozukluğu (RDB) ve Mediko-legal Yaklaşım
REM Sleep Behavior Disorder and Medico-legal Aspects
Nida Taşçılar, Derya Karadeniz
Sayfalar 81 - 91

3.
CADASIL: Ülkemizden Yeni Bir NOTCH3 Geni, 4. Ekzon Mutasyonu: R133C
CADASIL: A New NOTCH3 Gene, Exon 4 Mutation from Our Country: R133C
Ali Özeren
Sayfalar 92 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
CADASIL ve Bir Aile
CADASIL and A Family
Figen Varlıbaş, Zeynep Baştuğ, Cihat Örken, Mehmet Gencer, Tuğba Arıcan Barış, Hülya Tireli
Sayfalar 97 - 103

5.
Bir Grup Multipl Skleroz Hastasında ve Birinci Derece Akrabalarında Ek Otoimmün Hastalık Varlığının Araştırılması
Evaluating the Existence of Other Autoimmune Diseases Among Multiple Sclerosis Patients and Their First Degree Relatives
Hütbat Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu, Aslı Kurne, Murat Terzi, Özcan Ertürk, Musa Onar, Bahar Güçiz Doğan, Rana Karabudak
Sayfalar 104 - 110

6.
Sosyal Desteğin Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlı Kişilerin Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi
The Influence of the Social Support on the Cognitive Functions of the Elderly Living in Old Age Asylums
Semih Giray, Yarkın Özenli, Deniz Yerdelen, Zülfikar Arlıer, Sibel Benli
Sayfalar 111 - 116

7.
Kronik Lityum Kullanımına Bağlı Yorgunluk ve Bilateral Ptoz Olgusu
Fatigue and Bilateral Ptosis Case Due To Chronic Lithium Use
Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Tuğba Eyiipgil, Meral Çınar, Ülgen Kökeş, Bahar Hascan
Sayfalar 117 - 120

8.
Akut Transvers Miyelite Neden Olan Tersiyer Spinal Sifiliz Tablosu: Olgu Sunumu
Acute Transverse Myelitis With Tertiary Spinal Syphilis: Case Report
Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Tuğba Eyiipgil, Suna Özlem Sarı, Ali Erdoğan
Sayfalar 121 - 127

9.
Düşük Baş "Dropped Head" Bulgusu ve Parkinsonizim
Dropped Head and Parkinsonism
Figen Varlıbaş, Gülbün Yüksel, Kemal Tutkavul, Hülya Tireli
Sayfalar 128 - 131

10.
15. Yüzyılda Sabuncuoğlu Şerefeddin’in Nörolojik Hastalıkları Tedavi Yöntemleri
Treatment Methods of Neurological Diseases of Sabuncuoğlu Şerefeddin in the 15th Century
Çağatay Öncel, Turgut Tok, Mustafa Karatepe, Şeyda Kaya
Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
23. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Sayfalar 136 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Sayı Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfa 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 139 - 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 144 - 146
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE

Sayfalar 147 - 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 150 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 153 - 155
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale