e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Menstrüel Migren ve Tedavisi
Menstrual Migraine and Its Treatment
Başak Göksel
Sayfalar 5 - 14

3.
İnhalasyon Yolu İle Uçucu Madde Kullanımı: Demografik ve Klinik Bulgular
Volatile Substance Abuse Via Inhalation: Clinical and Demographical Findings
Yılmaz Kendirli, Nurten Uzun, Ayşegül Gündüz
Sayfalar 15 - 20

4.
Uçucu Madde Bağımlılarında Elektrofizyolojik Değerlendirme
Electrophysiological Evaluation of People With Volatile Substance Addiction
Nurten Uzun, Yılmaz Kendirli, Ayşegül Gündüz, Gülçin Benbir
Sayfalar 21 - 26

5.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Klinik, Etyoloji ve Prognoz
Clinic, Etiology and Prognosis in Cerebral Venous Thrombosis
Füsun Mayda Domaç, Handan Mısırlı, Tuğrul Adıgüzel, Emine Mestan
Sayfalar 27 - 32

6.
Post-Lomber Ponksiyon Başağrısında Teofilinin Etkinliği (5 Olgunun Sonuçları)
Effectivity of Theophylline in Post-Dural Puncture Headache (Results of 5 Cases)
Ufuk Ergün, Bahar Say, Ayla Bozbaş, Özcan Kocatürk, Levent İnan
Sayfalar 33 - 36

7.
Spontan İntrakranial Hipotansiyon: Klinik ve Görüntüleme Bulguları
Spontaneous Intracranial Hypotension: Clinical and Imaging Findings
Mustafa Gökçe, Gülen Demirpolat, Deniz Tuncel, Berna Demirdağ
Sayfalar 37 - 40

8.
Miyelodisplastik Sendromda Bilateral Talamik İnfarkt (Olgu Sunumu)
Thalamic Infarction in Myelodysplastic Syndrome (Case Report)
Figen Güney, Hasan Hüseyin Kozak, Bülent Oğuz Genç, Esra Yetkin
Sayfalar 41 - 44

9.
Van Der Knaap Lökoensefalopatisi Olgu Sunumu
Van der Knaap Leukoencephalopathy Case Report
Çağla Soysüren, Ufuk Şener, Süleyman Men, Uğur Kulu, Yaşar Zorlu
Sayfalar 45 - 50

10.
Ağır Serebellar Hipoplazi ve Şizensefalisi Olan Epilepsi Olgusu
An Epilepsy Case With Severe Cerebellar Hypoplasia and Schizencephaly
Yüksel Kaplan, Başar Sarıkaya
Sayfalar 51 - 55

11.
Spinal Müsküler Atrofi Tip III/IV’te Valproat Kullanımı
Valproate Usage in Type III/IV Spinal Muscle Atrophy
Gökhan Özer
Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Sayı Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfalar 59 - 64
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE*'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 65 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE

Sayfalar 68 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 71 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale