e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 13 (5)
Cilt: 13  Sayı: 5 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 299 - 302
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Editörden, Güçlü Bir Ulusal Nöroloji Dergisi Öncelikli Hedeflerimizden Biri Olmalı!
From The Editor, A Powerful National Journal of Neurology Should Be One of Our Primary Missions!
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 303 - 304
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Lökaryozis Etyopatogenezinin MR-Spektroskopi ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of Leukoaraiosis Etiopathogenesis with MR-Spectroscopy
İlknur Cantürk, Nihal Işık, Fatma Candan, Tunahan Ayaz, Nüket Yıldız, Taner Seleker
Sayfalar 305 - 309

4.
Multipl Sklerozda Difüzyon Ağırlıklı Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme
Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging of the Brain in Multiple Sclerosis
Murat Terzi, Köksal Atalay, Lütfi İncesu, Barış Diren, Musa Onar
Sayfalar 310 - 318

5.
Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri ve Elektromiyografi ile Karşılaştırılması
Role of Ultrasonography in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome and Comparison With Electromyography
Abdullah Doğdaş, Oktay Işık, Cesur Gümüş, Sema Bulut, Bilge Öztoprak, Suat Topaktaş
Sayfalar 319 - 324

6.
Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Serum Kolesterol Düzeyi ile Manyetik Rezonans Görüntüleme Aktivasyonunun Karşılaştırılması
Comparison of the Blood Cholesterol Levels With Magnetic Resonance Imaging Activity in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
Nihal Işık, Zahide Yılmaz, Fatma Candan, İlknur Cantürk, Nüket Yıldız, Sebatiye Erdoğan
Sayfalar 325 - 332

7.
Serebellar Bilişsel Duygulanımsal Bozukluk
Cerebellar Cognitive Affective Syndrome
Feray Güleç, Serhan Işıklı, Çağdaş Eker, Süha Özaşkınlı
Sayfalar 333 - 338

8.
Psikiyatrik Bulguların Eşlik Ettiği İki Multipl Skleroz Olgusu
Two Cases Of Multiple Sclerosis Accompanying Psychiatric Symptoms
Ayşegül Şengel, Ufuk Ergün, Abidin Erdal, Serpil Vargel, Dilek Ertaş, Levent İnan
Sayfalar 339 - 344

9.
Spontan İntrakranyal Hipotansiyon Sendromuna Bağlı ABDUSENS PARALİZİSİ
The Abducens Nerve Palsy Due To Spontan Intracranial Hypotension Syndrome
Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Tuğba Eyiipgil, Meral Çınar
Sayfalar 345 - 350

10.
İnkontinensia Pigmenti
Incontinentia Pigmenti
Cengiz Yalçınkaya, Gülçin Benbir
Sayfalar 351 - 357

11.
Sayı Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfa 358
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 359 - 363
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE'nin Temel Politikalarını Tanır
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 364 - 366
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basicm Political Statements of the CSE
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basicm Political Statements of the CSE

Sayfalar 367 - 369
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 370 - 372
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 373 - 375
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale