e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 2 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
1.
Türk Nöroloji Dergisi ULAKBİM Tıp Dizininde!
Turkish Journal of Neurology is in the Medical Index of ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information Center)
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 75 - 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Miyastenia Gravis Hastalarında HLA ile Asetil Kolin Reseptör Antikoru İlişkisi
HLA and Acetylcholine Receptor Antibody Relationship in Myastenia Gravis Patients
İrem Fatma Aşan, Ufuk Şener, Pınar Bekdik, Işıl Çoker, Yaşar Zorlu
Sayfalar 76 - 80

3.
Parkinson Hastalığında Dopaminerjik Tedavinin Kontrast Duyarlılık, Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Üzerine Etkisi
Effects of Dopaminergic Treatment on Contrast Sensitivity, Visual Evoked Potentials and Visual Field in the Parkinson’s Disease
Sabiha Türe, İpek İnci, Muhteşem Gedizlioğlu, Melih Türe
Sayfalar 81 - 88

4.
Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)’nin Standardizasyon ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Standardization, Validity and Reliability Study of Gülhane Aphasia Test-2 (GAT-2)
İlknur Maviş, Kemal Colay, Seyhun Topbaş, Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 89 - 98

5.
Alzheimer Hastalığında Antioksidan Vitaminler
Antioxidant Vitamins in Alzheimer’s Disease
Özgür Ünal, Serhan Sevim, Erdal Çöl
Sayfalar 99 - 106

6.
Parkinson Hastalarında Hastalık Süresinin Yürüme Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Duration of Disease on Gait Parameters in Parkinson’s Patients
Aygün Özşahin, Dilek Günal, Hülya Demir, Ayşe Akpınar, Ali Üçkardeş, Önder Us
Sayfalar 107 - 112

7.
Ağrılı Oftalmoplejiye Klinik Yaklaşım: Olgu Örnekleri Işığında Literatürün Gözden Geçirilmesi
Clinical Approach to Painful Ophthalmoplegia: Literature Review in the Light of Case Examples
Derya Uludüz, Ayşegül Gündüz, Sait Albayram, Sabahattin Saip, Aksel Siva
Sayfalar 113 - 121

8.
Kranial Paget Hastalığı: Olgu Sunumu
Cranial Paget’s Disease: A Case Report
Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Meral Çınar, Tuğba Eyiipgil, Cansever Turgut, Ali Erdoğan
Sayfalar 122 - 126

9.
Geç Başlangıçlı Bir Wilson Hastasında Polisomnografik Bulgular
Polysomnographic Findings in A Late Onset Wilson’s Disease Patient
Barış Metin, Melih Tütüncü, Derya Kaynak, Hakan Kaynak
Sayfalar 127 - 130

10.
Ender Bir Ensefalit Nedeni Olarak Lokal Varisella Zoster Enfeksiyonu
Local Varicella Zoster Infection As A Rare Reason For Encephalitis
Fatma Ece Bayam, Ayşe Kocaman, Hadiye Şirin
Sayfalar 131 - 135

11.
Akut İnmeli Hastalarda Tedaviye Başlama Süresini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Latency from the Onset of Stroke to the Beginning of Treatment
Dilaver Kaya
Sayfalar 136 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Canan Işıkay, Ebru Dirik, Cenk Akbostancı, Bilge Gönenli, Nermin Mutluer
Sayfalar 139 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2022 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale