e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 12 (3)
Cilt: 12  Ek: 3 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Sempozyum Açılış Konuşması Slaytları
Symposium's Opening Speech Slides

Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Bilimsel Kurul
Scientific Committee

Sayfalar 7 - 8
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Dil Bozuklukları
Ali ÖZEREN
Sayfalar 11 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Edinsel Yazma ve Okuma Bozuklukları
Mustafa BAKAR
Sayfalar 13 - 16
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Görsel - Uzaysal Bozukluklar
Ayşe BİNGÖL
Sayfa 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Yürütücü İşlevler ve Bozuklukları
Görsev G. YENER, Pınar KOCA
Sayfalar 18 - 19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Konfüzyonel Durum - Deliryum: İki Olgu Sunumu ve Bazı Temel Bilgiler
Gökhan ERKOL
Sayfalar 20 - 21
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Amnestik Olgu Sunumu
Başar BİLGİÇ
Sayfa 22
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Karmaşık Kognitif - Davranışsal Bozukluk
Hatice MAVİOĞLU
Sayfalar 23 - 29
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Karmaşık Davranışsal-Kognitif Bozukluklar Case presentation: Depressive Disorders
Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
Sayfa 30
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
L.V. Beethoven ve 9. Senfoni
Atilla ERDEMLİ
Sayfalar 31 - 32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Aphasia Treatment: A Clinically-oriented Update

Sayfa 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Agrafisiz Aleksi ve "Korunan" Okuma Becerisi: Bir Olgu Sunumu
Öget ÖKTEM
Sayfalar 34 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Afazili Bireylerde Adlandırma Bozuklukları: Dil ve Konuşma Terapisi
İlknur MAVİŞ
Sayfalar 36 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin-3 Toplantısı Üzerine
Haluk BİNGÖL
Sayfa 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
GİRİŞ: Lokalizasyon: Ne ve Nerede?
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfa 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Serebral Dominans ve Fokal Nörolojik Bozukluklar
Ali ÖZEREN
Sayfalar 41 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Fizyolojik Lokalizasyon Kavramı
Tamer DEMİRALP
Sayfalar 47 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Psikiyatride Lokalizasyon
Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
Sayfalar 49 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Geniş Boyutlu Nöro-Kognitif Şebekeler Semptom lokalizasyonundan Fonksiyon Lokalizasyonuna
İ. Hakan GÜRVİT
Sayfalar 51 - 52
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Motor Learning and Plasticity
JW. KRAKAUER
Sayfa 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Hemispatial Neglect in Acute Stroke: A Window on Neural Correlates of Spatial Processing
Argye E. HILLIS
Sayfa 54
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
The Evolution of Frontotemporal Dementia
Andrew KERTESZ
Sayfa 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Primary Progressive Aphasia
Marsel MESULAM
Sayfalar 56 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Language Disorders in Frontotemporal Dementia
Stefana F. CAPPA
Sayfa 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Functional Neuroimaging in Evaluating Dementia
Daniela PERANİ
Sayfalar 60 - 64
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Primatlardan İnsana Sembolik Dilin Nörolojik Gelişimi Üzerine Kuramsal Bir Deneme
Barış KORKMAZ
Sayfalar 65 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Electrically Deficient Neurodevelopment in Animal Models: Molecular Yin to Neurological Yang for Solving Cognitive Syndromes of Human Development
Roderick A. CORRIVEAU
Sayfa 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Nöroekonomi: Sosyal Bilimler ve Nöroloji İlişkisi Üzerine
M. Remzi SANVER
Sayfa 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
The Uniform Data Set of the Alzheimer's Disease Centers in the US: The Process and Products
Sandra WEINTRAUB
Sayfa 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Transient Amnesic Syndromes
Facundo MANES
Sayfalar 71 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Executive Functions in Adult ADHD
Facundo MANES
Sayfa 73
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Bilgisayar Gelişimi ve Hesaplanabilirlik
M. Ufuk ÇAĞLAYAN
Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

34.
Çift Kodluluk ve Beyin
Denizhan Y.
Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF

35.
İnsan ve Bilgisayarda Yüz Tanıma
Albert Ali SALAH
Sayfalar 78 - 88

36.
Batı Düşünce Tarihinde Evren ve Beyin Tasavvurları
A. ERDEMLİ, O. TANRIDAĞ
Sayfalar 89 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

37.
Batı Düşünce Tarihi Sürecinde İrade Özgürlüğü
Atilla ERDEMLİ
Sayfalar 91 - 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

38.
Kognitif Nörobilim, Bilinçdışı ve "Özgür İrade"
İ. Hakan GÜRVİT
Sayfalar 93 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

39.
Epifenomenalizm ve Özgür İrade
Saffet Murat TURA
Sayfa 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

40.
Bir, İki ve Üç
Bülent SOMAY
Sayfa 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

41.
Panel
Güven GÜZELDERE
Sayfa 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

42.
Kognitif III Uluslararası Kognitif Nörobilim Sempozyumundan Anılar
Memories from Cognitive III International Cognitive Neuroscience Symposium

Sayfalar 98 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale