e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 12 (6)
Cilt: 12  Sayı: 6 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 417 - 420
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Türk Nörolojisinin Başarısı Yolunda 42. Ulusal Nöroloji Kongresi izlenimleri: Kazanımlar, Eleştiriler, Beklentiler
On the Path of Success of Turkish Neurology, Impressions about the 42. National Neurology Congress: Achievements, Criticisms, Expectations
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 421 - 424
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
Menopoz ve Nörolojik Hastalıklar
Menopause and Neurological Disorders
Yüksel Kaplan
Sayfalar 425 - 438
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL MAKALE
4.
Fokal Epilepsili Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları
Depression and Anxiety Disorders in Focal Epilepsy Patients
Gülengül TORUN, İpek MİDİ, Duygu BİÇER, Canan AYKUT BİNGÖL
Sayfalar 439 - 445

5.
Akut İnmeli Hastalarda Tedaviye Başlama Süresini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Latency from the Onset of Stroke to the Beginning of Treatment
Ebru Bilge DİRİK, Canan TOGAY IŞIKAY, Cenk AKBOSTANCI, Bilge GÖNENLİ, Nermin MUTLUER
Sayfalar 446 - 451

6.
Erken Evre Olası Alzheimer Tipi Demans (PRAD) Olgularında Depresyon Varliğının Kognitif Performans Üzerindeki Etkileri
The Effect of Depression on Cognitive Performance in Mild Stage PRAD Patients
Tansel ÜNAL, Mehmet SARAÇOĞLU, Oğuz TANRIDAĞ
Sayfalar 452 - 458

7.
Karotis Aterosklerozunun İskemik Kalp Hastalığı ile İlişkisi
The Relationship Between Carotid Atherosclerosis and Ischemic Heart Disease
Gökhan ERKOL, Melda BOZLUOLCAY, Zerrin PELİN, Barış METİN, Baki GÖKSAN
Sayfalar 459 - 463

OLGU SUNUMU
8.
Sinsi Progresif Seyir ile Giden Glioblastoma Multiforme: Olgu Sunumu
Insidiously Coursing Progressive Glioblastoma Multiforme: Case Report
Şebnem BIÇAKCI, Deniz YERDELEN, Hilmi UYSAL
Sayfalar 464 - 468

9.
Orta Serebral Arter İnfarktı ile Bulgu Veren Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu
Middle Cerebral Artery Infarct with an Initial Manifestation of Takayasu's Arteritis: Two Case Reports
C. Nalan Soyder Kuş, Mustafa Çetiner, Yaşar Zorlu
Sayfalar 469 - 474

10.
Geç Başlangıçlı Bir Wilson Hastalığı Olgusu: Penisilamin ile Kötü Klinik Gidiş
A Patient with Late-onset Wilson's Disease: Deterioration with Penicillamine
Melis SOHTAOĞLU, Hayal ERGİN, Sibel ÖZEKMEKÇİ, Selim GÖKDEMİR, Abdullah SONSUZ, Ceyhun ARICI
Sayfalar 475 - 479

11.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 481 - 484
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 485 - 487
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE

Sayfalar 488 - 490
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 491 - 493
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information

Sayfalar 494 - 496
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Yazar ve Makale İndeksi
Author and Title lndex

Sayfalar 497 - 500
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale