e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 12 (5)
Cilt: 12  Sayı: 5 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 315 - 318
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Amerikan Nöroloji Birliği’nin 131. Yıllık Toplantısı Üzerine Notlar
Notes on the 131. Annual meeting of American Neurology Association
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 319 - 320
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRIYAL
3.
Klinisyen Bakış Açısı› ile Nörolojide Kök Hücre Tedavileri
Stem CellTreatments in Neurology from the Clinician’s Viewpoint
Aksel Siva
Sayfalar 321 - 324
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Multipl Skleroz'da Kök Hücre Tedavisi: Deneyimler, Sorular ve Sorunlar
Cell Transplantation in Multiple Sclerosis: Experiences, Questions and Problems
Ayşe ALTINTAŞ, Gülçin BENBİR
Sayfalar 325 - 336

ORIJINAL MAKALE
5.
Beyinde Demir Birikimi ile Seyreden Nörodejeneratif Hastalıklar
Neurodegenerative Disorders with Brain Iron Accumulation
Cengiz YALÇINKAYA, Gülçin BENBİR, Güneş KIZILTAN
Sayfalar 337 - 352

6.
Spinal Müsküler Atrofi Hastalarında SMN Geni Ekzon 7 ve 8'in Moleküler Analizi
Molecular Analysis of Exon 7 and 8 of SMN Gene in Spinal Muscular Atrophy Patients
Sabriye KOCATÜRK SEL, Filiz KOÇ, Özlem HERGÜNER, Yakup SARICA
Sayfalar 353 - 361

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
7.
Serebral Ven Trombozlu 20 Hastanın Uzun Süreli Prognozu ve Prognoza Etki Eden Faktörler: 582 Hastanın Bileşik Analizi
Long-Term Prognosis and Factors Influencing Prognosis in 20 Patients With Cerebral Venous Thrombosis: Combined Analysis of 582 Patients
Kemal Balcı, Ufuk Utku, Talip Asil
Sayfalar 362 - 366
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
İskemik Serebellar inme: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Anjiyografi Çalışması
Ischemic Cerebellar Stroke: Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Angiography Study
Emre Kumral, Ayşe Sağduyu, Ceyla Ataç Uçar, Hadiye Şirin, Figen Gökçay, Çağla Kaya, Cem Çallı, Nilgün Yünten
Sayfalar 367 - 376
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Metabolik Ensefalopatilerde EEG Bulgulari ile Prognoz Arasındaki ilişki
The Relationship Between EEG Findings and Prognosis in Patients with Metabolic Encephalopathies
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Nida Taşçılar, Yakup Sarıca
Sayfalar 377 - 384
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL MAKALE
10.
Migren Atağında Ergotamin Tartarat Kullanımı ve Tolerans Gelişimi
Ergotamine Tartrate in Migraine Attack and Tolerance Development
Hulusi Keçeci, Yıldız Değirmenci
Sayfalar 385 - 390

OLGU SUNUMU
11.
Tümefaktif Multipl Skleroz: Olgu Sunumu ve Literaturun Gozden Geçirilmesi
Tumefactive Multiple Sclerosis: Case Report and Review of the Literature
Semih Giray, Başak Karakurum, Mehmet Karataş, Sibel Karaca, Deniz Yerdelen, Sibel Benli
Sayfalar 391 - 397

12.
Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfa 398
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 399 - 401
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 402 - 404
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE

Sayfalar 405 - 407
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 408 - 410
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information

Sayfalar 411 - 413
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale