e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 83 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
2.
İnsomninin Epidemiyolojisi, Patogenezi ve Nonfarmakolojik Tedavisi Üzerine Bir Güncelleme
Clinical Update on Epidemiology, Pathogenesis, and Nonpharmacological Treatment of Insomnia
Mustafa Kahriman
Sayfalar 87 - 97

3.
Multipl Skleroz Patogenezinde Basamaklar - II: Nörodejenerasyonda Biyolojik Göstergeler, Sodyum Kanalları ve Glutamatın Rolü
Steps in Multiple Sclerosis Pathogenesis - II: The Role of Biological Markers, Sodium Channels and Glutamate in Neurodegeneration
Ömer Faruk Aydın, Aslı Kurne, Rana Karabudak
Sayfalar 98 - 105

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
İdiyopatik Parkinson Hastalığında Transkraniyal Manyetik Stimülasyon
Transcranial Magnetic Stimulation in Idiopathic Parkinson’s Disease
Gülbin Yüksel, Geysu Karlıkkaya, Hülya Tireli
Sayfalar 106 - 111

5.
Asimetrik Lobar Dejenerasyonlar: Klinik, Nöropsikolojik, Görüntüsel Veriler
Asymmetrical Lobar Degenerations: Clinical, Neuropsychological, Scanning Data
Neşe Tuncer, İpek Midi, Tülin Tanrıdağ, Aynur Mollahasanoğlu, Özen Çatan, Önder Us
Sayfalar 112 - 120

6.
Huzursuz Bacak Sendromu ve Parkinson Hastalığı ilişkisi
Restless Leg Syndrome and Its Relationship with Parkinson’s Disease
Derya Kaynak, Gülçin Gülçin
Sayfalar 121 - 128

7.
Gerilim Baş Ağrısı ve Migren Patogenezine Nöroimmünolojik Yaklaşım
The Neuroimmunologic Approach to Tension Type Headache and Migraine
Ceyla İrkeç, Hale Zeynep Batur, Özlem Aksoy, Hacer Doğanay
Sayfalar 129 - 133

DIĞER
8.
Multipl Skleroz Rehabilitasyonu
Rehabilitation in Multiple Sclerosis
Fatma Karantay Mutluay
Sayfalar 134 - 143

OLGU SUNUMLARI
9.
Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu İle Ortaya Çıkan Leptomeningeal Karsinomatoziste BOS Sitolojisinin Önemi
The Importance of Cerebrospinal Fluid Cytology in Leptomeningeal Carcinomatosis Presenting with Intracranial Hypertension
Sibel Karaca, Başak Karakurum, Göksel Meliha, Tan Mehmet Karataş, Deniz Yerdelen, Zülfikar Arlıer, Semih Giray
Sayfalar 144 - 148

10.
Periventriküler Nodüler Heterotopi ve Psödotemporal Epilepsi
Pseudotemporal Epilepsy with Periventricular Nodular Heterotopia
Aysun Ünal, Serap Saygı
Sayfalar 149 - 153

11.
Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfa 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 155 - 159
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE*'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 160 - 162
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement

Sayfalar 163 - 165
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 166 - 168
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information

Sayfalar 169 - 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale