e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
2.
Multipl Skleroz Patogenezinde Basamaklar - I: Nöroinflamasyondan Nörodejenerasyona
Steps in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis - I: From Neuroinflammation to Neurodegeneration
Aslı Kurne, Rana Karabudak, Ömer Faruk Aydın
Sayfalar 5 - 13

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Parkinson Hastalığında Halüsinasyon Gelişimindeki Risk Faktörleri
Risk Factors in Developing Hallucinations in Parkinson’s Disease
Gülçin Benbir, Sibel Özekmekçi, Meral Çınar, Fuat Beşkardeş, Hülya Apaydın, Ethem Erginöz
Sayfalar 14 - 20

4.
Nörolojik Hastalıklarda IV İmmünglobulin Tedavisinin Yan Etkileri
Side Effects of Intravenous Immunoglobulin Treatment in Neurological Disorders
Buket Oflazoğlu, Fatma Öztürk, Hatice Kayaalp Açık, Çağatay Öncel, Ülker Anadol, Hulki Forta
Sayfalar 21 - 24

5.
İdiyopatik Psödotümör Serebride Diffüzyon Perfüzyon MRG
Diffusion Perfusion MRI in Idiopathic Pseudotumor Cerebri
Şebnem Bıçakçı, Kenan Bıçakçı, Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Cansel Karayalçın, Yakup Sarıca
Sayfalar 25 - 29

6.
Epileptik Hastalarda Olaya ilişkin P300 Potansiyeli ve Yaşam Kalitesi ilişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Relationship Between Quality of Life and Event Related Potentials in Epileptic Patients
Füsün Erdoğan, Ferhan Soyuer, Vesile Şenol, Fehim Erman
Sayfalar 30 - 34

7.
Antidepresan Tedavinin Depresyon ve Yorgunluğu Olan MS’li Hastalarda Yorgunluk Üzerine Etkisi
Effects of Antidepressant Treatment on Fatigue in MS Patients with Depression and Fatigue
Nalan Soyder Kuş, Yaşar Zorlu, Ümit Zanapalıoğlu, Murat Özçelik, Duygu Akarsu, Nurdan Ökten
Sayfalar 35 - 42

8.
Juvenil Miyoklonik Epilepsilerde Nöbet Başlama Yaşı, Nöbet Tipi ve Tedavi Protokolünün Prognoz Üzerine Etkisi
The Effect Of Seizure Type, Age at Onset and Drug Protocols on Prognosis of Juvenile Myoclonic Epilepsy
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Meltem Demirkıran, Refik Burgut
Sayfalar 43 - 49

OLGU SUNUMLARI
9.
Creutzfeldt - Jakob Hastalığı: iki Olgu
Creutzfeldt-Jacob Disease: Two Case Reports
Aysu Şen, Sefer Günaydın, Mustafa Ülker, Baki Arpacı
Sayfalar 50 - 58

10.
Nöroakantositoz: Bir Olgu Sunumu
Neuroacanthocytosis: A Case Report
Mustafa Yılmaz, Füsun Mayda Domaç, Handan Mısırlı, Pınar Topaloğlu, Nuri Yaşar Erenoğlu
Sayfalar 59 - 64

11.
Demir Eksikliği Anemisine Bağlı Gelişen Geçici İskemik Atak
Transient Ischemic Attack Caused by Iron Deficiency Anemia
Ufuk Emre, Tuğrul Atasoy, Aysun Ünal, Ali Borazan
Sayfalar 65 - 68

12.
Dergi İstatistiği
Journaf Statistics

Sayfalar 69 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE*'nin Temel Politikalarını Tanır
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE*

Sayfalar 71 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information

Sayfalar 77 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale