e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 11 (2)
Cilt: 11  Ek: 2 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Kurs 1: Deneysel Kognitif Hayvan Modelleri
Course I: Experimental Cognitive Animal Models

Sayfalar 4 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Deneysel Parkinson Hastalığı Modelleri
Animal Models of Parkinson's Disease
İ. Tayfun UZBAY
Sayfalar 10 - 19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelleri
Animal Models of Alzheimer Disease
İ. Tayfun UZBAY, Hakan KAYIR
Sayfalar 20 - 28

5.
Deneysel Epilepsi Modelleri
Animal Models for Human Seizure and Epileptic Disorders
Ertan YURDAKOŞ
Sayfalar 29 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Association Cortex and Cognitive Netvvorks
Marsel MESULAM
Sayfalar 40 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Serebellum ve Kognisyon
İ. Hakan GÜRVİT
Sayfa 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Nöropsikolojik Değerlendirmenin Genel İlkeleri
Öget Öktem TANÖR
Sayfalar 43 - 44

9.
Limb Apraxia
Ramon LEİGUARDA
Sayfa 45

10.
Beyin ve Görme (Serebral Görme Bozuklukları)
Tülay KANSU
Sayfalar 46 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Clinical Neuropsychology of Dementia
Sandra WEİNTRAUB
Sayfa 51

12.
Dil Gelişimi ve Gelişimsel Dil Bozuklukları
Barış KORKMAZ
Sayfalar 52 - 56

13.
Erişkin Beyinde Dil Organizasyonu
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfalar 57 - 58

14.
Nörokognisyonda SPECT ve PET
Course II: SPECT and PET in Neurocognition
M. Ali ÖZGÜVEN
Sayfalar 59 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Demansın Değerlendirilmesinde Nükleer Tıp Uygulamaları
Yavuz NARİN
Sayfalar 76 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Hareket Bozukluklarında Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri
Ümit Özgür AKDEMİR
Sayfalar 83 - 90

17.
Psikiyatrik Bozukluklarda Nükleer Tıp Görüntüleme
Ümit Özgür AKDEMİR
Sayfalar 91 - 96

18.
PET ve SPECT Görüntüleme Olgu Örnekleri
Özlem KAPUCU
Sayfalar 97 - 102

19.
Aberrant Electrical Activity in Neurodevelopment as an Etiology for Cognitive Disorders
Roderick A. CORRİVEAU
Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Frontostriatal Circuits and Disorders of Goal - Directed Actions
Ramon LEİGUARDA
Sayfa 105
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Beyne - Dayalı Öğrenme
Brain-Based learning
Filiz EYÜBOĞLU
Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Normal Yaşlanmada Nörokognisyon
Ayşe BİNGÖL
Sayfalar 108 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Beyin ve Müzik
Oğuz TANRIDAĞ, Muzaffer ÇORLU
Sayfa 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Plasticity After Acute Brain lnjury (with Special Reference to Aphasia)
Stefano CAPPA
Sayfa 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
An fMRI Study on Cognitive Processing Before and After Recovery from Posttraumatic Vegetative State
Facundo MANES
Sayfa 113
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
İki Beyin - Tek Düşünce
Ali ÖZEREN
Sayfalar 114 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Giyilebilir Bilgisayarlar ve İnsan - Bilgisayar Arayüzünde Gelişmeler
M. Ufuk ÇAĞLAYAN
Sayfalar 116 - 117
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Workshop: Afazi Rehabilitasyonu Özelinde Nörokognitif Rehabilitasyon

Sayfalar 118 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
A Neurophilosophical Perspective on Consciousness, Choice, and Responsibility
Patricia Smith Churchland,Chair
Sayfa 124

30.
Social and Emotional Decision Making Follovving Frontal Lobe lnjury
Facundo MANES
Sayfa 125

31.
Psikanaliz ve Nöroloji: Zıt Kardeşler mi, Ortak Kader mi?
Bülent SOMAY
Sayfalar 126 - 127

32.
Beyin - Bilgi - Yaşama Bağlamında Aydınlanma
Attilla ERDEMLİ
Sayfalar 128 - 130

33.
Nöroiktisat: Oyunlar Kuramı ve Nöroloji İlişkisi Üzerine
M. Remzi SANVER
Sayfalar 131 - 132

34.
Bir ''Nörobiyolojik İktidar Kuramı''na Giriş Denemesi Niteliğinde Bazı Sorular
Ozan ERÖZDEN
Sayfalar 133 - 134

35.
II. Ulusal Kognitif Sempozyumundan Anılar
Memories from II. National Cognitive Symposium

Sayfalar 135 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale