e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 11 (5)
Cilt: 11  Sayı: 5 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 445 - 446
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Davranış Nörolojisi ve Nöropsikiyatri: Türkiye'de Yeni Bir Nöroloji Yan-Dal Uzmanlık Eğitimi Alanına Doğru
Behavioral Neurology & Neuropsychiatry: Towards A New Neurology Subspecialty Training in Turkey
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfalar 447 - 456

3.
Demiyelinize Aksonlarda Aksonal Uyarılabilirlik ve Aralıklı İletim Bloğu
Axonal Excitability and lntermittent Conduction Block in Demyelinated Axons
David BURKE
Sayfalar 457 - 465

ORIJINAL MAKALE
4.
Motor Ünite Sayısı Tahmini Yönteminde Uygulayıcıdan Kaynaklanabilecek Farklılıkların İncelenmesi
Inter-Rater Reliability of Motor Unit Number Estimation Method
Deniz YERDELEN, Yakup SARICA, Filiz KOÇ, Hacer BOZDEMİR
Sayfalar 466 - 472

5.
Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Selektif Amigdalohipokampektominin Kognitif İşlevler ve Bellek Üzerine Etkisi
The Effects of Selective Amygdalahippocampectomy on Cognitive and Memory Functions in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy
Gülengül TORUN, İpek MİDİ, Kadriye AĞAN, Neşe TUNCER, Uğur TÜRE, Türker KILIÇ, Sennur ZAİMOĞLU, Canan AYKUT BİNGÖL
Sayfalar 473 - 479

6.
Acil Serviste Baş Ağrısı ve Hipertansiyon
Headache and Hypertension in the Emergency Service
Yıldız DEĞİRMENCİ, Hulusi KEÇECİ
Sayfalar 480 - 487

7.
Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri (BAEP): Nazofarinks Duvarından Kayıtlama
Brainstem Auditory Evoked Potentials Recorded from Nasopharyngeal Wall
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Mehmet DEMİRCİ, Gülay NURLU
Sayfalar 488 - 498

8.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Veri Bankası: 647 Parkinson Hastasının Demografik ve Klinik Özellikleri
Cerrahpaşa Faculty of Medicine Data Bank: The Demographic and Clinical Characteristics of 647 Parkinson Patients
Şakir DELİL, Gülçin BENBİR, Hülya APAYDIN, Sibel ÖZEKMEKÇİ, Ethem ERGİNÖZ
Sayfalar 499 - 505

OLGU SUNUMU
9.
İleri Yaşta Semptom Veren Bir Gerilmiş Kord Sendromu Olgusu (Tethered Kord Sendromu)
Tethered Cord Syndrome Symptomatic with Advanced Age
Ayşın KISABAY, İbrahim AYDOĞDU, Taşkın YURTSEVEN, Sertaç İŞLEKEL, Tuncer TURHAN
Sayfalar 506 - 510

10.
Diagnostik Servikoserebral Anjiografi, Karotis Stent Uygulaması ve Serebrovasküler Müdahale Eğitimi, Yeterlilik ve Referans Standartları
John J. Connors III
Sayfalar 511 - 523
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kitap Tanıtımı
Book Reviews

Sayfa 524
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Nörolojinin Kurucuları
Founders of Neurology

Sayfa 525
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfa 526
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 527 - 528
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE*'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 529 - 531
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE*

Sayfalar 532 - 534
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 535 - 537
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 538 - 540
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Toplumsal İlişkiler
Social Relations

Sayfa 541
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale