e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 317 - 319
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Türk Nöroloji Dergisi'nin Uluslararası Genişleme Projesi
lnternational Expansion Project of the Turkish Journal of Neurology
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfalar 321 - 326

3.
Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Profesyonel Gelişim - Genel Bakış
Continuous Medical Education and Professional Development - An Overview
Şerefnur ÖZTÜRK
Sayfalar 327 - 332

4.
Alzheimer Tip Demans Önlenebilir mi? Bölüm 1. Vasküler Risk Faktörleri
Can Alzheimer Type of Dementia be Prevented? Part 1. Vascular Risk Factors
Kaynak SELEKLER
Sayfalar 333 - 350

5.
Pergolid Kullanan ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı ve Şiddetinin Değerlendirilmesi: Tek Kör, Kesitsel Bir Çalışma
Evaluating the Frequency and lntensity of Valvular Heart Disease in Patients with Parkinson's Disease with or without Pergolid Therapy: A Single Blind, Cross-Sectional Study
Berril DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU, Bahri AKDENİZ, Raif ÇAKMUR, Önder KIRIMLI
Sayfalar 351 - 358

6.
Medial Antebrakial Kutanöz Sinir (MACN) Normal Değerleri ve Değişik Düzeylerdeki Ulnar Sinir ve Pleksus Lezyonlarındaki Veriler
Normal Recordings of Medial Antebrachial Cutaneous Nerve, and Recordings of Plexus lesions and Ulnar Nerves at Different levels
Ayşın KISABAY, Fikret BADEMKIRAN, Ayşegül KARATEPE, Nilgün ARAÇ
Sayfalar 359 - 364

7.
İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısı
Medication-Overuse Headache
Deniz TUNCEL, Mustafa GÖKÇE
Sayfalar 365 - 368

8.
İskemik İnmesi Olan Hastalarda Statin Kullanımının Ateroskleroz ve hsCRP Üzerindeki Etkisi
The Effect of Statin Therapy on Atherosclerosis and hsCRP in Patients with lschemic Stroke
Gülçin BENBİR, Birsen İNCE, Melda BOZLUOLCAY
Sayfalar 369 - 376

9.
Viral Ensefalitlerde Tanı Sorunları ve Prognoz
Problems of Diagnosis in Viral Encephalities and Prognosis
Serap MÜLAYİM, Hadiye ŞİRİN, Ayşe KOCAMAN SAĞDUYU, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Selda ERENSOY
Sayfalar 377 - 383

10.
Postherpetik Nevralji Tedavisinde Okskarbazepin Kullanımı
Utilisation of Oxcarbazepine in the Treatment of Postherpetic Neuralgia
Füsun MAYDA DOMAÇ, Göksel SOMAY, Pınar TOPALOĞLU, Özlem ARAAL, Nuri Y. ERENOĞLU
Sayfalar 384 - 391

11.
İskemik Arka Sistem Beyin Damar Hastalığı Tablosu ile Başvuran Genç Hastalarda Faktör V Leiden G1691A Mutasyonu: 3 Olgu
The Factor V Leiden G1691A Mutation in Young Patients Presented with lschemic Cerebrovascular Disease of Posterior Circulation System: 3 Cases
Sultan ÇAĞRICI, Abdülkadir KOÇER, Sevda KOÇ, Ülkü TÜRK BÖRÜ
Sayfalar 392 - 396

12.
Wernicke Ensefalopatisi: Farklı Bir Olgu
Wernicke's Encephalopathy: A Different Case
C. Nalan SOYDER KUŞ, Oğuz KARAGÜZEL, Ufuk ŞENER, Yaşar ZORLU
Sayfalar 397 - 401

13.
Nitroz Oksit Anestezisinin İndüklediği B12 Vitamin Eksikliğine Bağlı Miyelonöropati
Myeloneuropathy Due to Vitamin B12 Deficiency lnduced by Nitrous Oxide Anesthaesia
Esra BAŞAR GÜRSOY, Ahmet HAKYEMEZ, Mehmet KOLUKISA, Nilgün VARDAR, Banu ATASOY, Arif ÇELEBİ
Sayfalar 402 - 406

14.
Erişkin Hastada Asemptomatik Ünilateral Serebellar Agenezi: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Asymptomatic Unilateral Cerebellar Agenesia in an Adult Patient: Magnetic Resonance lmaging Findings and a Review of the Literature
Mehmet H. ATALAR, Kemal GÜMÜŞ, Suat TOPAKTAŞ
Sayfalar 407 - 410

15.
Kronik Lenfositik Lösemi ve Santral Sinir Sistemi Tutulumu
Chronic Lymphocytic Leuchemia and Central Nervous System lnvasion
Şebnem BIÇAKÇI, Kezban ASLAN, Hacer BOZDEMİR, Semra PAYDAŞ, Yakup SARICA
Sayfalar 411 - 414

16.
Bir Olgu Eşliğinde Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Creutzfeldt-Jakob · Disease with a Case Report
Figen VARLIBAŞ, Güner ÇELİK, Büge ÖZ, Francesco SCARAVİLLİ, Cihat ÖRKEN, Gülmisal FİLİZ, Mehmet SAR, Hülya TİRELİ
Sayfalar 415 - 422

17.
Kitap Tanıtımı
Book Reviews

Sayfa 423
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Nörolojinin Kurucuları
Founders of Neurology

Sayfalar 424 - 425
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 427 - 428
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE*'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 429 - 431
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE*

Sayfalar 432 - 434
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale