e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 107 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE*'nin Temel Politikalarını Tanır

Sayfalar 109 - 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE*

Sayfalar 113 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
National Library of Medicine Türk Nöroloji Dergisi Değerlendirmesi ve Düşündürdükleri
National Libraryof Medicine Turkish Journal of Neurology Evaluation and lmpressions
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfalar 117 - 122

5.
Miyelinizasyon, Demiyelinizasyon ve Remiyelinizasyon Mekanizmaları
Mechanisms of myelinization, demyelinization and remyelinization
Ayşe ALTINTAŞ, Gülçin BENBİR
Sayfalar 123 - 130

6.
Amiyotrofik Lateral Skleroz'un Moleküler Biyolojisi
Molecular Biology of Amyotrophic lateral Sclerosis
Aslıhan ÖZOĞUZ, R. Mine GÜZEL, A. Nazlı BAŞAK
Sayfalar 131 - 145

7.
İdiyopatik Fasiyal Paralizi Prognozunun Belirlenmesinde Elektronörografi'nin Rolü
The Role of Electroneurography in Determining the Prognosis of Idiopathic Facial Paralysis
Geysu KARLIKAYA, Gülbün YÜKSEL, Hülya TİRELİ
Sayfalar 146 - 151

8.
Spontan Servikoserebral Arter Diseksiyonları
Spontaneous Cervicocerebral Arterial Dissections
Nihal IŞIK, Fatma CANDAN, İlknur AYDIN, Evin AKYÜZ, Taner SELEKER, Oya ULUSAN, Cüneyt BAŞBUĞU
Sayfalar 152 - 155

9.
Elektrik Yaralanmasına Bağlı Nörolojik Komplikasyonlar
Neurological Complications Due to Electrical lnjuries
Gülten ERKİN, Hilmi UYSAL
Sayfalar 156 - 161

10.
Cerrahi Olmayan İntrakranyal Tümörler: Lipomlar
Non-surgical lntracranial Tumors: Lipomas
Mithat Halil ÖZTÜRK, Birsen ÜNAL, Gülşah BADEMCİ, Yasemin BİLGİLİ
Sayfalar 162 - 166

11.
Leptomeningeal Karsinomatozisde Tekrarlanan Lomber Ponksiyonların Önemi
lmportance of Repeated Lumbar Punctures in Leptomeningeal Carcinomatosis
Mustafa GÖKÇE
Sayfalar 167 - 170

12.
İyi Prognozlu Ataksik Hemipareziye Yol Açan Dev Pons Hemorajisi
Ataxic Hemiparesis with Good Prognosis After Giant Pontine Hemorrhage
Necmettin YILDIZ, Hilmi UYSAL, Meltem DALYAN ARAS, Betül ORBAY, Füsun KÖSEOĞLU
Sayfalar 171 - 174

13.
Deri Yoluyla Kronik Metanol İntoksikasyonuna Bağlı Bilateral Putaminal Nekroz ve Optik Atrofi
Bilateral Putaminal Necrosis and Optic Atrophy Caused by Chronic Methanol lntoxicatıon Due to Absorbtion from the Skin
Mehmet Fevzi ÖZTEKİN, Neşe SUBUTAY ÖZTEKİN, Hesna BEKTAŞ
Sayfalar 175 - 179

14.
Ekolalik Çapraz Afazi
Echolalic Crossed Aphasia
Hulusi KEÇECİ, Ayhan ÖZTÜRK, Burcu ÖZDEMİRLİ
Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Nörolojinin Kurucuları
Founders of Neurology

Sayfalar 182 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Kitap Tanıtımı
Book Reviews

Sayfalar 184 - 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Dergi İstatistiği
Journal Statistics

Sayfa 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 187 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 190 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Turkish Journal o f Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 193 - 195
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Toplumsal İlişkiler
Social Relations

Sayfa 196
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale